بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ١٧/٦/١٣٩٥
فایل های آموزشی (راهنما):حضور ارباب و رجوع در دفتر قرنطینه
برقراری ارتباط آنلاین با متقاضیان واردات

قابل توجه مراجعين محترم دفتر قرنطينه وامنيت زيستي

 

به منظور تكريم ارباب رجوع و كاهش نياز به مراجعه به سازمان دامپزشكي از طریق ارائه خدمات غیر حضوری ، ازتاريخ 20/6/95 ارتباط با دفتر قرنطينه با روش زير انجام مي پذيرد:

1-       ارايه اطلاعات مورد نيازصرفا از طريق سامانه يكپارچه قرنطينه به آدرس e.ivo.ir

2-       تكميل اطلاعات صرفا از طريق سامانه يكپارچه قرنطينه وپيگيري درسامانه

(مگرمواردي كه نياز به ارايه مستندات از طرف كارشناس مربوطه اعلام گردد)

3-       ارايه پاسخ از طريق سامانه به متقاضي

4-       درصورت عدم تكميل اطلاعات موردنظر پس از يكماه،‌ تقاضاي متقاضي كان لم يكن تلقي مي گردد.

5-       مجوز بهداشتی صادر شده  48 ساعت پس از صدور از میز خدمت در طبقه همکف تحویل می گردد .