بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

APPROVED ESTABLISHMENTS- INDIA- HUMAN CONSUMPTION

ممنوعیت ورود و ترخیص دام و فرآوره های خام دامی و خوراک و نهاده ها از مرز سرو

تاريخ انتشار : ١/١١/١٤٠٢
اخبار:نظارت بهداشتی بر محموله های وارداتی
اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

با عنایت به نامه شماره 96577/10/402 مورخ 1402/10/23 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص ابلاغ شیوه نامه اعزام ناظرین بهداشتی ، تمامی شرکت های وارد کننده بایستی جهت واردات و تولید و استحصال گوشت قرمز و سفید در کشتارگاه های خارج از کشور (تولید کننده برای جمهوری اسلامی ایران) موظفند، نسبت به درخواست کتبی اعزام ناظرین بهداشتی از تاریخ 1402/11/01 به دفتر قرنطینه و امور بین الملل اقدام نمایند و ادامه تولید منوط به آغاز فرآیند اعزام ناظر بهداشتی توسط شرکت وارد کننده می باشد. لازم به ذکر است اعزام ناظر بهداشتی در خصوص واردات دام زنده نیز الزامی می باشد.


فايل ضميمه pdf