بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

APPROVED ESTABLISHMENTS- INDIA- HUMAN CONSUMPTION

ممنوعیت ورود و ترخیص دام و فرآوره های خام دامی و خوراک و نهاده ها از مرز سرو

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: لیست کشورها ( ٢٤/٤/١٣٩٩ )
کشورهای مجاز واردات آیزیان زینتی آب شور
بپیوست لیست کشورهای مجاز واردات آبزیان زینتی آب شور جهت بهره برداری

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: لیست کشور ( ٢٤/٤/١٣٩٩ )
کشورهای مجاز واردات آبزیان آب شیرین
بپیوست لیست کشورهای مجاز واردات آبزیان زینتی آب شیرین جهت بهره برداری

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: لیست آبزیان زینتی ( ٥/٤/١٣٩٧ )
لیست آبزیان زینتی-آب شیرین
لیست آبزیان زینتی آب شیرین مجاز که طی نامه 94/44/18339 مورخه 94/3/10 اعلام گردیده بپیوست ارسال میگردد

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: اطلاعیه مهم ( ١٠/١٢/١٣٩٦ )
تخم مرغ خوراکی وارداتی

درج تاریخ تولید و انقضا و کد رهگیری برای تخم مرغ خوراکی وارداتی


دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: اطلاعیه مهم مهم ( ١٣/١٠/١٣٩٦ )
نحوه واردات تخم مرغ خوراکی
به اطلاع کلیه شرکتها میرساند جهت واردات تخم مرغ رعایت شرایط زیر الزامی است:

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: لیست آبزیان زینتی ( ١٠/٨/١٣٩٦ )
لیست مجاز آبزیان زینتی-آب شور
لیست آبزیان زینتی-آب شور مجاز که طی نامه 94/44/18339 مورخه 94/3/10 اعلام گردیده بپیوست ارسال میگردد

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: ممنوعیت واردات ( ٥/١٠/١٣٩٥ )
ممنوعیت واردات دو گونه ماهی زینتی
بدینوسیله به اطلاع وارد کنندگان ماهی زینتی میرساند دوگونه ماهی زینتی وارداتش به کشور ممنوع است

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: صادرات ( ٣١/٦/١٣٩٤ )
درج اطلاعات صادر کنندگان
به اطلاع صادرکنندگان و مسئولین قرنطینه استانها میرساند کلیه صادرکنندگان موظف هستند درخواست صادرات را بصورت آنلاین در سامانه قرار دهند و ....

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: دستورالعمل ( ١/٦/١٣٩٤ )
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)،(8) و(9) قانون سازمان
به اطلاع کلیه وارد کتتدگان میرساند بر اساس آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)،(8) و(9) قانون سازمان دامپزشکی کشور ...

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: ارسال پيامك ( ٦/١٠/١٣٩٣ )
كد 14 رقمي صادرات و واردات
به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانها ميرساند مطابق دستورالعمل ذيل شماره موبايل متقاضي ....

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: بخشنامه ( ٢٩/٤/١٣٩٣ )
محدوديت صدور مجوز بهداشتي واردات
قابل توجه وارد كنندگان ماهي 
بر اساس بخشنامه دفتر قرنطينه و امنيت زيستي جهت واردات ماهي فله مجوز بهداشتي واردات .....

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: گواهي بهداشتي حمل ( ٢٠/١٢/١٣٩٢ )
درج كد رهگيري در بارنامه
اقدام استان مازندران درالزام درج كد رهگيري گواهي هاي جمل بهداشتي در بارنامه هاي صادره جهت خودروهاي حامل دام زنده و. فرآورده هاي خام دامي

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: واردات ماهي منجمد ( ١/١٢/١٣٨٩ )
ممنوعيت واردات ماهي منجمد بصورت فله
بدينوسيله به اطلاع كليه وارد كنندگان ماهي منجمد ( اعم از صنعتي و خانوار ) ميرساند از ابتداي سال 1390 كليه وارد كنندگان ميبايست از ورود محموله بصورت فله خوداري نموده و بشكل كارتني وارد نمايند. لازم به ذكر است.......

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: ضوابط واردات سيست آرتميا در آبزيان ( ٣/٧/١٣٨٩ )
ضوابط واردات سيست آرتميا در آبزيان
ضوابط واردات سيست آرتميا در آبزيان

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: واردات ماهيان زينتي زنده ( ٩/٣/١٣٨٩ )
ليست گونه هاي مجاز آب شيرين و ممنوع آب شور
ليست گونه هاي مجاز ماهيان زينتي آب شيرين و گونه هاي ممنوع آب شور بشرح زير ميباشد :

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: ورود محموله هاي آبزيان زنده ( ٤/٢/١٣٨٩ )
ورود محموله هاي آبزيان زنده
اطلاعيه در خصوص واردات آبزيان زنده

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: دستور العمل واردات تفاله چغندر ( ٢٢/١/١٣٨٩ )
دستور العمل واردات تفاله چغندر
دستور العمل واردات تفاله چغندر

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: مقررات جديد ( ١١/١١/١٣٨٨ )
نحوه اجازه واردات ماهي خوراكي از هندوستان
پيرو اطلاعيه قبلي نحوه صدور مجوز واردات ماهي خوراكي از مبدا هندوستان بشرح ذيل است .....

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: دستور العمل واگذاري صدور مجوز بهداشتي واردات(VIP) ( ٧/١٠/١٣٨٨ )
مواد اوليه و خوراك آماده دام ،طيور و آبزيان
دستور العمل واگذاري صدور مجوز بهداشتي واردات(VIP) مواد اوليه و خوراك آماده دام ،طيور و آبزيان و بازديد و نمونه برداري از كالاو ترخيص قطعي از مبادي ورودي مجاز كشور به استان ها .....................

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: دستور العمل گردش كار صدور مجوز واردات دام زنده به جمهوري اسلامي ايران ( ٧/١٠/١٣٨٨ )
دستور العمل گردش كار صدور مجوز واردات دام زنده به كشور جمهوري اسلامي ايران
دستور العمل گردش كار صدور مجوز واردات دام زنده .........

 رديفهاي 1 تا 20 از کل 20 رديف