بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ١/٢/١٣٩٥
فایل های آموزشی (راهنما):ارتباط با سامانه راهداری
نحوه ارتباط صدور بارنامه و گواهی بهداشتی
به اطلاع مسئولین قرنطینه استانها میرساند از تاریخ 95/02/01 سامانه قرنطینه به سامانه راهداری ( صدور بارنامه) متصل گردیده است لذا همکاران مطابق فایل پیوست نسبت به صدور گواهی بهداشتی حمل اقدام نمایند.
در فاز اول : کلیه گواهی های خروجی صادراتی را شامل می شود که می بایست بصورت پایلوت به مدت دوهفته در اداره کل پس از صدور گواهی لاتین صادر گردد که جهت این امر ضروریست ابتدا مسئولین قرنطینه با نماینده راهداری در استان تماس حاصل نموده و پس از اطمینان از آمادگی راهداری جهت شروع پروژه اقدام نمایند.
همکاران می توانند تلفن راهبر سیستم راهداری 88153852دریافت نمایند.
فايل ضميمه pdf