بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Exported to the customs territory of the Eurasian Economic Union

Veterinary Health Certificate For Ovine Transit

شماره تلفن مرکز تماس جهاد جهت پیگیری مشکلات مرتبط با سامانه بازارگاه

قابل توجه کلیه مراکز پرورش طیور

فلوچارت صدور گواهی بهداشتی صادرات محصولات لبنی به اورآسیا

تخصیص سهمیه نهاده های خوراک به واحد های طیور

راهنمای پرداخت آنلاین

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: لیست کشورها ( ٢٤/٤/١٣٩٩ )
کشورهای مجاز واردات آیزیان زینتی آب شور
بپیوست لیست کشورهای مجاز واردات آبزیان زینتی آب شور جهت بهره برداری

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: لیست کشور ( ٢٤/٤/١٣٩٩ )
کشورهای مجاز واردات آبزیان آب شیرین
بپیوست لیست کشورهای مجاز واردات آبزیان زینتی آب شیرین جهت بهره برداری

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: لیست آبزیان زینتی ( ٥/٤/١٣٩٧ )
لیست آبزیان زینتی-آب شیرین
لیست آبزیان زینتی آب شیرین مجاز که طی نامه 94/44/18339 مورخه 94/3/10 اعلام گردیده بپیوست ارسال میگردد

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: اطلاعیه مهم ( ١٠/١٢/١٣٩٦ )
تخم مرغ خوراکی وارداتی

درج تاریخ تولید و انقضا و کد رهگیری برای تخم مرغ خوراکی وارداتی


دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: اطلاعیه مهم مهم ( ١٣/١٠/١٣٩٦ )
نحوه واردات تخم مرغ خوراکی
به اطلاع کلیه شرکتها میرساند جهت واردات تخم مرغ رعایت شرایط زیر الزامی است:

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: لیست آبزیان زینتی ( ١٠/٨/١٣٩٦ )
لیست مجاز آبزیان زینتی-آب شور
لیست آبزیان زینتی-آب شور مجاز که طی نامه 94/44/18339 مورخه 94/3/10 اعلام گردیده بپیوست ارسال میگردد

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: ممنوعیت واردات ( ٥/١٠/١٣٩٥ )
ممنوعیت واردات دو گونه ماهی زینتی
بدینوسیله به اطلاع وارد کنندگان ماهی زینتی میرساند دوگونه ماهی زینتی وارداتش به کشور ممنوع است

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: اعزام ناظر بهداشتی ( ١٨/٨/١٣٩٥ )
نحوه درخواست جهت اعزام ناظر بهداشتی
به اطلاع وارد کنندگان میرساند جهت اعزام ناظر بهداشتی مطابق فایل پیوست اقدام نمایند

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: تعهد نامه ( ٢٢/٦/١٣٩٥ )
قابل توجه وارد کنندگان گوشت
تعهد نامه وارد کنندگان گوشت که باید در سامانه در سربرگ شرگت قراردهند بشرح زیر است

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: صادرات ( ٣١/٦/١٣٩٤ )
درج اطلاعات صادر کنندگان
به اطلاع صادرکنندگان و مسئولین قرنطینه استانها میرساند کلیه صادرکنندگان موظف هستند درخواست صادرات را بصورت آنلاین در سامانه قرار دهند و ....

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: دستورالعمل ( ١/٦/١٣٩٤ )
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)،(8) و(9) قانون سازمان
به اطلاع کلیه وارد کتتدگان میرساند بر اساس آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)،(8) و(9) قانون سازمان دامپزشکی کشور ...

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: ارسال پيامك ( ٦/١٠/١٣٩٣ )
كد 14 رقمي صادرات و واردات
به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانها ميرساند مطابق دستورالعمل ذيل شماره موبايل متقاضي ....

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: بخشنامه ( ٢٩/٤/١٣٩٣ )
محدوديت صدور مجوز بهداشتي واردات
قابل توجه وارد كنندگان ماهي 
بر اساس بخشنامه دفتر قرنطينه و امنيت زيستي جهت واردات ماهي فله مجوز بهداشتي واردات .....

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: گواهي بهداشتي حمل ( ٢٠/١٢/١٣٩٢ )
درج كد رهگيري در بارنامه
اقدام استان مازندران درالزام درج كد رهگيري گواهي هاي جمل بهداشتي در بارنامه هاي صادره جهت خودروهاي حامل دام زنده و. فرآورده هاي خام دامي

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: ممنوعيت واردات ( ٢/٧/١٣٩٢ )
ممنوعيت واردات فرآوردههاي خام دامي از تركيه
بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانها ( علي الخصوص مرزي) ميرساند تا اطلاع ثانوي واردات فرآورده هاي خام دامي از منشا تركيه ممنوع مي باشد

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: واردات ماهي منجمد ( ١/١٢/١٣٨٩ )
ممنوعيت واردات ماهي منجمد بصورت فله
بدينوسيله به اطلاع كليه وارد كنندگان ماهي منجمد ( اعم از صنعتي و خانوار ) ميرساند از ابتداي سال 1390 كليه وارد كنندگان ميبايست از ورود محموله بصورت فله خوداري نموده و بشكل كارتني وارد نمايند. لازم به ذكر است.......

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: ضوابط واردات سيست آرتميا در آبزيان ( ٣/٧/١٣٨٩ )
ضوابط واردات سيست آرتميا در آبزيان
ضوابط واردات سيست آرتميا در آبزيان

دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: جهت كارشناسان اعزامي ( ٩/٣/١٣٨٩ )
دستورالعمل كارشناسان اعزامي جهت واردات گوشت منجمد ( بخش اول )
یکی از وظایف اساسی ومهم کارشناس اعزامی ، بازرسی قبل از کشتار می باشد وبا توجه به مشکلاتی که معمولا دراین مسير ايجاد ميگرددمی گردد ، یک سری راهنمایی های کلی در این زمینه ارائه می گردد با این امید که این مختصر بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای همکاران محترم باشد.


دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: جهت كارشناسان اعزامي ( ٩/٣/١٣٨٩ )
دستورالعمل كارشناسان اعزامي جهت واردات گوشت منجمد ( بخش دوم )
یکی از وظایف اساسی ومهم کارشناس اعزامی ، بازرسی قبل از کشتار می باشد وبا توجه به مشکلاتی که معمولا دراین مسير ايجاد ميگرددمی گردد ، یک سری راهنمایی های کلی در این زمینه ارائه می گردد با این امید که این مختصر بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای همکاران محترم باشد.


دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي: واردات ماهيان زينتي زنده ( ٩/٣/١٣٨٩ )
ليست گونه هاي مجاز آب شيرين و ممنوع آب شور
ليست گونه هاي مجاز ماهيان زينتي آب شيرين و گونه هاي ممنوع آب شور بشرح زير ميباشد :

صفحه بعدي آخرين صفحه
 رديفهاي 1 تا 20 از کل 25 رديف