بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي غير خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام غير خوراكي
شرايط حمل و نقل كود مرغي
نقل وانتقال كود مرغي :
1 ـ 6 – 2 . كود مرغي بايد قبل از حمل وجابجايي به منظور مصرف ، حداقل به مدت يك ماه در محل مناسب جمع آوري وذخيره شود ، كه محل مناسب مذكور مي تواند به صورت چاله اي شبيه به چاله سيلو باشد . محل مذكور بايد در مرغداري بوده وبا سالن نگهداري طيور فاصله اي مناسب ( در حدود بيست وپنج متر ) داشته باشد . پس از چند هفته ،حرارت كود مذكور بر اثر تخمير بالا رفته واين امر منجر به از بين رفتن ويروس ها ، باكتري ها وتخم هاي انگل موجود درآن مي گردد وبعد از آن مي توان كود مذكور را براي مصارف كشاورزي مورد استفاده قرار داده ونسبت به جابجايي آن اقدام نمود . در ماه هاي سرد سال بهتر است كه بر روي كود نايلون كشيده شود تا تخمير بهتر صورت گيرد .
2 ـ 6 – 2 . براي جلوگيري از انتشار برخي از بيماري هاي واگيرطيور، بايد از پخش نمودن فضولات وكود حيوانات مبتلا وآلوده خوداري نمود وچنان چه گله اي در دوره پرورش به بيماري هاي واگير طيور نظير آنفلوانزا مبتلا شدند ، كود مرغي حاصل از گله فوق بايد به بيرون از مرغداري منتقل شده ودر محل مناسبي كه دور از مرغداري وتردد كارگران مرغداري باشد نگهداري ودپو شود .
3 ـ 6 – 2 . كود هاي خارج شده از سالن ودپو شده در محوطه مرغداري ويا نزديك آن بايد با فرمالين تجارتي پنج تا ده درصد آغشته ودر هر نوبت حمل ونقل ويا دپو ضد عفوني كردن كود الزامي است .
4 ـ 6 – 2 . دپو كردن كود حيواني در حاشيه رودخانه ها وجويبار ها وهمين طور مكان هايي كه آب هاي تحت الارضي بالا باشد ممنوع بوده ، مگر با ايجاد چاله اي شبيه محل سيلو وپوشاندن كف وديواره هاي آن توسط ورق هاي نايلوني .
5 ـ 6 – 2 .رطوبت لازم براي حمل ونقل كود مي بايست به حدي باشد كه در زمان حمل ونقل ،كود بر اثر وزش باد به اطراف پراكنده نشود .
6 ـ 6 – 2 .در صورت پايين بودن رطوبت در هنگام حمل ونقل وبارگيري ، بايد با اسپري كردن آب بر سطح كود ، رطوبت لازم ايجاد گردد .
7 ـ 6 – 2 .جهت حمل كود ، بايد از كاميون هايي استفاده كرد كه اطاق بارگيري آن ها منحصراً از فلز يك پارچه بدون خلل وفرج وقابل ضدعفوني وشستشو باشد .
8 ـ 6 – 2 . جهت جلوگيري از پراكنده شدن كود در زمان حمل ونقل مي بايد از ورق هاي پلاستيكي يا نايلوني جهت پوشش ديواره هاي اطاق كاميون وهم چنين سطح كود استفاده نمود .
9 ـ 6 – 2 . استفاده از پارچه ضد آب ( برزنت ) تا پايان بارگيري در قسمت سقف اطاق كاميون ضروري است .
10 ـ 6 – 2 . هرگونه نقل وانتقال كود مرغي از شهرستاني به شهرستان ديگر بايد پس از كسب مجوز از شبكه دامپزشكي شهرستان مبدأ وهماهنگي با شبكه دامپزشكي شهرستان مقصد انجام شود .
11 ـ 6 – 2 . تخليه كود بايد منحصراً در زمين هاي زراعي يا باغ ها انجام گيرد وتا فرارسيدن زمان مصرف آن ، بايد سطح كود با يك لايه خاك ويا ورقه پلاستيكي پوشانده شود تا از جابجايي آن توسط باد وآلوده كردن محيط اطراف جلوگيري شود .
12 ـ 6 – 2 . پس از تخليه كود ، بايد كاميون حمل ونقل كود كاملاً شسته وبا ضدعفوني كننده مناسب وقوي ضد عفوني شود .
13 ـ 6 – 2 . در مناطقي كه توسط سازمان دامپزشكي در زمان اپيدمي بيماري به عنوان كانون معرفي مي شود . صدور هرگونه مجوز وجابجايي كود ممنوع بوده وبايد منطبق با دستور العمل مربوطه اقدام شود .
14 ـ 6 – 2 .كاميون هاي ويژه حمل ونقل كود مرغي به هيچ وجه حق ندارند مواد اوليه تشكيل دهنده دان مرغي و دان آماده چه به صورت فله ويا داخل گوني بارگيري نمايند .
در صورت ثبوت يا مشاهده تخلف از موارد فوق با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد

  نظر شما:
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: