بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

تاريخ انتشار : ٢/٩/١٤٠١
Non-Iranian Establishments:Russian Approved Establishments For Poultry Meat
Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده می رساند، لیست کشتارگاههای مجاز روسیه برای تولید گوشت مرغ منجمد بپیوست بوده و کلیه متقاضیان، طبق ضوابط بهداشتی - قرنطینه ای و دستور العمل های سازمان دامپزشکی کشور مجاز به تولید در این کشتارگاهها خواهند بود.

واردکنندگان با رعایت کلیه مقررات و مسئولیت نظارت بهداشتی توسط سرویس دامپزشکی کشور مبداء، مجاز به انجام فرایند تولید و بارگیری بوده و دامپزشکی دولتی روسیه مجاز است همانند فرآیند بهداشتی برای واردات گوشت از مبداء کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نیوزلند، استرالیا و ترکیه، نظارت بهداشتی را مطابق الزامات بهداشتی اعلامی - IHR از تاریخ صدور VHIP ، تولید را در کشتارگاه آغاز نماید و در صورت عدم رعایت الزامات بهداشتی ایران، کشتارگاه مذکور بلافاصله از لیست مجاز ایران حذف می گردد.

لازم به ذکر است سالانه دو بار در ماههای خرداد و دیماه این لیست به روز آوری می گردد لذا متقاضیان جهت تولید در سایر کشتارگاهها موظفند درخواست خود را حداکثر تا فروردین و آبان هرسال به همراه مستندات و پرسشنامه و تاییدیه کشتارگاه توسط دامپزشکی روسیه به دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارایه تا پس از بازدید تیم ممیزی سازمان در ماههای اردیبهشت یا آذر هرسال ( دوبار بازدید سالانه ) و بررسی گزارش تیم ممیزی در سازمان، کشتارگاههای جدید در لیست کشتارگاههای مجاز به روز رسانی شود.


فايل ضميمه pdf