بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

تاريخ انتشار : ٢٩/٧/١٣٩٩
اخبار:شماره تلفن مرکز تماس جهاد 02143541111
شماره تلفن مرکز تماس جهاد جهت پیگیری مشکلات مرتبط با سامانه بازارگاه

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دامداران و مرغداران محترم می رساند شماره تلفن زیر جهت برقراری ارتباط  با  مرکز تماس وزارت جهاد کشاورزی جهت پیگیری مشکلات مرتبط با سامانه بازارگاه می باشد.

لطفاً به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کووید - 19 از مراجعه حضوری به دستگاه ها و نهادهای مرتبط خودداری نمایید.

02143541111