بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
قطع برق

HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS

Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines...

Veterinary certificate for sheep offal

Exported to the customs territory of the Eurasian Economic Union

Veterinary Health Certificate For Ovine Transit

شماره تلفن مرکز تماس جهاد جهت پیگیری مشکلات مرتبط با سامانه بازارگاه

تاريخ انتشار : ٩/٧/١٣٩٩
اخبار:تایید تخلیه در واحد های طیور
تخصیص سهمیه نهاده های خوراک به واحد های طیور

با عنایت به مکاتبات متعدد ادارات کل دامپزشکی استانها در خصوص انتقال طیور فاقد گواهی حمل قرنطینه ای به کشتارگاههای طیور، از تاریخ 99/07/10 تخصیص نهاده های خوراک طیور ( شامل ذرت ، کنجاله و ... ) در سامانه بازارگاه بر اساس گواهی های بهداشتی حمل دارای تایید تخلیه برای جوجه یکروزه و مرغ آماده کشتار که دارای تایید تخلیه در کشتارگاه باشند، صورت خواهد پذیرفت. لذا مقتضی است در اسرع وقت از طریق روابط عمومی آن اداره کل، اتحادیه ها و تشکل ها و.... اطلاع رسانی مناسب به کلیه واحد های پرورش طیور صورت پذیرد تا مشکلی در تولید واحد ها در دوره آتی رخ ندهد. ضمناً جهت تسهیل در صدور گواهی بهداشتی حمل، ادارات کل مجاز می باشند نام کاربری و رمز عبور جهت صدور گواهی بهداشتی را در اختیار کلینیک های طرف قرارداد مرغداری ها، مسئولین فنی بهداشتی واحد با اخذ تعهد قرار دهند.


فايل ضميمه pdf