بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی به ادارات کل دامپزشکی استانها

IHR FROZEN FISH

تاريخ انتشار : ١/٦/١٣٩٤
دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي:دستورالعمل
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)،(8) و(9) قانون سازمان
بر اساس آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)،(8) و(9) قانون سازمان دامپزشکی وارد کتتدگان موظف می باشند فایل پیوست را مشاهده نموده مطابق دستورالعمل پیوست اقدام نمایند
فايل ضميمه pdf