بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ١٦/١/١٣٩٠
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دريافت كد الكترونيك جهت خودرو
نحوه دريافت كد الكترونيك جهت خودروهاي حامل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام
بدينوسيله به اطلاع ميرساند بر اساس بخشنامه سازمان دامپزشكي كليه  مالكين خودروهاي حامل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام موظف هستند به سايت شبكه يكپارچه قرنطينه مراجعه و جهت دريافت كد الكترونيكي بشرح ذيل اقدام نمايند:
ابتدا مالكين خودرو مطابق شرايط اعلام شده در سايت فايل تصويري ( JEPG ) با حجم تقريبي حداكثر 200 كيلوبايت از مدارك خواسته شده را آماده نمايند سپس وارد لينك روي سايت شده و نسبت به ورود اطلاعات اقدام نمايندو پس از ارسال اطلاعات نسبت به ارسال تصاوير مدارك اقدام نمايند.
مالكين خودرو بايستي پس از ارسال اطلاعات به اداره كل دامپزشكي استان محل صدور كد بهداشتي مراجعه و درخواست تاييد خودرو را در سايت بنمايند.
اداره كل دامپزشكي استان پس از كنترل اصل مدارك با تصاوير ارايه شده در سايت در صورت عدم مغايرت بين اطلاعات نسبت به تاييد خودرو اقدام نمايد.
در پايان مالكين خودرو با ورود به سايت اطلاعات خودرويي خود نسبت به دريافت كد الكترونيكي بهداشتي اقدام نمايند.