بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات بهداشتی صادرات آبزیان زنده به تاجیکستان

Hygienic requirements of freshly sheep ( cuts)

صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت - اروپا

ارسال فرآورده های خام دامی

APPROVED ESTABLISHMENT


Health_Requirements_for_importing_Artemia

Non-Iranian Establishments: INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS ( ٢١/٦/١٤٠٢ )
INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS ... BOVINE ( BUFFALO) MEAT
INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS FOR IMPORT VACUUM PACKED CHILLED BOVINE (BUFFALO) MEAT

Non-Iranian Establishments: APPROVED ESTABLISHMENT ( ١/٦/١٤٠٢ )
APPROVED ESTABLISHMENT

 

KENYAN APPROVED ESTABLISHMENT


Non-Iranian Establishments: APPROVED ESTABLISHMENTS ( ٢١/١١/١٤٠١ )
AUSTRALIA APPROVED ESTABLISHMENT

 : The Slaughterhouse

APPROVED ESTABLISHMENTS   - 

Approved for exporting  meat (fresh & frozen ) to I.R.Iran


Non-Iranian Establishments: Russian Approved Establishments For Poultry Meat ( ٢/٩/١٤٠١ )
Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN
 لیست کشتارگاههای مجاز روسیه برای تولید گوشت مرغ منجمد... 

Non-Iranian Establishments: صادرات آلایش طیور به ترکیه ( ٢/٦/١٤٠١ )
لیست مجاز شرکت های تولید کننده مجاز به صادرات به ترکیه
به اطلاع شرکت صادر کننده و همکاران استانی میرساند لیست شرکت های تولید کننده که مجاز به صادرات به ترکیه ..........

Non-Iranian Establishments: Oman - Al Bashayer Meat Co. SAOC ( ٣٠/١/١٤٠١ )
Oman - Al Bashayer Meat Co. SAOC
...Approved for exporting ovine meat to I.R.Iran...

Non-Iranian Establishments: Russian Approved Establishments For Ovine / Bovine Meat ( ٢١/١/١٤٠١ )
Russian Approved Establishments For Ovine / Bovine Meat
Russian Approved Establishments For Ovine / Bovine Meat

Non-Iranian Establishments: Serbian Approved Establishments ( ١٦/١٢/١٤٠٠ )
Serbian Approved Establishments
Serbian Approved Establishments

Non-Iranian Establishments: INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS ( ١٩/١١/١٤٠٠ )
INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS
INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS FOR IMPORT FRESH FROZEN BUFFALO MEAT

Non-Iranian Establishments: Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat ( ٤/١٠/١٤٠٠ )
Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat
Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat

Non-Iranian Establishments: EU ...Approved for exporting bovine and ovine meat to I.R.Iran ( ٢٥/٦/١٤٠٠ )
List of EU Member States and establishments Approved for exporting bovine and ovine meat to I.R.Iran
List of EU Member States and establishments Approved for exporting bovine and ovine meat to I.R.Iran

Non-Iranian Establishments: Turkey List For Poultry Meat ( ١٨/٦/١٤٠٠ )
Turkey List For Poultry Meat
Turkey List For Poultry Meat

Non-Iranian Establishments: Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat ( ١٦/٦/١٤٠٠ )
Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat
Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Non-Iranian Establishments: Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan ( ١٢/٣/١٤٠٠ )
Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan
به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده میرساند، لیست کشتارگاههای مجاز مغولستان ،گرجستان،ارمنستان و قرقیزستان...

Non-Iranian Establishments: Slaughterhouse Establishments ( ١٣/١١/١٣٩٩ )
Pakistan List
به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده می رساند، لیست کشتارگاههای مجاز پاکستان برای تولید گوشت قرمز بپیوست بوده ....
 

Non-Iranian Establishments: Slaughterhouse Establishments ( ٢٠/٢/١٣٩٩ )
Kazakhstan List
به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده میرساند، لیست کشتارگاههای مجاز قزاقستان برای تولید گوشت تازه / منجمد گوساله و گوسفند بپیوست بوده و کلیه متقاضیان، مجاز به تولید در.....

Non-Iranian Establishments: approved establishments ( ١١/٩/١٣٩٧ )
approved establishments
slaughterhouses/establishments from European Union

Non-Iranian Establishments: Health Certificate for IMPORT ( ٢٦/٨/١٣٩٥ )
Fish & Seafood (Fishery Product)
   Proposal Health Certificate for Fish & Seafood (Fishery Product) from Russia


Non-Iranian Establishments: Eligible Establishments ( ١/١٢/١٣٩٤ )
Export beef meat from Russia into I.R.Iran
Eligible Establishments by country to export beef meat from Russia into I.R.Iran
آدرس سایت https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/iran/index.html?_language=en

 Records 1 to 19 of 19