بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز بهداشتی واردات گوشت مرغ منجمد

Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat

Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Turkey List For Poultry Meat

قابل توجه رانندگان خودرو

Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan

عدم نیاز به ارایه تعهد نامه محضری برای شرکت ها

تاريخ انتشار : ٢٣/٤/١٣٩٨
اخبار:تفویض اختیار
تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند
بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع شرکتهای وارد کننده و ادارات کل دامپزشکی استان ها می رساند از مورخ 1398/04/20 صدور مجوز بهداشتی واردات( VHIP ) و ترخیص بهداشتی گوشت گوسفند به استانهای مندرج در نامه پیوست ( به همراه دستورالعمل )مربوطه تفویض می گردد.
فايل ضميمه pdf