بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور کنیا

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور دانمارک

روش ثبت درخواست عضویت در سامانه قرنطینه

اعلام فرمت لیبل جدید

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از ترکیه

تاريخ انتشار : ٣٠/٣/١٣٩٥
قوانين وآيين نامه ها:دستورالعمل
نحوه ضدعفونی وپاكيزه سازي خودروها در مبادی ورودی -دولتي وغيردولتي
   با عنايت به ماده (2) آيين نامه اجرايي نظارت بهداشتي (مصوب 13/9/87) در خصوص اعمال نظارت بهداشتي قرنطينه­اي در مبادي ورودي کشور و پيرو بخشنامه شماره 5603/20 مورخ 24/02/90 و اصلاحيه شماره 174/020 مورخ 18/01/91 ابلاغي از سوي وزير محترم وقت جهاد كشاورزي، بدين وسيله ضوابط و مقررات تکميلي مربوط با تاکيد بر جلوگيري از انحصارگرايي و ايجاد شرايط رقابتي، جهت اجرا و اطلاع رساني به کليه اشخاص ذينفع اعم از مجريان فعلي و متقاضيانِ ايجاد مراکز (داكت) پاكيزه سازي و ضدعفوني خودروها در گمرکات، پايانه ها و ساير مبادي ورودي خودروهاي حامل دام، طيور، آبزيان، فرآورده‌هاي دامي و نهاده هاي خوراك دام، به شرح فایل پیوست مطالعه گردد.
http://www.e-ivo.ir/contents.aspx?id=234
فايل ضميمه pdf