بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال شتر
شرايط نقل وانتقال شتر
نقل وانتقال شتر ( نر ، ماده وبچه شتر ) مستلزم رعايت اصول زير مي باشد :
1 ـ 4 . شتر ها بايد داراي شناسنامه ويا برگ تشخيص هويت بوده وشماره ، مشخصات وسوابق بهداشتي آن ها در مجوز بهداشتي حمل ونقل درج گردد .
2 ـ 4 . شترها بايد در زمان حمل توسط دكتر دامپزشك مجاز معاينه شده وهيچ گونه علايمي از بروز بيماري واگيراز جمله (آبله شتري ، سورا ) وهم چنين آلودگي به انگل هاي خارجي (جرب وكنه و... )نداشته ومشخصات آنان با مشخصات مندرج در شناسنامه دامي تطبيق نمايد .
3 ـ 4 . حمل شتر از مناطق آلوده به بيماري شاربن منوط به مايه كوبي آن بر عليه بيماري شاربن ، براساس دستور العمل هاي صادره از طرف سازمان ، مي باشد .
4 - 4 . گواهي آزمايشگاه مجاز مبني برعدم آلودگي به بيماري سورا وبروسلوز بايستي ضميمه گواهي بهداشتي حمل ونقل باشد .