بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

تاريخ انتشار : ٢٩/٧/١٣٩٩
اخبار:شماره تلفن مرکز تماس جهاد 02143541111
شماره تلفن مرکز تماس جهاد جهت پیگیری مشکلات مرتبط با سامانه بازارگاه

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دامداران و مرغداران محترم می رساند شماره تلفن زیر جهت برقراری ارتباط  با  مرکز تماس وزارت جهاد کشاورزی جهت پیگیری مشکلات مرتبط با سامانه بازارگاه می باشد.

لطفاً به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کووید - 19 از مراجعه حضوری به دستگاه ها و نهادهای مرتبط خودداری نمایید.

02143541111