بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
قطع برق

HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS

Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines...

Veterinary certificate for sheep offal

Exported to the customs territory of the Eurasian Economic Union

Veterinary Health Certificate For Ovine Transit

شماره تلفن مرکز تماس جهاد جهت پیگیری مشکلات مرتبط با سامانه بازارگاه

تاريخ انتشار : ٢/٤/١٣٩٩
اخبار:لیست کشتارگاهها (5)
لیست کشتارگاههای مجاز هندوستان

به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده میرساند، لیست کشتارگاههای مجاز هندوستان برای تولید گوشت گاومیش منجمد بپیوست بوده و کلیه متقاضیان، مجاز به تولید در این کشتارگاهها خواهند بود.

واردکنندگان با رعایت کلیه مقررات و مسئولیت نظارت بهداشتی توسط سرویس دامپزشکی کشور مبداء و ناظر بهداشتی اعزامی ، مجاز به انجام فرایند تولید و بارگیری بوده و از تاریخ صدور VHIP مطابق IHR ابلاغی تولید را در کشتارگاه آغاز نماید و در صورت عدم رعایت الزامات بهداشتی ایران، کشتارگاه مذکور بلافاصله از لیست مجاز ایران حذف می گردد.

لازم به ذکر است سالانه دو بار در ماههای خرداد و دیماه این لیست به روز آوری می گردد لذا متقاضیان جهت کشتار در سایر کشتارگاهها موظفند درخواست خود را حداکثر تا فروردین و آبان هرسال به همراه مستندات و پرسشنامه و تاییدیه کشتارگاه توسط دامپزشکی هندوستان به دفتر قرنطینه و امنیت زیستی ارایه تا پس از بازدید تیم ممیزی سازمان در ماههای اردیبهشت یا آذر هرسال ( دوبار بازدید سالانه ) و بررسی گزارش تیم ممیزی در سازمان، کشتارگاههای جدید در لیست کشتارگاههای مجاز به روز آوری شود.

ضمناً لینک IHR بشرح زیر است. https://e.ivo.ir/data/files/277.pdf
فايل ضميمه pdf