بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تولید کنندگان مجاز صادرات به ویتنام

نعهدنامه ارزی کالاهای مشمول مجوز ارزی وزارت جهاد کشاورزی

عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

تاريخ انتشار : ٤/١٢/١٤٠٠
الزامات و گواهی بهداشتی سایرکشورها:صادرات ماهیان زینتی به ارمنستان
صادرات ماهیان زینتی به ارمنستان

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع ادارات کل دامپزشکی استانها و متقاضیان صادرات ماهیان زینتی به ارمنستان می رساند صادرات ماهیان آکواریومی ( زینتی ) به  :

محدوده سرزميني جمهوری ارمنستان در صورتي مجاز مي باشد كه اطمينان حاصل شود كه الزامات بخش 18 از پيوست دستور شماره N 84‐N مورخ 6 ژوئن 2012 صادر شده توسط رئيس سرويس سلامت غذاي وزارت كشاورزي جمهوري ارمنستان در خصوص شرايط پذيرش الزامات بهداشتي و دامپزشكي براي واردات دام زنده، غذاهاي با منشا دامي، مواد خام با منشا دامي, خوراك دام و مكمل ها به كشور ارمنستان، برآورده شود.