بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

Non-Iranian Establishments: EU ...Approved for exporting bovine and ovine meat to I.R.Iran ( ٢٥/٦/١٤٠٠ )
List of EU Member States and establishments Approved for exporting bovine and ovine meat to I.R.Iran
List of EU Member States and establishments Approved for exporting bovine and ovine meat to I.R.Iran

Non-Iranian Establishments: Turkey List For Poultry Meat ( ١٨/٦/١٤٠٠ )
Turkey List For Poultry Meat
Turkey List For Poultry Meat

Non-Iranian Establishments: Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat ( ١٦/٦/١٤٠٠ )
Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat
Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Non-Iranian Establishments: Russian Approved Establishments For Poultry Meat ( ١١/٦/١٤٠٠ )
Russian Approved Establishments For Poultry Meat
Russian Approved Establishments For Poultry Meat

Non-Iranian Establishments: INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS ( ١١/٦/١٤٠٠ )
INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS
                                INDIAN APPROVED ESTABLISHMENTS

Non-Iranian Establishments: Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat ( ٢٢/٤/١٤٠٠ )
Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat
لیست کشتارگاه های مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور جهت تولید گوشت منجمد مرغ در کشور  برزیل...

Non-Iranian Establishments: Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan ( ١٢/٣/١٤٠٠ )
Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan
به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده میرساند، لیست کشتارگاههای مجاز مغولستان ،گرجستان،ارمنستان و قرقیزستان...

Non-Iranian Establishments: Slaughterhouse Establishments ( ١٣/١١/١٣٩٩ )
Pakistan List
به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده می رساند، لیست کشتارگاههای مجاز پاکستان برای تولید گوشت قرمز بپیوست بوده ....
 

Non-Iranian Establishments: Slaughterhouse Establishments ( ٦/٣/١٣٩٩ )
Russia List
به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده میرساند، لیست کشتارگاههای مجاز روسیه برای تولید گوشت گوساله و گوسفند بپیوست بوده و کلیه متقاضیان، مجاز به تولید در.....

Non-Iranian Establishments: Slaughterhouse Establishments ( ٢٠/٢/١٣٩٩ )
Kazakhstan List
به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده میرساند، لیست کشتارگاههای مجاز قزاقستان برای تولید گوشت منجمد گوساله و گوسفند بپیوست بوده و کلیه متقاضیان، مجاز به تولید در.....

Non-Iranian Establishments: approved establishments ( ١١/٩/١٣٩٧ )
approved establishments
slaughterhouses/establishments from European Union

Non-Iranian Establishments: Health Certificate for IMPORT ( ٢٦/٨/١٣٩٥ )
Fish & Seafood (Fishery Product)
   Proposal Health Certificate for Fish & Seafood (Fishery Product) from Russia


Non-Iranian Establishments: Eligible Establishments ( ١/١٢/١٣٩٤ )
Export beef meat from Russia into I.R.Iran
Eligible Establishments by country to export beef meat from Russia into I.R.Iran


 Records 1 to 13 of 13