بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تولید کنندگان مجاز صادرات به ویتنام

نعهدنامه ارزی کالاهای مشمول مجوز ارزی وزارت جهاد کشاورزی

عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

تاريخ انتشار : ١٨/٥/١٣٩٥
الزامات و گواهی بهداشتی سایرکشورها:الزامات صادرات
الزامات کویت جهت صادرات گوسفند
به اطلاع صادرکنندگان و مسئولین قرنطینه استان میرساند جهت صادرات دام زنده ( گوسفند )به مقصد کویت باید الزامات بهداشتی مطابق فرم پیوست رعایت گردد و درصورتیکه دام ها دارای شرایط استاندارد کویت باشند اداره کل موظف است با تکمیل فرم الحاقیه اعلامی کویت بپیوست فرم صادراتی الکترونیکی سامانه به متقاضی تحویل نماید.
لازم به ذکر است مسئولین قرنطینه موظف می باشند در قسمت REMARK پیوست دار بودن گواهی را اعلام نمایند
فايل ضميمه pdf