بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تولید کنندگان مجاز صادرات به ویتنام

نعهدنامه ارزی کالاهای مشمول مجوز ارزی وزارت جهاد کشاورزی

عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

تاريخ انتشار : ٢١/٨/١٤٠٢
بايگاني اخبار:APPROVED ESTABLISHMENTS- INDIA
APPROVED ESTABLISHMENTS- INDIA- HUMAN CONSUMPTION

بسمه تعالی 

  بدینوسیله به اطلاع شرکت های وارد کننده و ادارات کل دامپزشکی استان های مرزهای ورودی و دخیل در فرایند ترخیص بهداشتی می رساند لیست کشتارگاه های مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور جهت تولید گوشت منجمد گاومیش در کشور هندوستان برای مصرف خانوار به شرح لیست پیوستی می باشد. 

شایان ذکر است در صورت اضافه شدن یا حذف شدن هر واحد در لیست مذکور، به روزرسانی صورت می پذیرد.