بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات بهداشتی صادرات آبزیان زنده به تاجیکستان

Hygienic requirements of freshly sheep ( cuts)

صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت - اروپا

ارسال فرآورده های خام دامی

APPROVED ESTABLISHMENT


Health_Requirements_for_importing_Artemia

تاريخ انتشار : ٣١/٥/١٤٠١
اخبار:صدور گواهی بهداشتی لاتین
نحوه برخورد با محموله های ارسالی جهت اربعین به عراق

همکاران در استانها در صورت مراجعه نمکاینده کاروان های اعزامی به عراق در ایام اربعین جهت ارسال گوشت گاو ، گوسفند ، بز و مرغ مطابق فایل  پیوست اقدام نمایند.


فايل ضميمه pdf