بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

تاريخ انتشار : ١٨/٣/١٣٩٩
اخبار:واگذاری صدور مجوز واردات
قابل توجه شرکت های واردکننده

بدینوسیله به اطلاع شرکت های واردکننده آبزیان زینتی،خوراک کامل ، غذای متراکم و مکمل غذایی آبزیان ، دام کشتاری و گوشت گاو و گاومیش میرساند از تاریخ 98/03/12 برای دریافت مجوز بهداشتی واردات VHIP به اداره کل استان های خراسان رضوی، هرمزگان ، آذربایجان شرقی ، البرز، تهران و آذربایجان غربی مراجعه نمایند و از هرگونه مراجعه به سازمان مرکزی جدا خودداری نمایند.

لازم به ذکر است با تمهیدات انجام شده در سامانه قرنطینه امکان ارسال این درخواست ها به استانهای فوق فراهم می باشد.

ضمنا لیست کشتارگاههای مجاز در سامانه قرار دارد  و لیست برند های مجاز غذای متراکم و مکمل غذای آبزیان بپیوست می باشد.


فايل ضميمه pdf