بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

تاريخ انتشار : ٢٦/٦/١٣٩٨
اخبار:شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی
شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

 1. فرآیند نظارت بر گوشت های وارداتی از مبادی کشورهای اتحادیه اروپا، برزیل ، استرالیا و ترکیه از این پس برابر پرتکل بهداشتی فی مابین سازمان دامپزشکی کشور و طرف مقابل انجام خواهد شد .
 2. مسئول نظارت بر حسن اجرای پروتکل مرجع ذیصلاح  بهداشت دام کشور مبداء محموله ها خواهد بود .
 3. انتخاب ناظرین بهداشتی عالیه توسط دفتر قرنطینه و امنیت زیستی و برابر دستورالعمل اعزام ناظرین بهداشتی خواهد بود . تعداد ناظرین و شرایط اعزام با توجه به حجم تولید و تعداد کشتارگاههای فعال در کشور مبداء توسط دفتر قرنطینه و امنیت زیستی مشخص خواهد شد .
 4. مشخصات محموله و لیبل برابر فایل پیوست خواهد بود .
 5. شروع تولید با درخواست کتبی شرکت به دفتر قرنطینه و امنیت زیستی امکان پذیر خواهد بود .
 6. شروع تولید و VHIP صادر شده پس از تایید دفتر قرنطینه و امنیت زیستی به صورت نامه رسمی ، از طریق دفتر سازمانهای تخصصی و امور بین الملل به سرویس دامپزشکی کشور مبداء ارسال و رونوشت به شرکت وارد کننده جهت ارائه به کشتارگاه محل تولید ارسال خواهد شد .
 7. درصورت توقف تولید مراتب توسط شرکت وارد کننده باید به اطلاع دفتر قرنطینه و امنیت زیستی رسانده شود .
 8. با توجه به شرایط جدید ، کنترل صحت مدارک و مستندات و لیبل محموله در زمان صدور ، بر عهده شرکت وارد کننده بوده و هرگونه مغایرت متوجه ایشان می باشد .
 9. سازمان دامپزشکی کشور با هماهنگی مرجع ذیصلاح بهداشت دام کشور مبداء محموله ها و با پشتیبانی شرکت های وارد کننده جهت ممیزی سیستم های بازرسی و کشتارگاه های کشور مبدا  اقدام می نماید .
 10. سازمان دامپزشکی با محموله ها در مبادی ورودی ( در صورت عدم انطباق با دستورالعمل های بهداشتی قرنطینه ای سازمان ) برابر ضوابط بهداشتی قرنطینه ای موجود برخورد و شرکت وارد کننده موظف به رعایت آن می باشد
 11. همچنین شرکت وارد کننده موظف به رعایت مفاد پروتکل مربوطه با کشور مبداء و تقبل مسئولیت آن در قبال مراجع قضائی در صورت احراز تخلف از مفاد آن می باشد