بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

تاريخ انتشار : ٢٧/٢/١٤٠٠
اخبار:صدور مجوز بهداشتی واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه
صدور مجوز بهداشتی واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه

مدراک لازم برای صدور مجوز بهداشتی واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه

  1. در خواست شرکت متضمن معرفی نامه نماینده تام الاختیار و همچنین درج تعهد شرکت  مبنی بر رعایت مفاد IHR مربوطه برگرفته از سایت قرنطینه سازمان دامپزشکی ، نام محصول، کشور مبداء و لیست مدارک الصاقی  ذیل:
  2. پرفرما
  3. نمونه گواهی بهداشتی دامپزشکی دولتی کشور مبداء
  4. جدول واکسیناسیون فارم مادر
  5. برنامه مونیتورینگ فارم
  6. نقشه جانمایی فارم و مسیر حمل و نقل تا فرودگاه و همچنین جانمایی کانون های بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان برای کشورهایی که دارای کانون رخداد بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان هستند