بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تولید کنندگان مجاز صادرات به ویتنام

نعهدنامه ارزی کالاهای مشمول مجوز ارزی وزارت جهاد کشاورزی

عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

تاريخ انتشار : ١١/٦/١٤٠٢
اخبار:صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت - اروپا
صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت - اروپا

بسمه تعالی

بدینوسیله به استحضار می رساند واردات گوشت گوساله و گاو و گوشت گوسفند به صورت تازه، وکیوم و منجمد و همچنین گوشت منجمد مرغ از مبدأ کشورهای اروپایی که در لیست مجاز به صادرات اتحادیه اروپا مطابق لینک زیر قرار دارند، وفق ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای مجاز می باشد. لذا استان‌هایی که بر اساس تفویض اختیارات قبلی مجاز به صدور مجوز بهداشتی واردات کالاهای فوق می باشند ضرورت دارد در اسرع وقت به درخواست‌های ارسالی از سامانه جامع تجارت به سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی؛ پاسخ لازم را ارائه نمایند. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?classificationSectionChapter=food&sort=country.translation