بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٢١/٥/١٣٨٨
موافقتنامه ها ويادداشت تفاهم ها:تفاهم نامه سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي وسازمان دامپزشكي كشور
تفاهم نامه سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي وسازمان دامپزشكي كشور
نظر به خطرات ناشي از گسترش بيماريهاي دام طيور و امكان انتقال بيماري از كانونهاي آلوده به مناطق عاري از بيماري از طريق حمل و نقل دام و فرآورده هاي دامي آلوده، مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و دفتر قرنطينه و امور بين الملل در سازمان دامپزشكي كشور موارد زير را به اجرا درآورند:
 1. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر از طريق كانونها و انجمنهاي صنفي موسسات و شركتهاي حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه سنگين برون شهري در استانهاي سي گانه كشور به دارندگان خودروهاي حمل دام و طيور اعلام نمايند تا جهت اخذ مجوز اشتغال به فعاليت حمل دام و طيور و اخذ كدهاي شناسايي مربوطه به ادارات كل دامپزشكي استانها و شبكه هاي دامپزشكي تابعه در شهرستانها مراجعه نمايند.
2. مقرر گرديد دفتر قرنطينه و امور بين الملل نسبت به مواردي كه نياز به اخذ گواهي بهداشتي حمل و نقل دامپزشكي را دارند به دفتر حمل و نقل كالا و مسافر اعلام نمايند.
3. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر طي بخشنامه اي به ادارات كل / سازمانهاي حمل و نقل و پايانه هاي استانها، موسسات و شركتهاي حمل و نقل را مكلف نمايند قبل از صدور بارنامه براي محموله هاي فاقد مجوز دامپزشكي خودداري نمايند.
4. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر طي بخشنامه اي به اداره كل / سازمانهاي حمل و نقل و پايانه هاي استانها، اعلام نمايد كه حمل و نقل مرغ و خروس زنده و ساير انواع پرندگان اهلي و وحشي همراه مسافر به وسيله اتوبوسهاي مسافربري بين شهري ممنوع مي باشد.
5. مقرر گرديد با تشكيل گروهاي شامل كارشناس اداره كل / سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان و مسئول قرنطينه استان به صورت دوره اي از موسسات و شركتهاي حمل و نقل استان بازديد به عمل آورده و روند اجراي تفاهم نامه را مورد بررسي قرار داده و گزاش كار را به ادارات كل ذيربط ارائه نمايند. 

دكتر محمد سبحاني مطلق
مدير كل دفتر قرنطينه وامور بين الملل سازمان دامپزشكي كشور

مهندس شهرام آدم نژاد
مديركل دفتر حمل ونقل كالا ومسافر سازمان راهداري وحمل ونقل جاده