بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

APPROVED ESTABLISHMENTS- INDIA- HUMAN CONSUMPTION

ممنوعیت ورود و ترخیص دام و فرآوره های خام دامی و خوراک و نهاده ها از مرز سرو

قوانين وآيين نامه ها : دستورالعمل ( ٣٠/٣/١٣٩٥ )
نحوه ضدعفونی وپاكيزه سازي خودروها در مبادی ورودی -دولتي وغيردولتي
 با عنايت به ماده (2) آيين نامه اجرايي نظارت بهداشتي (مصوب 13/9/87) در خصوص اعمال نظارت بهداشتي قرنطينه­اي در مبادي ورودي کشور- بخشنامه 95/10/11016 .....

قوانين وآيين نامه ها : دستورالعمل و اصلاحیه ( ٣١/٥/١٣٩٤ )
دسورالعمل و اصلاحیه داکت ضدعفونی خودرو
بدینوسیله دستورالعمل تاسیس داکت ضدعفونی در مبادی ورودی کشور و اصلاحیه آن در فایل پیوست جهت اطلاع می باشد

قوانين وآيين نامه ها : پيش نويس ( ٧/٤/١٣٩٣ )
پيش نويس دستورالعمل شناسايي و رديابي دام زنده
بييوست پيش نويس دستورالعمل شناسايي و رديابي دام زنده جهت اظهار نظر كارشناسي آماده بهره برداري است

قوانين وآيين نامه ها : دستورالعمل ( ٣٠/٧/١٣٩٢ )
دستورالعمل شناسايي رديابي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
قابل توجه مسئولين دفاتر قرنطينه، نظارت بهداشتي ، مبارزه ( طيور ، آبزيان و دام ) بپيوست دستورالعمل ابلاغي رياست محترم سازمان در خصوص ....

قوانين وآيين نامه ها : درج اطلاعات در سامانه ( ٥/٦/١٣٩٢ )
نحوه درج اطلاعات در سامانه ستاد قاچاق كالا و ارز
بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانهايي كه مجاز به صدور مجوز واردات مي باشند ميرساند از تاريخ 09/06/1392 كليه مجوز هاي واردات ( VIP ) صادره مي بايست ......

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل صدور گواهي بهداشتي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي ( ٢٢/٩/١٣٨٨ )
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي محصولات استحصالي از كشتارگاه هاي مجاز طيور توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل بهداشتي صدور گواهي بهداشتي محصولات استحصالي از كشتارگاه هاي مجاز طيور توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل صدور گواهي بهداشتي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي ( ٢٢/٩/١٣٨٨ )
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم مرغ خوراكي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم مرغ خوراكي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل صدور گواهي بهداشتي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي ( ٢٢/٩/١٣٨٨ )
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل جوجه يك روزه توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل جوجه يك روزه توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل صدور گواهي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي ( ٢٢/٩/١٣٨٨ )
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم مرغ نطفه دار توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم مرغ نطفه دار توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

قوانين وآيين نامه ها : قانون ( ٣٠/٦/١٣٨٨ )
قانون نظام جامع دامپروري كشور
در اجراي اصل يكصد وبيست سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظام جامع دامپروري كشور كه با عنوان طرح حفظ ، حمايت ، توسعه وبهره برداري از منابع دامي كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ7/5/1388 وتأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

قوانين وآيين نامه ها : قوانين مرتبط با قرنطينه دامپزشكي در قانون حمل ونقل وعبور كالاهاي خارجي ( ٢١/٥/١٣٨٨ )
قوانين مرتبط با قرنطينه دامپزشكي در قانون حمل ونقل وعبور كالاهاي خارجي
رشد وگسترش صنايع در قرون هجده ونوزده ميلادي وادامه اين روند با شتابي دوچندان در قرن بيستم از يك سو ورواج شيوه هاي توليدانبوه كه تلاشي همه جانبه براي يافتن بازارهاي مصرف جديد در خارج از مرزهاي جغرافيايي كشورهاي صنعتي را در پي داشت

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل كد09/12/1387 ( ٧/٥/١٣٨٨ )
دستورالعمل و ضوابط اجرائي قرنطينه در ميادين دام ومجتمع هاي دامداري
هدف از تدوين ضوابط اجرائي دستور العمل هاي قرنطينه اي در ميادين ومجتمع هاي دامداري ، در حقيقت بهبود روند فعاليت هاي قرنطينه اي در مراكز مذكور در راستاي برنامه هاي بهداشتي قرنطينه اي سازمان دامپزشكي كشور مي باشد ومي تواند نقشي بسيار مهم وفعال در زمينه مبارزه و مراقبت بيماري هاي دامي داشته باشد

قوانين وآيين نامه ها : دستورالعمل 10/12/1387 ( ٥/٥/١٣٨٨ )
دستورالعمل و ضوابط اجرائي قرنطينه مبدا ومقصد
هدف از تدوين ضوابط اجرائي قرنطينه مبدا ومقصد ، بهبود روند فعاليت هاي قرنطينه اي سازمان دامپزشكي كشور وفعاليت منسجم آن درراستاي جلوگيري ورود ويا انتشار بيماري هاي مختلف دامي در سطح كشور وافزايش كارائي وبهره وري سيستم قرنطينه اي فعلي مي باشد . بديهي است .....

قوانين وآيين نامه ها : ( ٥/٥/١٣٨٨ )
قانون سازمان
آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد ، نقل وانتقال ، واردات وصادرات دام زنده وفرآورده هاي خام دامي موضوع بند « د » ماده 3 وبند « ب » ماده (5 ) قانون سازمان دامپزشكي كشور
( مصوب 25 / 8 / 1373 هيأت وزيران )


 رديفهاي 1 تا 14 از کل 14 رديف