بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

تاريخ انتشار : ٤/٧/١٤٠٠
اخبار:ترانزیت دام زنده
قابل توجه شرکت های حمل و نقل بین المللی

به اطلاع کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی میرساند بر اساس نامه 45/54463 مورخه 1400/07/03 این سازمان ترانزیت دام زنده از مبدا گرجستان تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد . لذا شرکتهای حمل از هرگونه درخواست و اقدامی در این خصوص خودداری نمایند.

ضمنا شرکت های حمل جهت ترانزیت دام زنده از سایر کشورهای مجازموظف هستند نسبت به هماهنگی لازم با ارسال کننده بار، اطلاعات درخواستی مطابق فرم پیوست توسط مرجع ذیصلاح ( دامپزشکی ) تکمیل و از طریق ایمیل، 24 ساعت قبل از بارگیری رسما به سازمان دامپزشکی ایران ارسال گردد. در صورت عدم ارسال فرم پیوست از سوی مرجع صلاحیتدار از طریق ایمیل این سازمان از ترانزیت محموله های دام زنده جلوگیری نموده و مسئولیت عواقب آن به عهده شرکت حمل خواهد بود.


فايل ضميمه pdf