بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام خوراكي
شرايط نقل وانتقال شير
شرايط نقل وانتقال شير :
1 - 2 - 1 . شرايط عمومي :
1 -1 -2- 1 . مراكز تحويل شير ملزم به خريداري شير از دامداري هاي تحت پوشش خدمات دامپزشكي مي باشند .
2 -1 -2 – 1 .نقل وانتقال شير مي بايد با وسايط نقليه مجاز ويا ظروف مناسب بهداشتي به مراكز تحويل شير خام صورت پذيرد .

2 - 2 – 1 . شرايط حمل شير توسط ظروف مناسب از قبيل بيدون :
1 -2 -2 - 1. انتقال شير از دامداري ها توسط ظروف مناسب ومورد تاييد دامپزشكي به مراكز جمع آوري وعمل آوري شير مجاز ، انجام مي گيرد .
2 -2 -2 – 1 .ظروف حمل شير بايد از جنس مناسب وقابل شستشو با آب ومواد ضدعفوني كننده باشد .
3 - 2 -2 – 1 شير جمع آوري شده از دامداري ها بايد درحداقل زمان ممكن پس از دوشش( ترجيحاً دو ساعت ) ودر شرايط مناسب خنك وبهداشتي به مراكز جمع آوري ومراكز فرآوري مورد تاييد سازمان منتقل شوند .
4 - 2 - 2 - 1. وسيله نقليه حمل ظروف شير بايد سرپوشيده واز نظر بهداشتي مورد تاييد دامپزشكي باشد .
5 - 2 - 2 - 1. حمل شير توسط بيدون فقط به مراكز جمع آوري شير مجاز است .
6 -2 -2 - 1. كليه ظروف درمراكز جمع آوري شير بايد پس از شستشو وضد عفوني شده وبه دامدار تحويل داده شوند .

3 - 2 – 1 . شرايط حمل شير توسط تانكرهاي مخصوص حمل :
1 - 3 - 2 - 1. حمل ونقل شير از مراكز جمع آوري شير ويا دامداري هاي صنعتي منحصراً توسط وسايط نقليه مجاز ومورد تاييد سازمان امكان پذير مي باشد .
2 -3 -2 - 1. جنس تانكرحمل شير بايد داراي شرايط ذيل باشد :
1 -2 -3 -2 – 1 .از جنس استيل ضد زنگ دو جداره وقابل شستشو وضدعفوني باشد .
2 – 2 – 3 – 2 – 1 . مجهز به سيستم شستشو در محل ( CIP Cleaning In Place =) باشد .
3 -3 -2 - 1. قبل از بارگيري شير ، تجهيزات ومخازن تانكر حمل شير بايد
شستشو وضد عفوني گردد .
4- 3 -2 - 1. كليه لوازمي كه در محل توسط سيستم CIP قابل شستشو نمي باشد بايد به صورت دستي شستشو وضد عفوني گردد.
5 -3 -2 - 1. دماي شير در زمان بارگيري بايد بين 2 تا 4 درجه سانتي گراد و هنگام تحويل شير در مراكز جمع آوري ويا كارخانجات فرآوري حد اكثر 8 درجه سانتي گراد باشد .
6 – 3- 2 - 1. نمونه برداري شير جهت انجام آزمايش هاي شير خام بايد برابر استانداردهاي نمونه برداري شير وتوسط افراد ذيصلاح ومورد تاييد سازمان دامپزشكي انجام گيرد .
7 - 3 - 2 - 1. هرگونه صدور مجوز ، جهت نقل وانتقال شير از مراكز جمع آوري ودامداري هاي مورد تاييد سازمان منوط به ارائه گواهي سلامت شير از دامپزشكي مجاز مستقر در صنايع لبني مقصد باشد .
8 - 3 - 2 -1. شسيتشو وضد عفوني وسايط نقليه حمل شير بايد در مراكز جمع آوري ويا كارخانجات فرآوردي شير صورت گيرد .
9 -3 -2 – 1 . كليه مراكز وكارخانجات فرآورده هاي لبني ( كارگاه ، وكارخانجات غني سازي ، توليد بستني ، وماست بندي و ... ) بايد شير مورد نياز واحد خود را از مراكز جمع آوري شير ويا دامداري هاي مجاز دريافت نمايند .