بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات بهداشتی صادرات آبزیان زنده به تاجیکستان

Hygienic requirements of freshly sheep ( cuts)

صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت - اروپا

ارسال فرآورده های خام دامی

APPROVED ESTABLISHMENT


Health_Requirements_for_importing_Artemia

تاريخ انتشار : ٢٧/١/١٤٠٢
اخبار:تشدید کنترلهای بهداشتی حمل و نقل
جابجایی مرغ تازه و منجمد

با عنایت به مکاتبه پیوست  مسئولین  قرنطینه  استانها ، اداره دامپزشکی شهرستان ها و مسئولین فنی واحد های مرتبط موظفند تا اطلاع ثانوی نسبت به صدور گواهی حمل بهداشتی مطابق شرایط اعلامی اقدام نماید.