بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

تاريخ انتشار : ٢٦/٦/١٣٩٨
اخبار:شروع تولید برابر شرایط جدید
مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

 مدارک لازم جهت شروع تولید  برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه) 

  1. معرفی نامه  محضری نماینده تام الاختیار شرکت با شماره تماس
  2. درخواست شروع تولید شرکت و ارائه مجوز بهداشتی ورود
  3. ارائه آدرس و شماره تلفن شرکت و رابطین شرکت جهت تماس های ضروری
  4. تعهد شرکت مبنی بر رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای (محضری ) و همچنین تمکین شرکت به عودت ، معدوم سازی و یا هر شرایط دیگری که به علت عدم انطباق محموله با ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور باشد و همچنین رعایت مفاد پروتکل مربوطه با کشور مبداء و تقبل مسئولیت آن در قبال مراجع قضائی در صورت احراز تخلف از مفاد آن