بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
قابل توجه شرکت های حمل و نق بین المللی

ممنوعیت ترانزیت دام زنده از مبداء کشور گرجستان

Bovine/Ovine meat Model Export Certificate

List of EU Member States and establishments Approved for exporting bovine and ovine meat to I.R.Iran

Turkey List For Poultry Meat

Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Russian Approved Establishments For Poultry Meat

تاريخ انتشار : ١١/١٠/١٣٩٠
كدهاي اپيدميولوژيك:كدهاي اپيدميولوژيك
كدهاي واحد هاي جوجه کشی استان ها
كد واحد
نام واحد
استان
شهرستان
03190400001
جوجه كشي تعاوني 137 (آذرجوجه)
آذربايجان شرقي
ا‏سكو
03190400002
جوجه كشي مهرجوجه - خاصبان
آذربايجان شرقي
ا‏سكو
03130400001
جوجه کشي لاري
آذربايجان شرقي
بستا‏ن‏آبا‏د
03060400001
عرشيا
آذربايجان شرقي
مرا‏غه‏
03130400002
جوجه کشي زيباپر
آذربايجان شرقي
بستا‏ن‏آبا‏د
03030400001
جوجه کشي پرستو
آذربايجان شرقي
تبريز
03240400001
مركز بوقلمون تاتار
آذربايجان شرقي
خداآفرين
04010400001
جوجه کشي زرين پر
آذربايجان غربي
ا‏روميه‏
04070400001
کارخانه جوجه کشي كشت و صنعت مه
آذربايجان غربي
مها‏با‏د
04070400002
جوجه کشي تعاوني 44 آرمان
آذربايجان غربي
مها‏با‏د
04100400001
شرکت سليم جوجه
آذربايجان غربي
بوكا‏ن‏
04160400001
جوجه کشي
آذربايجان غربي
چايپاره
27010400001
اردبيل جوجه
اردبيل
ا‏ردبيل‏
27010400002
جوجه كشي شقايق سبلان
اردبيل
ا‏ردبيل‏
27010400003
تعاوني 66 سبلان
اردبيل
ا‏ردبيل‏
27080400001
جوجه کشي کيميا
اردبيل
نمين‏
27080400002
جوجه کشي آذر جوجه
اردبيل
نمين‏
10100400001
جوجه کشي قمصر
اصفهان
كا‏شا‏ن‏
10220400001
دشت بهشت
اصفهان
شا‏هين‏شهروميمه‏
10220400002
بهارش جوجه کشي
اصفهان
شا‏هين‏شهروميمه‏
10020400001
جوجه كشي مرغ بومي جهاد
اصفهان
ا‏صفها‏ن‏
32080400002
جنوب خراسان (شرکت طاها)
البرز
سا‏وجبلاغ‏
32080400009
شرکت پاسارگاد جوجه
البرز
سا‏وجبلاغ‏
32080400005
درخشانيه
البرز
سا‏وجبلاغ‏
32080400007
شرکت مرغک فارم 2
البرز
سا‏وجبلاغ‏
32080400006
شرکت مرغک فارم1
البرز
سا‏وجبلاغ‏
32080400004
شرکت 501
البرز
سا‏وجبلاغ‏
32080400001
سهند جوجه
البرز
سا‏وجبلاغ‏
32080400008
شرکت کوثر
البرز
سا‏وجبلاغ‏
23060400001
جوجه کشي ماهان
تهران
ورا‏مين‏
23030400001
جوجه کشي لاله آراد
تهران
رى‏
23060400002
جوجه کشي ماهان
تهران
ورا‏مين‏
23170400001
ايران روشن
تهران
ملارد
23170400002
خوشنام
تهران
ملارد
23170400003
فدک
تهران
ملارد
23170400004
ساکت
تهران
ملارد
23090400001
غفاري
تهران
شهريا‏ر
23170400005
متحدان (صادقي)
تهران
ملارد
23060400003
ابوالقاسم النچري
تهران
ورا‏مين‏
23120400001
پرندک
تهران
پا‏كدشت‏
29030400001
كارخانه جوجه كشي جنوب خراسان
خراسان جنوبي
بيرجند
30130400001
شركت سيمرغ واحد خراسان
خراسان رضوي
قوچا‏ن‏
30080400001
کارخانه جوجه کشي جاجرمي
خراسان رضوي
سبزوا‏ر
30410400001
کارخانه جوجه کشي شرکت مرغک
خراسان رضوي
طرقبه و شانديز
30160400001
کارخانه جوجه کشي سيف
خراسان رضوي
مشهد
30410400002
کارخانه جوجه کشي شرکت مرغداران
خراسان رضوي
طرقبه و شانديز
30160400002
کارخانه جوجه کشي ديزباد
خراسان رضوي
مشهد
30160400003
کارخانه جوجه کشي فريمان
خراسان رضوي
مشهد
30180400001
کارخانه جوجه کشي ثامن
خراسان رضوي
چنا‏را‏ن‏
30410400003
کارخانه جوجه کشي مشهد جوجه
خراسان رضوي
طرقبه و شانديز
30160400004
کارخانه جوجه کشي شرق طوس
خراسان رضوي
مشهد
06150400001
جوجه كشي صحراي جنوب
خوزستان
با‏غ‏ملك‏
19010400001
کارخانه جوجه کشي ققنوس
زنجان
ا‏بهر
19010400002
کشت و صنعت سلطانيه
زنجان
ا‏بهر
19060400001
کارخانه جوجه کشي سبز دشت
زنجان
خرمدره‏
20020400001
شرکت توليد جوجه يکروزه سمنان
سمنان
سمنان (مرکزي)
20030400001
مام جوجه
سمنان
شاهرود
07070400001
شركت چيك جوجه كشي
فارس
شيرا‏ز
07070400003
شركت مجتمع طيورفارس
فارس
شيرا‏ز
07120400001
شرکت فاروق ماکيان جوحه کشي
فارس
مرودشت‏
25010400001
جوجه کشي سبزدشت
قزوين
تا‏كستا‏ن‏
25040400001
جوجه کشي البرز
قزوين
آبيك‏
25040400002
کارخانه جوجه کشي
قزوين
آبيك‏
25040400003
کارخانه جوجه کشي برکت
قزوين
آبيك‏
25040400004
کارخانه جوجه کشي سيمرغ زياران
قزوين
آبيك‏
25040400005
کارخانه جوجه کشي اجداد مرغک
قزوين
آبيك‏
12040400001
جوجه کشي واروک
کردستان
سنندج‏
08080400001
مزرعه جوجه کشي مرغ مادر ماهان
کرمان
كرما‏ن‏
08170400001
 جوجه کشي شترمرغ پوزن
کرمان
ا‏نا‏ر
08040400001
جوجه کشي بلدرچين علينژاد
کرمان
رفسنجا‏ن‏
08060400001
جوجه کشي بلدرچين نودين
کرمان
سيرجا‏ن‏
08060400002
جوجه کشي کبک کيانفر
کرمان
سيرجا‏ن‏
08060400003
جوجه کشي شترمرغ مرتضي اسدي
کرمان
سيرجا‏ن‏
08060400004
جوجه کشي شترمرغ مجيد خليلي
کرمان
سيرجا‏ن‏
08130400001
جوجه کشي بلدرچين مرتضي اکبري
کرمان
كوهبنا‏ن‏
08100400001
جوجه کشي کبک رضا کلانتري
کرمان
بردسير
08130400002
جوجه کشي کبک عليرضا تقي زاده
کرمان
كوهبنا‏ن‏
08050400001
کارخانه جوجه کشي کبک نوشهر ماک
کرمان
زرند
08170400002
جوجه کشي کبک غلامرضا اسماعيلي
کرمان
ا‏نا‏ر
08170400003
جوجه کشي بلدرچين محمد النچري
کرمان
ا‏نا‏ر
05100400001
تعاوني 848
كرمانشاه
صحنه‏
05020400001
جوجه کشي طيور بهاران ت39 جوجک
كرمانشاه
كرما‏نشا‏ه‏
05020400002
جوجه کشي طيور بهاران
كرمانشاه
كرما‏نشا‏ه‏
05020400003
مجتمع کشت و صنعت زاگرس
كرمانشاه
كرما‏نشا‏ه‏
17060400001
کارخانه جوجه کشي-سبزعلي
كهگيلويه و بويراحمد
باشت
24030400001
شرکت زرديس ماکيان
گلستان
كردكوى‏
24040400001
شرکت پيگير
گلستان
گرگا‏ن‏
24050400001
ماکيان مهر
گلستان
گنبدكا‏وس‏
24080400001
مزرعه نمونه
گلستان
آق‏قلا
24080400002
شرکت پيگير
گلستان
آق‏قلا
24060400001
جوجه کشي ماکيان مهر
گلستان
مينودشت‏
01080400001
لاج درخشان
گيلان
صومعه‏سرا
01020400001
رام جوجه گيلان
گيلان
ا‏ستا‏نه‏ا‏شرفيه
01080400002
ميرزاکوچک
گيلان
صومعه‏سرا
01060400001
پرهام جوجه
گيلان
رودبار
01020400002
سبز دشت گيلان
گيلان
ا‏ستا‏نه‏ا‏شرفيه
01120400001
احسان جوجه گيلان
گيلان
شفت
01050400003
سهامي سفيدرود
گيلان
رشت
01050400004
سهامي سفيدرود
گيلان
رشت
01050400005
محمد محمد بيگلو
گيلان
رشت
01050400006
نويد جوجه گيلان
گيلان
رشت
01050400007
نويد مرغ
گيلان
رشت
01050400008
جواد مسکيني
گيلان
رشت
01020400003
شرکت رام جوجه
گيلان
ا‏ستا‏نه‏ا‏شرفيه
01050400009
سپيد ماکيان
گيلان
رشت
01050400010
تعاوني گيل مرغانه شمال
گيلان
رشت
01150400001
سميه اسد زاده
گيلان
سيا‏هكل
01120400002
ثابت گيلان
گيلان
شفت
01060400002
سيرنگ جوجه
گيلان
رودبار
01050400011
نوک حنايي خزر
گيلان
رشت
01100400001
بهپرور اروميه
گيلان
لنگرود
01080400003
شرکت مرغ اجداد زربال-ضيابر
گيلان
صومعه‏سرا
01080400004
جوجه کشي سپيد پرند
گيلان
صومعه‏سرا
01150400002
تينا بوقلمون
گيلان
سيا‏هكل
01140400001
جوجه عشاير تالش
گيلان
رضوا‏نشهر
01110400001
زرين جوجه شمال
گيلان
لاهيجا‏ن
15020400001
دربار
لرستان
بروجرد
02060400001
جوجه کشي آسمان
مازندران
سا‏رى‏
02130400001
جوجه كشي سيمرغ جويبار
مازندران
جويبا‏ر
02060400002
جوجه کشي هما
مازندران
سا‏رى‏
02060400003
جوجه کشي دريا
مازندران
سا‏رى‏
02060400004
خزر جوجه
مازندران
سا‏رى‏
02060400005
جوجه کشي پرديس
مازندران
سا‏رى‏
02060400006
جوجه کشي گهرباران
مازندران
سا‏رى‏
02070400001
محمد زاويه
مازندران
سوا‏دكوه‏
02090400001
شرکت تلاونگ شمال
مازندران
نور
02090400002
جوجه کشي آراستک شمال
مازندران
نور
02090400003
جوجه کشي درنا نوک طلا
مازندران
نور
02110400001
زرپا الهي
مازندران
با‏بلسر
02130400002
تعاوني 50
مازندران
جويبا‏ر
02130400003
کارخانه جوجه کشي مرغک سهيل(ناص
مازندران
جويبا‏ر
02130400004
کارخانه جوجه کشي نگين
مازندران
جويبا‏ر
02010400001
جوجه کشي آمل سيلم
مازندران
ا‏مل‏
02130400005
جوجه كشي فكوري
مازندران
جويبا‏ر
02100400001
0
مازندران
نوشهر
02100400004
شركت مير امين
مازندران
نوشهر
02100400003
نوشهر ماكيان
مازندران
نوشهر
02010400002
شرکت جوجه کشي برنا
مازندران
ا‏مل‏
02010400003
جوجه کشي تيرنگ
مازندران
ا‏مل‏
02010400004
جوجه کشي سيمرغ آمل
مازندران
ا‏مل‏
02040400001
جوجه زربال- فقيه اباد
مازندران
تنكا‏بن‏
02040400002
شركت سورپشتكي
مازندران
تنكا‏بن‏
02040400003
0
مازندران
تنكا‏بن‏
02010400005
جوجه کشي زردکرک
مازندران
ا‏مل‏
02010400006
جوجه کشي زربال
مازندران
ا‏مل‏
02010400007
جوجه کشي لارين
مازندران
ا‏مل‏
02010400008
جوجه کشي آمل کرچ
مازندران
ا‏مل‏
02010400009
جوجه کشي آمل جوجه-كلرد
مازندران
ا‏مل‏
02180400001
كارخانه جوجه كشي قطره طلا
مازندران
عبا‏س‏آبا‏د
02010400011
جوجه کشي مامک شمال
مازندران
ا‏مل‏
02180400002
شركت سپاهان طيور
مازندران
عبا‏س‏آبا‏د
02010400012
کارخانه جوجه کشي مهرگان
مازندران
ا‏مل‏
02010400013
کارخانه جوجه کشي پرينه گستر (چ
مازندران
ا‏مل‏
02120400001
جوجه كشي پرينه تشبندان (پرينه
مازندران
محمودآبا‏د
02020400001
جوجه كشي گتاب (تعاوني 75
مازندران
با‏بل‏
02040400004
نيكو طيور
مازندران
تنكا‏بن‏
02180400003
نيكو طيور نوشهر
مازندران
عبا‏س‏آبا‏د
02060400007
مرغ بومي جهاد-جوجه كشي
مازندران
سا‏رى‏
00010400001
جوجه كشي خوشبختي
مرکزي
ا‏را‏ك‏
00010400002
 جوجه كشي مرغ پرور
مرکزي
ا‏را‏ك‏
22080400001
پديده تجارت کارخانه
هرمزگان
حا‏جى‏آبا‏د
13070400001
وحدت غرب
همدان
بها‏ر