بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ادامه تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ضرورت تعیین تکلیف محموله ها - گواهی های بهداشتی حمل در سامانه قرنطینه

تشدید نظارت های لازم در خصوص گواهی های بهداشتی حمل صادره و تعیین تکلیف گواهی ها

فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان زنده و محصولات شیلاتی مصرف انسانی به اتحادیه اروپا

شرایط واردات گوشت تازه بصورت حمل هوایی

Manufacturers authorized to export

قوانين وآيين نامه ها : ضرورت تعیین تکلیف محموله ها در سامانه قرنطینه ( ٢٣/٤/١٤٠٣ )
ضرورت تعیین تکلیف محموله ها - گواهی های بهداشتی حمل در سامانه قرنطینه

کلیه محموله هایی که اطلاعات حمل آن در سامانه قرنطینه ثبت شده است حداکثر 48 ساعت پس از تاریخ انقضاء گواهی بهداشتی حمل می بایست از سوی اداره کل دامپزشکی مقصد و واحدهای تابعه آن تعیین تکلیف گردیده (توسط مسئول فنی بهداشتی واحدها و یا در صورت عدم داشتن مسئول فنی بهداشتی در برخی واحدها، توسط ادارات دامپزشکی با رعایت ضوابط) و "وصول" یا "عدم وصول" آن در سامانه ثبت گردد.قوانين وآيين نامه ها : تعیین تکلیف گواهی های بهداشتی حمل ( ٢٣/٤/١٤٠٣ )
تشدید نظارت های لازم در خصوص گواهی های بهداشتی حمل صادره و تعیین تکلیف گواهی ها
تعیین تکلیف محموله ها (گواهی های بهداشتی حمل) در واحدهای دارای مسئول فنی بهداشتی ، بایستی صرفاً توسط مسئول فنی بهداشتی واحد انجام و ادارات دامپزشکی شهرستان/استان به هیچ عنوان مجاز به این امر نمی باشند. بدیهی است در صورت عدم اقدام مناسب توسط مسئول فنی بهداشتی واحد بایستی با ایشان برابر قوانین و مقررات برخورد و عواقب و مسئولیت هرگونه مشکل و خسارت احتمالی در خصوص عدم اقدام مناسب در اینخصوص و پاسخگویی به ارگانهای مربوطه با ایشان می باشد. 

قوانين وآيين نامه ها : دستورالعمل ( ٣٠/٣/١٣٩٥ )
نحوه ضدعفونی وپاكيزه سازي خودروها در مبادی ورودی -دولتي وغيردولتي
 با عنايت به ماده (2) آيين نامه اجرايي نظارت بهداشتي (مصوب 13/9/87) در خصوص اعمال نظارت بهداشتي قرنطينه­اي در مبادي ورودي کشور- بخشنامه 95/10/11016 .....

قوانين وآيين نامه ها : دستورالعمل و اصلاحیه ( ٣١/٥/١٣٩٤ )
دسورالعمل و اصلاحیه داکت ضدعفونی خودرو
بدینوسیله دستورالعمل تاسیس داکت ضدعفونی در مبادی ورودی کشور و اصلاحیه آن در فایل پیوست جهت اطلاع می باشد

قوانين وآيين نامه ها : پيش نويس ( ٧/٤/١٣٩٣ )
پيش نويس دستورالعمل شناسايي و رديابي دام زنده
بييوست پيش نويس دستورالعمل شناسايي و رديابي دام زنده جهت اظهار نظر كارشناسي آماده بهره برداري است

قوانين وآيين نامه ها : دستورالعمل ( ٣٠/٧/١٣٩٢ )
دستورالعمل شناسايي رديابي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
قابل توجه مسئولين دفاتر قرنطينه، نظارت بهداشتي ، مبارزه ( طيور ، آبزيان و دام ) بپيوست دستورالعمل ابلاغي رياست محترم سازمان در خصوص ....

قوانين وآيين نامه ها : درج اطلاعات در سامانه ( ٥/٦/١٣٩٢ )
نحوه درج اطلاعات در سامانه ستاد قاچاق كالا و ارز
بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانهايي كه مجاز به صدور مجوز واردات مي باشند ميرساند از تاريخ 09/06/1392 كليه مجوز هاي واردات ( VIP ) صادره مي بايست ......

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل صدور گواهي بهداشتي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي ( ٢٢/٩/١٣٨٨ )
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي محصولات استحصالي از كشتارگاه هاي مجاز طيور توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل بهداشتي صدور گواهي بهداشتي محصولات استحصالي از كشتارگاه هاي مجاز طيور توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل صدور گواهي بهداشتي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي ( ٢٢/٩/١٣٨٨ )
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم مرغ خوراكي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم مرغ خوراكي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل صدور گواهي بهداشتي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي ( ٢٢/٩/١٣٨٨ )
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل جوجه يك روزه توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل جوجه يك روزه توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل صدور گواهي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي ( ٢٢/٩/١٣٨٨ )
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم مرغ نطفه دار توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم مرغ نطفه دار توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

قوانين وآيين نامه ها : قانون ( ٣٠/٦/١٣٨٨ )
قانون نظام جامع دامپروري كشور
در اجراي اصل يكصد وبيست سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظام جامع دامپروري كشور كه با عنوان طرح حفظ ، حمايت ، توسعه وبهره برداري از منابع دامي كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ7/5/1388 وتأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

قوانين وآيين نامه ها : قوانين مرتبط با قرنطينه دامپزشكي در قانون حمل ونقل وعبور كالاهاي خارجي ( ٢١/٥/١٣٨٨ )
قوانين مرتبط با قرنطينه دامپزشكي در قانون حمل ونقل وعبور كالاهاي خارجي
رشد وگسترش صنايع در قرون هجده ونوزده ميلادي وادامه اين روند با شتابي دوچندان در قرن بيستم از يك سو ورواج شيوه هاي توليدانبوه كه تلاشي همه جانبه براي يافتن بازارهاي مصرف جديد در خارج از مرزهاي جغرافيايي كشورهاي صنعتي را در پي داشت

قوانين وآيين نامه ها : دستور العمل كد09/12/1387 ( ٧/٥/١٣٨٨ )
دستورالعمل و ضوابط اجرائي قرنطينه در ميادين دام ومجتمع هاي دامداري
هدف از تدوين ضوابط اجرائي دستور العمل هاي قرنطينه اي در ميادين ومجتمع هاي دامداري ، در حقيقت بهبود روند فعاليت هاي قرنطينه اي در مراكز مذكور در راستاي برنامه هاي بهداشتي قرنطينه اي سازمان دامپزشكي كشور مي باشد ومي تواند نقشي بسيار مهم وفعال در زمينه مبارزه و مراقبت بيماري هاي دامي داشته باشد

قوانين وآيين نامه ها : دستورالعمل 10/12/1387 ( ٥/٥/١٣٨٨ )
دستورالعمل و ضوابط اجرائي قرنطينه مبدا ومقصد
هدف از تدوين ضوابط اجرائي قرنطينه مبدا ومقصد ، بهبود روند فعاليت هاي قرنطينه اي سازمان دامپزشكي كشور وفعاليت منسجم آن درراستاي جلوگيري ورود ويا انتشار بيماري هاي مختلف دامي در سطح كشور وافزايش كارائي وبهره وري سيستم قرنطينه اي فعلي مي باشد . بديهي است .....

قوانين وآيين نامه ها : ( ٥/٥/١٣٨٨ )
قانون سازمان
آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد ، نقل وانتقال ، واردات وصادرات دام زنده وفرآورده هاي خام دامي موضوع بند « د » ماده 3 وبند « ب » ماده (5 ) قانون سازمان دامپزشكي كشور
( مصوب 25 / 8 / 1373 هيأت وزيران )


 رديفهاي 1 تا 16 از کل 16 رديف