بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات بهداشتی صادرات آبزیان زنده به تاجیکستان

Hygienic requirements of freshly sheep ( cuts)

صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت - اروپا

ارسال فرآورده های خام دامی

APPROVED ESTABLISHMENT


Health_Requirements_for_importing_Artemia

تاريخ انتشار : ١٣/١١/١٣٩٩
اخبار:صادرات به چین
الزامات بهداشتی چین برای پشم و ترمه پاک شده صادراتی به چین

الزامات بهداشتی دامپزشکی برای پشم و ترمه پاک شده صادراتی به چین

پشم و ترمه پاک شده صادراتی به چین می بایست مطابق با الزامات زیر توسط مراجع ذیصلاح کشور صادر کننده بازرسی شود.

 1. گواهی بهداشتی دامپزشکی

گواهی بهداشتی دامپزشکی می بایست شامل جزئیات زیر باشد:

  1. اطلاعات محصولات
   1. نام و آدرس فرستنده و نام و آدرس گیرنده
   2. نام، آدرس و شماره ثبت شرکت فرآوری
   3. نوع و وزن محصولات
   4. بندر ورودی و خروجی، تاریخ خروج ومسیر حمل و نقل محصولات
   5. نوع حمل و نقل و نوع بسته بندی
   6. شماره وسیله حمل و نقل،  شماره کانتینر و شماره پلمب
  2. درج جزئیات الزامات بهداشتی دامپزشکی  می بایست به قرار زیر باشد:
 1. الزامات بهداشتی دامپزشکی
  1. پشم و ترمه پاک شده صادراتی در مراکزی تولید و فرآوری شده که مورد تایید مراجع ذیصلاح کشور صادرکننده بوده و توسط اداره کل گمرکات جمهوری خلق چین به ثبت رسیده باشند، مراکز می بایست تحت نظارت موثر مراجع ذیصلاح کشور صادرکننده باشند.
  2. پشم و ترمه پاک شده تولیدی می بایست از حیوانات زنده منشا گرفته باشند و حیوانات در کشور صادرکننده متولد و پرورش یافته باشند.مزارعی که حیوانات در آنها پرورش یافته اند می بایست توسط مراجع ذیصلاح کشور صادر کننده تحت برنامه مراقبت بیماریها قرار داشته باشند. در زمان پشم چینی، مزارع و شعاع 10 کیلومتری آنها در 12 ماهه اخیر باید عاری از بیماریهای تب برفکی،  طاعون نشخوارکنندگان کوچک، آبله گوسفندی و بزی، شاربن و بروسلوز باشند. در زمان پشم چینی، هیچگونه محدودیتی برای جابجایی حیوانات به دلیل اپیدمی بیماری، وجود نداشته باشد.
  3. روند فرآوری می بایست شامل طبقه بندی، کرکی کردن، شستشو و خشک کردن باشد. مرحله شستشو می بایست حداقل شامل خیس کردن در آب پاکیزه، شستشو با دترجنت و آبکشی با آب پاکیزه باشد، درجه حرارت شستشو می بایست بین 45 تا 60 درجه سانتیگراد کنترل شود. درجه حرارت خشک کردن نباید کمتر از 85 درجه سانتیگراد برای حداقل 10 دقیقه و یا هر روش دیگری که مورد تایید طرف چینی است، باشد.
  4. پشم و ترمه پاک شده می بایست براق باشد، هیچگونه بوی مشخص پشم و ترمه خام نداشته باشد، در زمان لمس، لزج نباشد، نرم و صاف و کرکی باشد و گره خورده نباشد.
  5. پشم و ترمه پاک شده باید حائز شاخصه های فنی زیر باشند:
   1. درصد ناخالصی پشم پاک شده، موی بز، موهار(شامل خاک، مدفوع، چمن و دیگر ناخالصی ها به غیر از پشم و ترمه) کمتر یا مساوی 3 درصد، میزان روغن(استخراج اتر)کمتر یا مساوی 1 درصد.
   2. درصد ناخالصی ترمه پاک شده(شامل خاک، مدفوع، چمن و دیگر ناخالصی ها به غیر از پشم و ترمه)کمتر یا مساوی 2 درصد، میزان روغن(استخراج اتر)کمتر یا مساوی 1.5 درصد
  6. مواد بسته بندی پشم و ترمه پاک شده باید نو باشند و حائز الزامات بهداشتی دامپزشکی و بهداشت عمومی باشد. نام و وزن محصول و نام و شماره ثبت مرکز فرآوری کاملا مشخص بر روی بسته بندی درج شده باشد.
  7. انبار محل نگهداری پشم و ترمه پاک شده می بایست شرایط بهداشتی دامپزشکی را دارا باشد. پشم و ترمه پاک شده همراه با دیگر کالاها نگهداری نشوند و در تماس مستقیم با کف زمین نباشند.

می بایست اقدامات موثری در راستای جلوگیری از آلودگی محصولات در حین نگهداری و حمل و نقل انجام بگیرد