بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم ثبت خودروهاي حمل کننده

توجه ثبت نام بيش از يک بارموجب لغو عضويت خواهد شد.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده ايد اينجا کليک کنيد.

پيش از شروع به ثبت نام تصاوير مدارک زير را با فرمت JPG آماده کنيد:

  1. کارت ملي مالک خودرو (هر دو طرف)
  2. کارت خودرو (هر دو طرف)
  3. تصوير پروانه بهداشتي خودرو
  4. تصوير کارت بهداشتي راننده خودرو
  5. تصوير گواهينامه راننده خودرو
  6. تصوير کارت معاينه خودرو

تصاوير فوق بايد با فرمت JPG تهيه شده باشند و هر کدام حداکثر 200 کيلو بايت باشند.

 

نوع خودرو:*
اطلاعات را وارد کنيد.حداقل 17 کاراکترحداکثر 17 کاراکتر
استان:*
نام و نام خانوادگي مالک خودرو:*
يا نام شرکت مالک خودرو
لطفا نام را وارد کنیدفقط حروف فارسي
کد ملي مالک:*
فقط عدد اطلاعاتراواردکنيدمقدار صحيح نيستحداقل ده رقم لازم استتعداد رقم ها بيش از حد مجاز است.
کد ملي ضروري است.
در صورتي که مالک شخص حقوقي (شرکت) است کد ملي شرکت را وارد کنيد.
شماره پلاک:*
ايران
دو رقم چپ   سه رقم راست ايران
مقدار را وارد کنيد.Minimum number of characters not met.مقدار صحيح نيست مقدار را وارد کنيد.مقدار صحيح نيستMinimum number of characters not met. مقدار را وارد کنيد.مقدار صحيح نيستMinimum number of characters not met.
سایر
کد VIN خودرو:*
پشت کارت خودرو کد 17 رقمی به شکل عمودی حک شده است. این کد با IR شروع میشود.
اطلاعات را وارد کنيد.حداقل 17 کاراکترحداکثر 17 کاراکتر
   
شماره موتور:*
اطلاعات را وارد کنيد.
شماره شاسي:*
اطلاعات را وارد کنيد.
شماره شاسي حامل:
براي تريلرها
اطلاعات را وارد کنيد.
نام راننده:
اطلاعات را وارد کنيد.

شماره پروانه بهداشتي *اشتغال به دام زنده/ فرآورده خام دامي اطلاعات را وارد کنيد.حداقل 9 رقمحداکثر 13 رقم
تاريخ انقضاي پروانه* A value is required.Invalid format.
مثال: 1389/01/25
ابتدا سال را بصورت چهار رقمي بعد / بعد دورقم ماه بعد / وبعد دو رقم روز را وارد کنيد
نحوه بهره برداري* اطلاعات را وارد کنيد.Exceeded maximum number of characters.

نشاني مالک:*   اطلاعات را وارد کنيد.Exceeded maximum number of characters.
موبايل مالک:* اطلاعات را وارد کنيد.Exceeded maximum number of characters.Minimum number of characters not met.
تلفن ثابت مالک:* اطلاعات را وارد کنيد.Exceeded maximum number of characters.Minimum number of characters not met.
You must enter a password! You should have at least 7 characters for your password.
تکميل مواردي که با * مشخص شده است اجباري هستند.
عبارت فوق: