بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٣/٩/١٣٨٨
پرسش وپاسخ:پرسش وپاسخ در خصوص واردات گوشت قرمز ومرغ
واردات گوشت قرمز ومرغ

1 . چه شركت هايي مجاز به واردات گوشت قرمز ومرغ منجمد مي باشند؟
جواب : شركت هاي ثبت شده معتبر كه در اساسنامه آن ها ( موضوع شركت) واردات وصادرات فرآورده هاي خام دامي ( به طور اخص) ويا واردات وصادرات كليه كالاهاي مجاز بازرگاني(به طور اعم) درج شده باشد.

2 . واردات گوشت گوساله وگاوميش منجمد از چه كشورهايي مجاز مي باشد؟
جواب : در حال حاضر واردات از برزيل ، اروگوئه، استراليا ،كانادا وهندوستان(گاوميش)

3 . واردات گوشت گوسفند منجمد از چه كشورهايي مجاز مي باشد؟
جواب : مغولستان، استراليا واروگوئه.

4 . واردات مرغ منجمد از چه كشورهايي مجاز مي باشد؟
جواب : در حال حاضر از كشورهاي برزيل ، تركيه وآمريكا

5. اگر كشور مبدا جزوكشورهاي فوق الذكر نباشد چه بايد كرد؟
جواب : درخواست شركت به صورت كتبي همراه با نمونه گواهي بهداشتي دامپزشكي كشور مبدا وموافقت مرجع ذيصلاح دامپزشكي كشور مبدا جهت صادرات به ايران به منظور طرح در كميسيون واردات وصادرات سازمان ارائه كردد.

6 . مجوز واردات را چه نهادي صادر مي كند؟
جواب : دفتر قرنطينه سازمان دامپزشكي كشور ، پس ازارائه مدارك محموله ، اقدام به صدور مجوز مي نمايد.

7 . جزييات مدارك مورد نياز براي صدور مجوز را ذكر فرمائيد؟
جواب : جزييات مدارك مورد نياز براي صدور مجوز واردات گوشت قرمز ومرغ در همين سايت قابل دسترسي مي باشد.