بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

تاريخ انتشار : ٢٣/٤/١٤٠٠
اخبار:مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز بهداشتی واردات گوشت مرغ منجمد
مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز بهداشتی واردات گوشت مرغ منجمد

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع شرکت های وارد کننده و ادارات کل دامپزشکی استانها می رساند مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز بهداشتی واردات گوشت مرغ منجمد ( جهت بارگذاری در سامانه قرنطینه ) به شرح زیر می باشد.

1- پیش فاکتور ( پروفرما )

2- نمونه گواهی بهداشتی کشور مبداء

3- IHR تایید شده ( جدید ترین نسخه )

4- قرار داد بین خریدار و فروشنده

5- نمونه لیبل ( لیبل روی کارتن، لفافه یا کیسه مرغ ) بر اساس فرمت موجود در سامانه قرنطینه

توضیح این که صرفاً کشتارگاه های مورد تایید دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ( که در منو انگلیسی سامانه قرنطینه درج گردیده ) جهت درج مشخصات در لیبل ها و تولید محموله پذیرفته است.