بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور کنیا

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور دانمارک

روش ثبت درخواست عضویت در سامانه قرنطینه

اعلام فرمت لیبل جدید

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از ترکیه

تاريخ انتشار : ٢٩/٢/١٣٩٤
فایل های آموزشی (راهنما):نحوه کدینگ کالا
نحوه درج کد رهگیری بر روی مرغ کشتار شده
بدینوسیله به اطلاع میرساند جهت درج کد رهگیری بر روی مرغ کشتار شده در کشتارگاه به روش ذیل اقدام نمایند :
الف - کلیه محموله های مرغ  وارد شده به کشتارگاه باید دارای گواهی بهداشتی صادره از سامانه شبکه یک پارچه قرنطینه باشند.
ب- محموله هر خودرو که دارای گواهی حمل بهداشتی است باید بصورت مشخص و قابل ردیابی کشتار شود( مثلا بین هر محموله یک دقیقه فاصله خالی منظور شود )
ج - کد رهگیری هر گواهی حمل بهداشتی را پس از کشتار هر محموله مطابق روش زیر بر روی کیسه مرغ درج نمایند 
ابتدا بعنوان مثال اگر کد رهگیری گواهی حمل بهداشتی  KOOCPY74 باشد در زمان چاپ حرف m را به ابتدای کد اضافه نموده و سپس روی کیسه مرغ چاپ نمایید پس کد مندرج بشکل زیر خواهد بود 
mkOOCPY74  
د-  مصرف کنندگان باید جهت استعلام  mkOOCPY74  را به سامانه پیامکی 30008903 ارسال نمایند.