بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ادامه تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ضرورت تعیین تکلیف محموله ها - گواهی های بهداشتی حمل در سامانه قرنطینه

تشدید نظارت های لازم در خصوص گواهی های بهداشتی حمل صادره و تعیین تکلیف گواهی ها

فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان زنده و محصولات شیلاتی مصرف انسانی به اتحادیه اروپا

شرایط واردات گوشت تازه بصورت حمل هوایی

Manufacturers authorized to export

Non-Iranian Establishments: Mongolia Approved Establishments ( ١٩/٤/١٤٠٣ )
Mongolia Approved Establishments For Ovine

Mongolia Approved Establishments For Ovine Meat - last up date 09 July 2024


Non-Iranian Establishments: African Approved Establishments For Ovine / Bovine Meat ( ١/٦/١٤٠٢ )
African Approved Establishments For Ovine / Bovine Meat
Approved Establishments For Ovine / Bovine Meat

Non-Iranian Establishments: APPROVED ESTABLISHMENTS ( ٢١/١١/١٤٠١ )
AUSTRALIA APPROVED ESTABLISHMENT

 : The Slaughterhouse

APPROVED ESTABLISHMENTS   - 

Approved for exporting  meat (fresh & frozen ) to I.R.Iran


Non-Iranian Establishments: Russian Approved Establishments For Poultry Meat ( ٢/٩/١٤٠١ )
Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN
 لیست کشتارگاههای مجاز روسیه برای تولید گوشت مرغ منجمد... 

Non-Iranian Establishments: صادرات آلایش طیور به ترکیه ( ٢/٦/١٤٠١ )
لیست مجاز شرکت های تولید کننده مجاز به صادرات به ترکیه
به اطلاع شرکت صادر کننده و همکاران استانی میرساند لیست شرکت های تولید کننده که مجاز به صادرات به ترکیه ..........

Non-Iranian Establishments: Oman - Al Bashayer Meat Co. SAOC ( ٣٠/١/١٤٠١ )
Oman - Al Bashayer Meat Co. SAOC
...Approved for exporting ovine meat to I.R.Iran...

Non-Iranian Establishments: Russian Approved Establishments For Ovine / Bovine Meat ( ٢١/١/١٤٠١ )
Russian Approved Establishments For Ovine / Bovine Meat


Non-Iranian Establishments: Serbian Approved Establishments ( ١٦/١٢/١٤٠٠ )
Serbian Approved Establishments
Serbian Approved Establishments

Non-Iranian Establishments: INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS ( ١٩/١١/١٤٠٠ )
INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS
INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS FOR IMPORT FRESH FROZEN BUFFALO MEAT

Non-Iranian Establishments: Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat ( ٤/١٠/١٤٠٠ )
Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat
Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat

Non-Iranian Establishments: Turkey List For Poultry Meat ( ١٨/٦/١٤٠٠ )
Turkey List For Poultry Meat
Turkey List For Poultry Meat

Non-Iranian Establishments: Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat ( ١٦/٦/١٤٠٠ )
Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat
Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Non-Iranian Establishments: Azerbaijan,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan ( ١٢/٣/١٤٠٠ )
ASIAN APPROVED ESTABLISHMENTS
Asian Approved ( Azerbaijan,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan) Establishments For Ovine Meat - last up date 01 July 2024 ,

Non-Iranian Establishments: Slaughterhouse Establishments ( ١٣/١١/١٣٩٩ )
Pakistan List
به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده می رساند، لیست کشتارگاههای مجاز پاکستان برای تولید گوشت قرمز بپیوست بوده ....
 

Non-Iranian Establishments: Slaughterhouse Establishments ( ٢٠/٢/١٣٩٩ )
Kazakhstan List
به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده میرساند، لیست کشتارگاههای مجاز قزاقستان برای تولید گوشت تازه / منجمد گوساله و گوسفند بپیوست بوده و کلیه متقاضیان، مجاز به تولید در.....

Non-Iranian Establishments: approved establishments ( ١١/٩/١٣٩٧ )
approved establishments
slaughterhouses/establishments from Romania

Non-Iranian Establishments: Health Certificate for IMPORT ( ٢٦/٨/١٣٩٥ )
Fish & Seafood (Fishery Product)
   Proposal Health Certificate for Fish & Seafood (Fishery Product) from Russia


Non-Iranian Establishments: Eligible Establishments ( ١/١٢/١٣٩٤ )
Export beef meat from Russia into I.R.Iran
Eligible Establishments by country to export beef meat from Russia into I.R.Iran
آدرس سایت https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/iran/index.html?_language=en

 Records 1 to 18 of 18