بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت عضويت در بخش صادرات سايت قرنطينه مراحل ذيل را انجام دهيد

 

الف - در صورتيكه متقاضي شخص حقوقي (شركت)مي باشد پس از آماده نمودن مدارك ذيل آيكن شخص حقوقي را كليك نمايد

  1. تصوير صفحه اول اساس نامه شركت
  2. تصوير آگهي تاسيس روزنامه رسمي
  3. تصوير صفحات 1و2و3و4  كارت بازرگاني ( در يك فايل )
  4. تصوير آخرين آگهي تغييرات موضوع شركت ( چنانچه موضوع شركت تغيير يافته است )

لازم به ذكر است كه حداكثر حجم هر فايل  300كيلو بايت و بصورت  JPG منحصرا ارسال گردد

ب - در صورتيكه متقاضي شخص حقيقي مي باشد پس از آماده نمودن مدارك ذيل
آيكن شخص حقيقي را كليك نمايد

  1. تصوير صفحه اول شناسنامه
  2. تصوير كارت ملي
  3. تصوير صفحات 1و2و3و4  كارت بازرگاني ( در يك فايل )

لازم به ذكر است كه حداكثر حجم هر فايل  300كيلو بايت و بصورت  JPG
منحصرا ارسال گردد
ورود به بخش عضويت اشخاص حقيقي