بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٢٤/٣/١٣٨٩
بخشنامه:دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل فرآورده هاي خام دامي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي (بخش خصوصي)
دستورالعمل صدور گواهي بهداشتي حمل فرآورده هاي خام دامي
پيرو دستورالعمل‌هاي قبلي صادره درخصوص صدور مجوز بهداشتي حمل و نقل فرآورده خام دامي بدينوسيله به مسئولين بهداشتي (منحصرا دامپزشكان) واحدهاي توليدي اجازه داده مي‌شود با رعايت ضوابط و مقررات ذيل اقدام به صدور مجوز حمل بهداشتي فرآورده هاي خام دامي نمايند.
1ـ  رعايت دستورالعمل هاي دفتر نظارت بر بهداشت عمومي سازمان دامپزشكي كشور
 
2ـ‌ مجوز حمل توسط دامپزشك مسئول بهداشتي شاغل در واحد داراي پروانه بهداشتي  انجام وظيفه مي‌نمايد صورت پذيرد.
3ـ فرآورده هاي خام دامي با رعايت دستورالعمل فوق‌الاشاره مبني بر رعايت شرايط نشانه‌گذاري قابل مصرف و حمل مي‌باشد.
4ـ گواهي بهداشتي بايد منحصراً براساس فرمت گواهي بهداشتي الكترونيكي سيستم شبكه يكپارچه قرنطينه صادر گردد.
5ـ كليه مطالب و اطلاعات بايد به صورت كامل در گواهي‌هاي بهداشتي درج گردد .
6- مسئول فني موظف است كليه گواهي هاي صادره را مهر وامضا نمايد لازم به ذكر است كه  مهر برجسته مسئول فني بايد حاوي  نام ونام خانوادگي ، عنوان ، شماره نظام دامپزشكي باشد. مسئول بهداشتي واحد لازم است داراي پروانه مسئول بهداشتي معتبر از اداره‌كل دامپزشكي استان ذيربط باشد.
7ـ هولوگرام‌هاي صادره بايد حاوي اطلاعات زير باشد. (نام كشتارگاه، شماره پروانه بهداشتي معتبر، كد سيزده رقمي) اندازه هولوگرام 2×2 سانتي متر وشكل آن مربع ويا دايره اي باشد.
8ـ مسئولين فني موظف است از وصول محموله در واحدهاي مجاز مقصد از طريق ثبت در شبكه يك پارچه قرنطينه در وب سايت
www.e-ivo.ir اطمينان حاصل نمايند و در صورت عدم ثبت اعلام وصول محموله در مقصد از تحويل كالا به خودرو و يا شركت خودداري ورزد.
8-1- راننده خودرو و يا مسئول فني واحد و يا تحويل گيرنده كالا ( مقصد ) موظف است پس از تحويل محموله به شبكه دامپزشكي شهرستان مقصد ويا مسئول فني مجاز واحد تحويل گيرنده  مراجعه نموده و اعلام وصول محموله در سايت شبكه يك پارچه قرنطينه را دريافت نمايد.
8-2- مسول فني واحد موظف است از قبل از دادن مجوز جديد به خودرو از وصول محموله قبلي از طريق ورود به سايت و كنترل آن در آيكن " جابجايي كالا " اطمينان حاصل نمايد و در صورت عدم تحويل از صدور گواهي جديد خود داري نمايد.
9ـ مسئول فني واحد بايد از افشاي نام ورود و كلمه عبور سيستم شبكه يك پارچه قرنطينه به افراد غير خودداري نمايد، مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده مسئول فني مي‌باشد و در صورت سهل‌انگاري برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
10ـصدور مجوز حمل بر خلاف ضوابط و مقررات دستورالعمل ابلاغي تخلف محسوب و usernameو password مسئول فني ابطال ميگردد و همچنين مراتب تخلف به سازمان نظام دامپزشكي جهت برخورد قانوني منعكس ميگردد.
11ـواحدهايي كه فاقد پروانه بهداشتي بهره‌برداري معتبر بوده و يا فاقد مسئول بهداشتي مستقل مي‌باشند واجد شرايط تفويض اختيار نمي‌باشند.
12ـ اين تفويض اختيار داخل كشوري بوده و شامل محموله‌هاي صادراتي نمي‌گردد.
13- مسئولين فني موظف هستند هر ده روز يك بار با مراجعه به شبكه دامپزشكي شهرستان نسبت به تسويه مالي ناشي از صدور گواهي هاي بهداشتي اقدام نمايند در غير اين صورت نسبت به حذف كد كاربري مسئول اقدام خواهد شد.
14- مسئول فني بايد گواهي فقط براي خودروهاي مجاز از نظر سازمان دامپزشكي كشور صادر نمايد.