بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تولید کنندگان مجاز صادرات به ویتنام

نعهدنامه ارزی کالاهای مشمول مجوز ارزی وزارت جهاد کشاورزی

عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

تاريخ انتشار : ٢٦/١٠/١٣٩٤
الزامات و گواهی بهداشتی سایرکشورها:صدور گواهی بهداشتی صادرات
نحوه صدور گواهی بهداشتی صادراتی به کشورهای اوراسیا

فلوچارت اخذ گواهي بهداشتي قرنطينه اي صادرات و فراورده هاي لبني به اتحاديه اوراسيا

(کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، ارمنستان )

1-    

1-     شركت متقاضي مي بايست داراي كد I.R  از دفتر نظارت بر  بهداشت عمومي سازمان دامپزشكي كشور  باشد

2-    نمونه ليبل كه به  تائيد اداره قرنطينه اداره كل دامپزشكي استان مبدا رسانده شده باشد.

3-    تكميل فرم ( شماره 1) در خواست صادرات فراورده هاي لبني به اتحاديه اوراسيا

4-    ثبت نام در سايت اداره كل دامپزشكي استان مبداء

مدارك:

4-1 : در خواست

4-2 : ليبل

4-3 : كد I.R

4-4 : تعهد طبق فرم شماره 2

5-    انتخاب واحد های دامداری صنعتی شیری واجد شرایط بهداشتی (مطابق با مفاد نامه شماره 73827/40/94  مورخ 25/9/94 سازمان دامپزشکی کشور،

6-    ارائه گواهی سلامت واحد اپیدمیولوژیک انتخاب شده از نظر بیماریهای قید شده در نامه فوق برابر با فرمت های تنظیمی (فرم شماره 3 ) توسط اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان و ارسال آن به اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل استان،

7-    در خواست نمونه برداري از فراورده هاي لبني صادراتي توسط اداره قرنطينه از اداره بهداشت عمومي اداره كل استان مبداء

8-    انجام عمليات نمونه برداري  از فراورده  توسط اداره بهداشت عمومي

9-    ارسال نمونه به ازمايشگاه توسط اداره بهداشت عمومي

10-اخذ پاسخ نمونه از ازمايشگاه  توسط اداره بهداشت عمومي و ارسال آن به اداره قرنطينه اداره كل استان مبداء

11-پرداخت تعرفه هاي صادارتي توسط صادر كنندگان

12-صدور گواهي بهداشتي قرنطينه اي توسط ( اداره قرنطينه ) اداره كل دامپزشكي استان مبداء

 

فرم شماره يك ( درخواست صادرات محصول)

 اداره كل دامپزشكي استان( استان مبداء) .................

با سلام

بدينوسيله شركت ...................(اسم شركت) به شماره شناسه ثبت شركت ها................و كد I.R به شماره ......................در خواست صادرات فراورده هاي لبني فراوري شده در كارخانه شركت خودرا به ادرس .................................(آدرس كارخانه) به شرح ذيل را به اتحاديه گمرگي اوراسيا كشور ..............(نام كشور مقصد) را دارم .

1-    نوع محموله :................... به ميزان ............تن (يا واحد محصول) به تاريخ توليد ............. ..و تاريخ انقضاء ...................

نام مدير عامل/مهر شركت / امضاء مدير عامل

 (توضيح : نامه در خواست صرفا با امضاي اصل مدير عامل معتبر مي باشد و از ذكر شركت و امضاي فرد ثالث و يا بدون اسم و امضاي مدير عامل  جدااجتناب گردد).

 

ليبل :

ليبل بايد داراي اطلاعات زير باشد.

نوع محموله/مشخصات كارگاه و يا  كارخانه توليد كننده /اسم شركت / كدI.R /تاريخ توليد روز، ماه ،سال /تاريخ انقضاء روز،ماه ،سال /شرايط نگهداري (درجه حرات و رطوبت محيطي و ساير ملزومات) /مشخصات صادر گننده/ارزش غذايي محصول(پروتئين،چربي،كربوهيدرات) logo /  سازمان دامپزشكي /علامت تجاري محصول ،وزن خالص و يا حجم محصول / تركيب محصول ودرصد چربي

 

فرم شماره 2 : تعهد شركت

(اين فرم بايد در دفاتر اسناد رسمي  تنظيم و همراه مدارك UP load  شود)

 

اينجانبان ....................... به شماره ملي .......................... به عنوان مديرعامل ،.......................................... به شماره ملي ............................... عضو هيأت مديره ،دارندگان حق امضاء به موجب اساسنامه شركت ................................ثبت شده در اداره ثبت شركتها به شماره ثبت.......................مورخ ..................... دركمال صحت و سلامت اظهار وگواهي مي نماييم كه از مفاد قوانين و مقررات صادرات و واردات و قوانين و آئين نامه هاي سازمان دامپزشكي كشور و ساير قوانين و مقررات حاكم بر اين فعاليت و عموم فعاليت هاي اقتصادي، بازرگاني و توليدي علم و آگاهي كامل داريم وخود را مسئول و متعهد به انجام و تحقق موارد زير در مهلت مقرر مي دانيم و درصورت عدم توانايي در انجام تعهدات مشروحه زير،مسئوليت آن را مي پذيريم وحق اعتراض يا ادعاي بعدي نخواهيم داشت وهمچنين گواهي مي كنيم .

1-    مسئوليت و عواقب ناشي از برگشت و عودت يا انهدام محصول صادراتي با مشخصات ارائه شده در برگه درخواست پيوست را پس از صدور مجوز صادرات به هردليلي اعم از بهداشتي و يا قوانين موضوعه كشور مبداء و مقصد و همچنین عدم مغایرت متن فارسی و روسی روی لیبل بعهده اين شركت بوده و حق هر گونه ضرر و زيان احتمالي را از سازمان دامپزشكي از خود سلب مي نمايم .

2-    اين شركت توانايي مالي، علمي و فني لازم را از منابع داخلي خود يا بواسطه جذب از ساير محل ها و منابع مجاز قانوني براي عرضه و فروش محصولات موضوع اين مجوز را بر اساس قوانين ومقررات دارد و سازمان دامپزشكي كشور دراين رابطه مسئوليتي ندارد.

3-    دارنده اين مجوز مي بايستي استعلام ها و مجوزهاي قانوني لازم را براي صادرات محصول فوق از ساير دستگاه هاي ذيربط و مسئول دريافت نمايد.

4-   صحت ،درستي ،معتبر و قانوني بودن مدارك و مستندات ارائه شده به سازمان را در تمامي مراحل اين تعهد نامه به رويت و تاييد اينجانبان،امضاء كنند گان زير رسيد و اعلام مي داريم شرايط و ضوابط فوق بطور كامل مورد قبول و پذيرش مي باشد و خود را متعهد و ملزم به انجام و رعايت كامل آن مي دانيم و ضمنا اعلام می داریم این تعهدنامه نسبت به کلیه درخواست های این شرکت جاری و صادق است.

نام و نام خانوادگي                             نام و نام خانوادگي

امضا مدير عامل                             امضا رئيس هيئت مديره

فرم شماره سه

( گواهی بهداشتی واحدهای انتخابی واجد شرایط برای ارسال شیر به کارخانجات دارای مجوز ارسال فرآرده های لبنی به روسیه)

 

اداره نظارت بر بهداشت عمومی استان( استان مبداء) .................

با سلام

اعلام می دارد واحد اپیدمیولوژیک دامداری شیری صنعتی دارای  کد اپیدمیولوژیک  -------- با نام ----------------- در لیست فراهم کننده شیر خام شركت ...................(اسم شركت) به شماره شناسه ثبت شركت ها................و كد I.R به شماره ...................... به ادرس ............................................... ..................................................  (آدرس كارخانه) جهت صادرات مواد لبنی به اتحاديه گمرگي اوراسيا كشور ..............(نام كشور مقصد) قرار دارد.

بدینوسیله گواهی می گردد در این واحد:

1.       برنامه کنترل لوکوز گاوی و یون بر اساس نامه شماره  73827/40/94  مورخ 25/9/94 سازمان به اجرا گذاشته می گردد.

2.       بیماری لوکوز گاوی و یون مطابق با گواهی شماره ......................     مورخ ......................  دامپزشک مسئول بهداشتی فارم و یا نامه شماره ..............................................  مورخ........................ مسئول بهداشتی شرکت فوق الذکر بر اساس آزمایشات انجام شده، وجود ندارد.

3.       بیماری بروسلوز و سل بر اساس داده های سیستم اطلاعات بیماریهای دامی در 6 ماه گذشته در واحد گزارش نشده است.

4.       بیماری تب برفکی در 28 روز گذشته ( از زمان دوشیدن شیر برای صادرات) و همچنین واحدهای واقع در شعاع 3 کیلومتری آن گزارش نشده است.

نام و نام خانوادگی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان