بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تولید کنندگان مجاز صادرات به ویتنام

نعهدنامه ارزی کالاهای مشمول مجوز ارزی وزارت جهاد کشاورزی

عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

تاريخ انتشار : ٢٧/١/١٤٠٣
اخبار:اطلاعیه جهت شرکت های وارد کننده
الزامات واردات نخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه

بدینوسیله به اطلاع شرکت های وارد کننده تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه میرساند مطابق دستورالعمل پیوست در زمان دریافت مجوز بهداشتی واردات VIP بایستی نسبت به ارایه نمونه به ارائه نتایج آزمایشـگاهی کشت سالمونلا، نتایج آزمایشـگاهی مایکوپلاسـما گالی سـپتیکم، مایکوپلاسـما سـینوویه و تیترسرمی بیماري هاي برونشـیت عفونی ، نیوکسل و آنفولانزاي H9 می باشد. لازم به ذکر است ترخیص بهداشتی محموله در زمان ورود کالا منوط به ارایه اصل مدارک فوق می باشد.


فايل ضميمه pdf