بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی به ادارات کل دامپزشکی استانها

IHR FROZEN FISH

تاريخ انتشار : ٢٣/٤/١٣٩٨
اخبار:تفویض اختیار
تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند
بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع شرکتهای وارد کننده و ادارات کل دامپزشکی استان ها می رساند از مورخ 1398/04/20 صدور مجوز بهداشتی واردات( VHIP ) و ترخیص بهداشتی گوشت گوسفند به استانهای مندرج در نامه پیوست ( به همراه دستورالعمل )مربوطه تفویض می گردد.
فايل ضميمه pdf