بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات بهداشتی صادرات آبزیان زنده به تاجیکستان

Hygienic requirements of freshly sheep ( cuts)

صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت - اروپا

ارسال فرآورده های خام دامی

APPROVED ESTABLISHMENT


Health_Requirements_for_importing_Artemia

تاريخ انتشار : ٢١/١/١٤٠٠
اخبار:لیبل محموله وارداتی
فرمت لیبل کارتن و لفافه گوشت مرغ وارداتی

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت های واردکننده فراورده های خام دامی و  ادارات کل دامپزشکی استان ها می رساند از این تاریخ لیبل مربوط به محموله های گوشت مرغ وارداتی ( سرد، وکیوم و منجمد )  تولید شده در کشتارگاه های خارج از کشور  مورد تایید سازمان دامپزشکی به شرح فایل پیوست می باشد.


فايل ضميمه pdf