بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات بهداشتی صادرات آبزیان زنده به تاجیکستان

Hygienic requirements of freshly sheep ( cuts)

صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت - اروپا

ارسال فرآورده های خام دامی

APPROVED ESTABLISHMENT


Health_Requirements_for_importing_Artemia

تاريخ انتشار : ٢٤/٢/١٤٠٢
بايگاني اخبار:صادرات
توقف صادرات تخم مرغ خوراکی

    احتراماً به استحضار می رساند بر اساس نامه شماره 21698 مورخ  1402/02/23 دفتر توسعه صادرات وزارت متبوع، کلیه معرفی نامه های صادره از اتحادیه مرکزی مرغداران میهن جهت صادرات تخم مرغ خوراکی از تاریخ 1402/02/20 کان لم یکن تلقی گردیده و بر این اساس صدور گواهی بهداشتی لاتین صادرات تخم مرغ خوراکی برای محموله های صدرالاشاره (جهت معرفی نامه های صادره توسط اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از تاریخ 1402/02/20 ) مجاز نمی باشد.