بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز بهداشتی واردات گوشت مرغ منجمد

Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat

Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Turkey List For Poultry Meat

قابل توجه رانندگان خودرو

Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan

عدم نیاز به ارایه تعهد نامه محضری برای شرکت ها

تاريخ انتشار : ٢٣/٧/١٣٩٨
اخبار:فرم تعهد نامه
فرم تعهد نامه محضری

بسمه تعالی

    بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای وارد کننده محموله های گوشت از کشور برزیل می رساند در صورت تقاضای دریافت نامه شروع تولید در کشتارگاهای برزیل که از نظر این سازمان مجاز به تولید محموله گوشت گاو و گوساله برای جمهوری اسلامی ایران می باشند می بایستی به همراه نامه درخواست شروع تولید که در آن شماره و تاریخ و کد رهگیری VHIP به همراه نام و کد بهداشتی کشتارگاه مورد نظر ذکر شده باشد فرم تعهد نامه پیوست را در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم و تکمیل و به این دفتر تحویل نمایند.


فايل ضميمه pdf