بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٧/٥/١٣٨٨
كليات:
شرح وظايف دفتر قرنطينه وامور بين الملل
- انجام کليه اقدامات لازم جهت پيش گيري از احتمال سرايت و نفوذ بيماريهاي واگير دامي و اگزوتيک به داخل کشور به منظور حفظ سرمايه هاي دامي و نهايتا حفظ بهداشت عمومي جامعه.

- بررسي نقاط مرزي کشور (زميني، دريائي و هوائي) راهها و معابر داخلي به منظور ايجاد و احداث پستهاي قرنطينه مرزي و داخلي جهت کنترل بهداشتي نقل و انتقال دام زنده و فرآورده هاي خام دامي.

- تهيه و تنظيم دستورالعملها و ضوابط بهداشتي جهت صادرات و واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي با توجه به توصيه هاي بهداشتي جهاني و آخرين گزارشات و دستاوردهاي علمي.

- کسب آخرين اطلاعات علمي از مراکز و مجامع بين المللي و بکارگيري آنها در جهت واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي.

- صدور گواهي نامه ها و مجوزهاي بهداشتي صادرات و واردات و ترانزيت دام زنده و فرآورده هاي خام دامي پس از اقدامات قرنطينه اي و کنترل هاي بهداشتي براساس مقررات مربوط.

- تجهيز و تکميل پستهاي قرنطينه و پيگيريهاي لازم در ارتباط با اجراي مقررات و دستورالعملهاي بهداشتي و قرنطينه اي در سطح کشور.

- مراقبت در اجراي برنامه هاي کنترل بهداشتي، نقل و انتقال دام و فرآورده هاي دامي در داخل کشور از طريق ايجاد پستهاي قرنطينه ثابت و موقت، طبق برنامه هاي مصوب سازمان.

- همکاري با سازمانهايي که در امر ترخيص دام و فرآورده هاي دامي مشارکت دارند.

- شرکت در جلسات و سمينارهاي داخلي و بين المللي در زمينه بيماريهاي مختلف و نحوه کنترل و پيشگيري از آنها در سطح کشور و بين الملل و اتخاذ تصميمات لازم.

- تهيه، تنظيم، تدوين، و تجديد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکلهاي بهداشتي بين کشورهاي همسايه و طرف قرارداد و نظارت بر اجراي دقيق مفاد پروتکل ها با هماهنگي وزارت جهاد سازندگي و وزارت امور خارجه و با رعايت مقررات مربوط.

- تبادل اطلاعات علمي و فني با کشورهاي خارجي و تماس مستمر با سازمانهاي تخصصي و تحقيقاتي.

- اقدامات لازم جهت جمع آوري و نگهداري و ضبط آمار و اطلاعات فني و بهداشتي و قرنطينه اي از داخل کشور و کشورهاي خارجي و مجامع بينالمللي و تشکيل بانک اطلاعاتي با همکاري واحدهاي مربوطه و استفاده بهينه از اطلاعات موجود.

- برنامه ريزي و تنظيم روابط منطقه اي و بين المللي سازمان دامپزشکي با سازمانها و موسسات فني تخصصي خارجي و اجراي پروژه هاي مشترک قبل از هماهنگي مراجع ذيصلاح.

- همکاري، تهيه و تدوين و تنظيم و پي گيري پروتکل بهداشتي و فني تخصصي با کشورهاي خارجي با هماهنگي واحدهاي فني ذيربط.

- برگزاري اجلاسها و سمينارهاي بين المللي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

- اجراي تشريفات مربوط به ورود ميهمانان خارجي سازمان نظير اخذ ويزا، مصوبه و ...

- برنامه ريزي و انجام اقدامات و تسهيلات لازم به منظور انجام ديدارهاي رسمي مسئولين سازمان از کشورهاي خارجي و بالعکس از طريق امور بين الملل وزارت جهاد سازندگي.

- انجام اقدامات لازم در جهت شرکت مقامات و نمايندگان سازمان در مجامع بين المللي و کميسيونها و نمايشگاههاي خارجي، از طريق امور بين الملل وزارت جهاد سازندگي.

- انجام پيگيري امور کنسولي و پيش بيني تسهيلات و انجام اقدامات لازم به منظور عزيمت مامورين اعزامي سازمان به خارج از کشور شامل اخذ گذرنامه، اخذ ويزا، تهيه بليط، تهيه ارز و غيره از طريق امور بين الملل وزارت.