بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز بهداشتی واردات گوشت مرغ منجمد

Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat

Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Turkey List For Poultry Meat

قابل توجه رانندگان خودرو

Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan

عدم نیاز به ارایه تعهد نامه محضری برای شرکت ها

تاريخ انتشار : ٢٧/٧/١٣٩٩
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:ممنوعیت تغییر مقصد جوجه یک روزه
قابل توجه کلیه مراکز پرورش طیور

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه مرغداران و مراکز جوجه کشی می رساند از تاریخ 99/07/30 تغییر مقصد انواع جوجه یک روزه ممنوع می باشد ودر صورت تغییر مقصد امکان اعمال تغییر مقصد در سامانه موجود نمی باشد لذا ضروریست از هرگونه تغییر در مقصد انواع جوجه یک روزه خودداری نمایند

لازم به ذکر است در صورت تغییر مقصد در سامانه GIS بعنوان محموله غیر مجاز ثبت گردیده و تخصیص نهاده ها با مشکل روبرو خواهد شد.