بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور کنیا

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور دانمارک

روش ثبت درخواست عضویت در سامانه قرنطینه

اعلام فرمت لیبل جدید

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از ترکیه

تاريخ انتشار : ٢٢/١/١٣٨٩
دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي:دستور العمل واردات تفاله چغندر
دستور العمل واردات تفاله چغندر
ضوابط بهداشتی قرنطینه ای واردات تفاله چغندر قند جهت مصرف خوراک دام
 
 1. صدور مجوز بهداشتي واردات ( VIP) براي شركتهاي داراي فعاليت مرتبط و پس از ارسال مدارك لازم از طريق عضويت در شبكه يكپارچه قرنطينه امكان پذير مي باشد
 2. واردات محموله بایستی از مبادی رسمي کشور مجاز باشد
 3. محموله نبایستی از مناطق آلوده به عوامل بیماریزا تهیه شده باشد.
 4. شرايط بهداشتی و آنالیز میکروبی و شیمیائی محموله بایستی مطابق با استاندار ملي ايران به شماره 318 و ضوابط بهداشتی این سازمان باشد
 5. محموله از نظر شرایط بهداشتی مورد تایید مقامات دامپزشکی دولتی کشور مبدا و مناسب برای تغذیه دام باشد. ( ارائه مستندات الزامی است )
 6. وسائل حمل از نظر بهداشتی مناسب و قابل شستشو و ضدعفونی باشد.
 7. در مبادی ورودی نتایج آزمایشات ارگانولپتیکی و آزمایشگاهی محموله بایستی مطابق با ضوابط بهداشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي به شماره 31931/44 مورخ 17/6/1388  این سازمان باشد.
 8. واردکننده بایستی قبل از ورود محموله اقدام به اخذ مجوز واردات از این سازمان نماید
 9. مجوز ترخیص پس از بررسی مدارک و اسناد بهداشتی و نتایج آزمایشگاهی در صورت نبود مشکل بهداشتی ، صادر خواهد شد..
 10. واردکننده بایستی قبل از ورود کالا نسبت به معرفی انبارهای مناسب و بهداشتی جهت نگهداری محموله اقدام نماید.( ارائه تاییدیه از دامپزشکی استان )
 11. واردکننده بایستی حداقل یک هفته قبل از ورود محموله ، تاریخ و مرز ورودی کالا را به این سازمان ويا اداره كل دامپزشكي استان مرتبط اعلام نماید.
 12. درصورت نیاز ارائه گواهی ضدعفونی محموله وارداتی با مواد مورد تایید این سازمان الزامی است . بدیهی است گواهی مذکور بایستی به تایید دامپزشکی کشور مبدا رسیده باشد.
 13. ارائه گواهي FREE SALE ( اجازه فروش آزاد ) محموله وارداتي صادره از مراجع معتبر صلاحيتدار كشور مبداء .
 14. كالاي وارداتي بايستي دربسته بندي هاي غير قابل نفوذ و مناسب و قابل حمل بصورت غير فله باشد.
 
 

 
 
 
 
 
مدارك لازم براي صدور مجوز بهداشتي واردات تفاله چغندر قند براي مصرف خوراك دام
 
مدير كل محترم دامپزشكي استان ........
با سلام. احترامأ با عنايت به اينكه اين شركت  (دارنده كارت بازرگاني به شماره ................ .......... و شماره ثبت .............................) داراي فعاليت مرتبط  قصد واردات ميزان................      كيلوگرم محموله ................ از مبدأ كشور.................. و مرز ورودي .................... را دارم ، خواهشمند است دستور فرمائيد با توجه به مدارك ذيل الاشاره (اسناد پيوست) اقدامات لازم براي صدور مجوز بهداشتي كالاي درخواستي صورت پذيرد.
1- پرفرماي معتبر صادره از سوي شركت ......................
2- آناليز شيميائي و ميكروبي محموله وارداتي.
3- ارائه گواهي عدم وجود هرگونه الودگي به مواد پرتوزا با رعايت حداكثر پرتوزايي به ميزان 10 بكرل در كيلو گرم از مراجع معتبر ذيصلاح دولتي.
4- ارائه گواهي مربوط به تركيبات محموله (ingredient) و دياگرام پروسه توليد محموله.
5- نمونه گواهي بهداشتي مربوط به محموله صادره از دامپزشكي دولتي كشور مبدأ.
6- نمونه ليبل و برچسب در نظر گرفته شده براي الصاق روي بسته هاي محموله وارداتي به دو زبان انگليسي و فارسي
7- تصوير گواهي GMP يا ISO 22000   يا HACCP  مربوط به كارخانه توليد كننده محموله
8 - تصوير گواهي FREE SALE  (اجازه فروش آزاد) كارخانه توليد كننده محموله صادره از مراجع ذيصلاح كشور مبدأ
9- تصوير كارت بازرگاني / تصوير آگهي روزنامه رسمي
ضمنأ سركار خانم /جناب آقاي ............................. به عنوان نماينده تام الاختياراينجانب/اين شركت جهت انجام امور مربوطه به حضور معرفي مي گردد.
 
نام و امضاء و مهر وارد كننده                             
       شركت / شخص