بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی به ادارات کل دامپزشکی استانها

IHR FROZEN FISH

تاريخ انتشار : ٧/٥/١٣٨٨
كليات:
شرح وظايف دفتر قرنطينه وامور بين الملل
- انجام کليه اقدامات لازم جهت پيش گيري از احتمال سرايت و نفوذ بيماريهاي واگير دامي و اگزوتيک به داخل کشور به منظور حفظ سرمايه هاي دامي و نهايتا حفظ بهداشت عمومي جامعه.

- بررسي نقاط مرزي کشور (زميني، دريائي و هوائي) راهها و معابر داخلي به منظور ايجاد و احداث پستهاي قرنطينه مرزي و داخلي جهت کنترل بهداشتي نقل و انتقال دام زنده و فرآورده هاي خام دامي.

- تهيه و تنظيم دستورالعملها و ضوابط بهداشتي جهت صادرات و واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي با توجه به توصيه هاي بهداشتي جهاني و آخرين گزارشات و دستاوردهاي علمي.

- کسب آخرين اطلاعات علمي از مراکز و مجامع بين المللي و بکارگيري آنها در جهت واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي.

- صدور گواهي نامه ها و مجوزهاي بهداشتي صادرات و واردات و ترانزيت دام زنده و فرآورده هاي خام دامي پس از اقدامات قرنطينه اي و کنترل هاي بهداشتي براساس مقررات مربوط.

- تجهيز و تکميل پستهاي قرنطينه و پيگيريهاي لازم در ارتباط با اجراي مقررات و دستورالعملهاي بهداشتي و قرنطينه اي در سطح کشور.

- مراقبت در اجراي برنامه هاي کنترل بهداشتي، نقل و انتقال دام و فرآورده هاي دامي در داخل کشور از طريق ايجاد پستهاي قرنطينه ثابت و موقت، طبق برنامه هاي مصوب سازمان.

- همکاري با سازمانهايي که در امر ترخيص دام و فرآورده هاي دامي مشارکت دارند.

- شرکت در جلسات و سمينارهاي داخلي و بين المللي در زمينه بيماريهاي مختلف و نحوه کنترل و پيشگيري از آنها در سطح کشور و بين الملل و اتخاذ تصميمات لازم.

- تهيه، تنظيم، تدوين، و تجديد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکلهاي بهداشتي بين کشورهاي همسايه و طرف قرارداد و نظارت بر اجراي دقيق مفاد پروتکل ها با هماهنگي وزارت جهاد سازندگي و وزارت امور خارجه و با رعايت مقررات مربوط.

- تبادل اطلاعات علمي و فني با کشورهاي خارجي و تماس مستمر با سازمانهاي تخصصي و تحقيقاتي.

- اقدامات لازم جهت جمع آوري و نگهداري و ضبط آمار و اطلاعات فني و بهداشتي و قرنطينه اي از داخل کشور و کشورهاي خارجي و مجامع بينالمللي و تشکيل بانک اطلاعاتي با همکاري واحدهاي مربوطه و استفاده بهينه از اطلاعات موجود.

- برنامه ريزي و تنظيم روابط منطقه اي و بين المللي سازمان دامپزشکي با سازمانها و موسسات فني تخصصي خارجي و اجراي پروژه هاي مشترک قبل از هماهنگي مراجع ذيصلاح.

- همکاري، تهيه و تدوين و تنظيم و پي گيري پروتکل بهداشتي و فني تخصصي با کشورهاي خارجي با هماهنگي واحدهاي فني ذيربط.

- برگزاري اجلاسها و سمينارهاي بين المللي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

- اجراي تشريفات مربوط به ورود ميهمانان خارجي سازمان نظير اخذ ويزا، مصوبه و ...

- برنامه ريزي و انجام اقدامات و تسهيلات لازم به منظور انجام ديدارهاي رسمي مسئولين سازمان از کشورهاي خارجي و بالعکس از طريق امور بين الملل وزارت جهاد سازندگي.

- انجام اقدامات لازم در جهت شرکت مقامات و نمايندگان سازمان در مجامع بين المللي و کميسيونها و نمايشگاههاي خارجي، از طريق امور بين الملل وزارت جهاد سازندگي.

- انجام پيگيري امور کنسولي و پيش بيني تسهيلات و انجام اقدامات لازم به منظور عزيمت مامورين اعزامي سازمان به خارج از کشور شامل اخذ گذرنامه، اخذ ويزا، تهيه بليط، تهيه ارز و غيره از طريق امور بين الملل وزارت.