بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٩/٣/١٣٨٩
دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي:جهت كارشناسان اعزامي
دستورالعمل كارشناسان اعزامي جهت واردات گوشت منجمد ( بخش اول )
اهميت بازرسی قبل از کشتار :
بازرسی قبل از کشتار به دو علت از اهمیت خاصی بر خوردار است علت اول این که سلامتی عمومی دام را می توان در قبل از کشتار بر روی دام مشاهده کرد ودر حین کشتار وبعد از کشتار مشاهده آن مقدور نمی باشد ، دوم این که در این مرحله می توان با نگاهی کلی به گله وضعیت گله را از لحاظ سن تشخیص داده ودر کنار آن برگه بهداشتی حمل ونقل دام را که در زبان پرتغالی به آن جی تی آی می گویند مورد بررسی قرار داده وبر اساس آن میزان کشتار روزانه را در هر کشتارگاه معین نمود ودام های بالاتر از سی ماه سن را براحتی مشخص نموده واز چرخه کشتار حذف نمود . بدیهی است که بسیاری از مدیران کشتارگاه سعی می کنند بنحوی از انحاء از ارائه برگه بهداشتی حمل ونقل دام یا جی تی آی خودداری نمایند زیرا که در این برگهسن دام بوضوح ذکر می گردد واین امر برای مدیران کشتارگاه خوشایند نیست ومعمولا اظهار می دارند که این برگه ها را در پایان کشتار روزانه می توانید دریافت کنید که دیدن این برگه ها در پایان کشتار روزانه فاقد ارزش می باشد ، به هر حال در صورت ممانعت از ارائه برگه جی تی آی ، دامپزشک ناظر باید مراتب را به سرپرست گروه کارشناسان اعزامی گزارش نماید تا اقدام مقتضی اتخاذ گردد .
برگه جی تی آی چيست :
برگه جی تی آی ، در حقیقت گواهی بهداشتی حمل ونقل است که در کشور ما نیز مورد استفاده قرار می گیرد واین امر در کشور ما تحت نظر دفتر قرنطینه وامور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور می باشد ودر کشور برزیل این گواهی توسط دامپزشکی فدرال صادر می شود و نمی توان در آن خدشه ای وارد آورد. از این رو قابل اعتماد می باشد.
جی تی آی GTA  در حقیقت مخفف جمله « مجوز حمل ونقل دام » می باشد که در زبان پرتغالی چنین نوشته می شود :
GUIA DE  TRANSITO ANIMAL
در آغاز این برگه ودر عنوان آن جمله جی تی آی به همراه نام استان مبدا وشماره گواهی قید می شود .
در رديف اول سن دام وجنس آن ذکر می شود واین بخش مهم ترین قسمت جی تی آی می باشد ( لطفاً به تصویر پیوست مراجعه        شود )ودر آن بخش های زیر دیده می شود :
-          زیر دوازده ماه سن
-          بین سیزده تا بیست وچهار ماه سن
-          بین بیست وپنج تا سی وشش ماه سن
-          بیش از سی وشش ماه سن
-          جمع کل
در همین ردیف می توان به راحتی جنس دام را تشخیص داد زیرا که برای گاو نر علامت M  وبرای گاو ماده علامت F را به کار می برند . باید توجه داشت که در این گواهی ما معمولاً دام هایی که سن آنها بیش از سی وشش ماه است نباید بهیچ وجه پذیرفته وآن ها را از چرخه کشتار برای ایران حذف نمائیم واگر برزیلی ها می خواهند آن ها را کشتار کنند ، باید بعد از تعطیل شدن کشتار برای ایران ، آن ها را کشتار نمایند ، واما قضاوت در مورد دام هایی که سن آن ها بین بیست وپنج تا سی وشش ماه است ، در حین کشتار واز روی تعداد دندان ها خواهد بود که در این حالت می توان به راحتی دام های بالای سی ماه سن را حذف نمود .
در ردیف یازدهم نام وآدرس فروشنده دام قید می شود .
در ردیف دوازدهم نام وآدرس خریدار قید می گردد
در ردیف پانزدهم وضعیت واکسیناسیون برعلیه بیماری تب برفکی وهمچنین آزمایش بروسلوز وتاریخ آن قید می گردد .
ودر پایان این گواهی باید دارای مهر وامضای صادر کننده آن باشد .
نمونه اي از مجوز حمل ونقل دام زنده در فايل پيوستي وجود دارد.
 
 سنجش دما در كشتارگاه
در كشتارگاه ها بررسي وضعيت دما در سالن هاي مختلف اهميت زيادي دارد واصولاً اين بررسي شامل موارد زير است:
1 . دما در سالن پيش سرد يا چلينگ روم:
در اين سالن دما بايد بين 2 تا 4 سانتي گراد وPH بين 3/5 تا 9/5 درجه باشد وگوشت بايد از 24 تا 72 ساعت در سالن پيش سرد بماند.
2 . دما در تونل انجماد:
در تونل انجماد(خواه به صورت اتوماتيك وخواه به صورت سنتي) دما بايد 35- درجه سانتي گراد باشد
3 . دما در سالن ذخيره سازي:
دما در اين سالن ها بايد حداقل 18- درجه سانتي گراد باشد وگوشت حداكثر دو ماه در اين انبارها ذخيره شود وكارشناس حق ندارد گوشتي را كه بيش از 60 روز از توليد آن گذشته براي ايران بارگيري نمايد.
ملاحظه مهم: گوشت در هنگام بارگيري بايد 18- درجه سانتي گراد باشد و چنانچه دماي آن كمتر باشد بايد به سردخانه عودت داده شود .
مطالب فوق الذكر بسيار اهميت دارد وكارشناس بايد آن را كاملاً رعايت كند. ضمناً دماي آب مورد استفاده در سالن استخوان گيري بايد 80 درجه سانتي گراد باشد.
 
كنترل دما وPH  قبل از ورود لاشه به سالن استخوان گيري
هر روز قبل از آغاز كار سالن استخوان گيري بايد به سراغ سالن پيش سرد رفته ودماي عمق لاشه و PH آن را كنترل كرد . در صورت عدم انطباق دما با دستور العمل هاي سازمان نبايد اجازه استخوان گيري داد .
 
 
كنترل سن دام كشتاري
دام هاي كشتاري براي ايران بايد زير سي ماه سن داشته باشند وكنترل سن دام كشتاري بر عهده دامپزشك اعزامي مي باشد.تعيين سن دام از روی تعداد دندان ها صورت مي گيرد نظر به اهمیت تعیین سن دام در قراردادهای فیما بین کشور جمهوری اسلامی ایران وکشور برزیل ، بدین وسیله با استفاده از منابع علمی برزیلی که به زبان پرتغالی می باشد تصاوير تعيين سن دام تهيه شده است كه اين تصوير در فايل پيوست ضميمه مي باشد .
قابل ذکر است که فایل پیوستی از یک کتاب درسی برزیلی اخذ شده است که درآن به وضوح ارتباط تعداد دندان ها با سن دام ذکر شده است ومی توان از آن به عنوان دلیل علمی ورفرانس در مذاکرات فیمابین کارشناس اعزامی ومدیریت کشتارگاه استفاده کرد .
صفحه اول
در این صفحه دندان های شیری به نمایش در آمده است که در زبان پرتغالی به آن ها Dente de leite می گویند ومخفف آن در برخی کشتارگاه ها DL ودر برخی کشتارگاه های دیگر DG  ودر برحی دیگر با حرف D  است . در این نوع دندان ها سن دام بین صفر تا بیست ماهگی می باشد .
صفحه دوم
در این صفحه وضعیت دو دندان تشریح شده است که مخفف آن در برخي کشتارگاه های برزیلی 2   ودر برخی کشتارگاه های دیگر D2ودر برخی دیگر J2 است ونشان دهنده بیست تا بیست وچهار ماه سن است .
 
صفحه سوم
در این صفحه وضعیت چهار دندان تشریح شده است که مخفف آن در برخی کشتارگاه های برزیلی 4 ودر برخی دیگر از کشتارگاه ها D4 ودر برخی دیگر J4 است ونشان دهنده بیست وچهار ماهگی تا سی ماهگی است .
صفحه چهارم
در این صفحه وضعیت شش دندان تشریح شده است که مخفف آن در برخی کشتارگاه های برزیلی 6 ودر برخی کشتارگاه های دیگر A  ویا  D6  ودر برخی دیگر I می باشد ونشان دهنده سن سی ماهگی تا سی وشش ماهگی است
صفحه پنجم
در این صفحه وضعیت هشت دندان تشریح شده است که مخفف آن در برخی کشتارگاه های برزیلی 8 ودر برخی کشتارگاه های دیگر B  ویا 8D  می باشد ونشان دهنده سن سی وشش ماهگی تا چهل وهشت ماهگی است (قابل ذکر است که در برخی کشتارگاه های برزیل شش دندان را باعلامت I وهشت دندان را با علامت Aمشخص می نمایند.
تذکر مهم : کارشناس اعزامی بايد در بدو ورود ابتدا با علامت های به کار رفته در آن کشتارگاه آشنا شود .
قطعات گوشت بسته بندي
با توجه به نوع مجوز صادره از طرف سازمان براي شركت وارد كننده گوشت ، گوشت وارداتي به دو صورت خانوار وصنعتي بسته بندي مي شود . در بسته بندي خانوار قطعات گوشت بايد يك تا سه كيلوگرم باشد وهر قطعه بايد ليبل داشته باشد ودر بسته بندي صنعتي قطعات بايد از 3 تا 9 كيلوگرم بسته بندي شود وهر قطعه ليبل داشته باشد. تاپ سايد يا بغل ران بخشي از ران است كه به صورت جداگانه بسته بندي مي شود اين قطعه نبايد برش بخورد زيرا رگ هاي خوني زياد دارد وبايد به صورت قطعات بزرگ در كارتن ارسال شود.
 
وضعيت كارتن گوشت
كارت گوشت بايد از مقواي مناسب ومقاوم تهيه شده ووزن جعبه خالي يك كيلوگرم باشد وهر روز قبل از آغاز بخش بسته بندي ، بايد يك عدد جعبه را وزن كرد وچنان چه وزن آن كمتر يا بيشتر بود آن را لحاظ كرد . مهر ذبح شرعي وليبل بايد بر روي تمامي كارتن ها زده شود .
موارد عمومي كه در نظارتها بايستي مورد توجه قرار گيرد :
پس از رسيدن به محل مأموريت در طي ايميلي فرم شماره يك بايد براي سرپرست كارشناسان اعزامي ارسال گردد.
-          براي آغاز كشتار در كشتارگاهي كه براي اولين بار براي ايران كشتار مي كند بايد فرم تكميل شده بازديد اوليه از كشتارگاه نيز ضميمه گردد
-          ضمناً بدون مجوز سازمان اجازه نداريد كشتار براي شركت اعزامي و يا شركت هاي ديگر را شروع نمايند.
-          گزارش كشتار وبارگيري بايد به صورت هفتگي به آدرس ايميل سرپرست ارسال شود
-       اجازه نداريد بيش از مدت مقرر ( يعني 90 روز ) در كشور محل ماموريت بمانيد و چنانچه بعد از گذشت نود روز گوشت توليد و بسته بندي نمائيد از طرف اين سازمان گوشت هاي توليدي فاقد اعتبار مصرف خواهد بود.
-          روحاني اعزامي مسئول ذبح شرعي مي باشد و چنانچه نامبرده لاشه يا لاشه هائي را حذف نمايد ، جنابعالي نيز موظف هستيد لاشه هاي مذكور را حذف نماييد.
-       مسئول مستقيم جنابعالي سرپرست گروه و سازمان است و نماينده گان شركت اعزامي نمي توانند چيزي را به شما ديكته نمايند و در صورت بروز اختلاف با نماينده شركت اعزامي ، بايدمراتب را سريعاً به سرپرست گروه يا اين سازمان اعلام فرماييد.
-       هفته اي يك بار بايد نمونه هايي از آب مصرفي ، سوآپ اخذ شده از محيط كشتارگاه ، ميز استخوان گيري دست كارگران و وسايل كار و نمونه هايي از گوشت به آزمايشگاه ارسال و نتايج آن بصورت ماهيانه به سازمان دامپزشكي ارسال گردد.
-          مفاد قرارداد شركت و مفاد ضوابط سازمان دامپزشكي كشور قبل از اعزام اخذ شده و بدقت مطالعه شود و در حين نظارت اجراي دقيق مفاد قرارداد ملاك عمل قرار گيرد.
-          بهتر است قبل از شروع كشتار، جلسه معارفه اي بين مسئولين قسمتها و گروه ناظر ايران در محل كشتارگاه صورت گيرد.
-       رعايت دقيق شرايط شستشو و ضدعفوني نمودن دستها و چكمه ها قبل از ورود و خروج هر سالن ، پوشيدن لباس كار تميز و مرتب در همه شرايط و استفاده از ماسك بويژه در صورت نياز توسط نمايندگان ايران الزامي است .
-          آمار و اطلاعات مربوط به نمونه برداريها و آزمايشات مربوطه از نمونه هاي گوشت در سالن هاي مختلف و يا گروه كنترل كيفي اخذ و كنترل گردد.
-          پس از اتمام فعاليت روزانه مهر تحويل گرفته شده و توسط ناظر ايران در جائي مطمئن كه امكان دسترسي سايرين به آن نباشد قرار داده شود.
-          آمار كلي هفتگي نظارت دامپزشكي در مورد ضبط لاشه ها ، كنترل سردخانه ها و ... اخذ گردد. 
-       در صورت بروز هرگونه مورد و يا مشكلي در امر نظارت كه نياز به هماهنگي يا استعلام از مسئول گروه را دارد هماهنگي لازم در اين خصوص با سرپرست كارشناسان اعزامي انجام شود.
-       درصورت بروز مشكل در هر قسمت يا عدم رعايت موارد مشروحه نظارتي در هر قسمت در اسرع وقت با مسئول قسمت ( سالن كشتار ، سالن پيش سردكن ، سالن بسته بندي ، بارگيري ، سردخانه ) مشكل مطرح شود تا اصلاح صورت پذيرد و بسته به حساسيت موضوع مي توان موضوع را به معاونت يا رئيس كشتارگاه در ميان گذاشت و حسب مورد مي توان دستور توقف موقت يا روزانه كشتار ، بسته بندي يا بارگيري و مهر نكردن لاشه يا كارتنها را با هماهنگي سرپرست گروه تا رفع اشكال صادر نمود.