بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

تاريخ انتشار : ٢٦/١٢/١٣٨٨
بايگاني اخبار:قابل توجه دفاتر قرنطينه
اسامي مراكز عمل آوري استانها
رديف استان شهرستان واحد عمل آوري
1 آذربايجان شرقي اسکو تعاوني 137 آذر جوجه- جوجه كشي
2 آذربايجان شرقي بستان آباد جوجه كشي زيباپر-جوجه كشي
3 آذربايجان شرقي تبریز كشتارگاه آذر مرغ - طيور
4 آذربايجان شرقي تبریز كشتارگاه آذربايجان - طيور
5 آذربايجان شرقي اهر كشتارگاه آذرپرند - طيور
6 آذربايجان شرقي تبریز كشتارگاه آراز مرغ - طيور
7 آذربايجان شرقي مرند كشتارگاه اسدزاده - طيور
8 آذربايجان شرقي اهر كشتارگاه اكبري - طيور
9 آذربايجان شرقي مرند كشتارگاه بابازاده - طيور
10 آذربايجان شرقي تبریز كشتارگاه سفيدان - طيور
11 آذربايجان شرقي مراغه كشتارگاه سهند - طيور
12 آذربايجان شرقي میانه كشتارگاه قافلان كوه - طيور
13 آذربايجان شرقي مراغه كشتارگاه مرغ آوران - طيور
14 آذربايجان شرقي اسکو مهر جوجه خاصبان-جوجه كشي
15 آذربايجان غربي تکاب كشتارگاه اسماعيل يگانه - طيور
16 آذربايجان غربي سلماس كشتارگاه پروتيين اذر سلماس - طيور
17 آذربايجان غربي ارومیه كشتارگاه تعاوني 136- طيور
18 آذربايجان غربي خوی كشتارگاه تعاوني روستايي خوي - طيور
19 آذربايجان غربي بوکان كشتارگاه توسعه صنعتي بوكان- طيور
20 آذربايجان غربي نقده كشتارگاه خوش پخت - طيور
21 آذربايجان غربي میاندواب كشتارگاه سهند مرغ - طيور
22 آذربايجان غربي ارومیه كشتارگاه طيور غرب
23 آذربايجان غربي شوت كشتارگاه كاظم ويژه - طيور
24 آذربايجان غربي میاندواب كشتارگاه كيميا مرغ - طيور
25 آذربايجان غربي ارومیه كشتارگاه مجتمع طيور اروميه
26 آذربايجان غربي شوت كشتارگاه مير توحيد حسيني - طيور
27 آذربايجان غربي مهاباد كشتارگاه هما مرغ - طيور
28 اردبيل نمین جعفر محرم نژاد- بسته بندي
29 اردبيل اردبیل جمع آوری شیر ارشد روحی
30 اردبيل اردبیل جمع آوری شیر الهوردی رستگار
31 اردبيل نیر جمع آوری شیر بهنام محمدی دیمان
32 اردبيل اردبیل جمع آوری شیر خام شرکت دام گستر سبلان
33 اردبيل نمین جمع آوری شیر رضا امینی
34 اردبيل اردبیل جمع آوری شیر طیار معروف خانی
35 اردبيل نیر جمع آوری شیر علی رضا مهدویان
36 اردبيل اردبیل جمع آوری شیر علی سلیمانی
37 اردبيل اردبیل جمع آوری شیر لطیف مهدی زاده
38 اردبيل نمین جمع آوری شیر محمد فرهادی اصل
39 اردبيل اردبیل جمع آوری شیراباسط اکبر زاده
40 اردبيل اردبیل جمع آوري شيرابراهیم علی نژاد
41 اردبيل مشکین شهر شرکت تعاونی کشتارگاه مرغ گوزل آناج
42 اردبيل اردبیل شرکت تولید خوراک دام سامیان
43 اردبيل اردبیل شرکت سبلان شهد- بسته بندي عسل
44 اردبيل اردبیل شرکت سبلان گوشت اردبیل- بسته بندي
45 اردبيل نمین کشتارگاه طیور شرکت پرکن
46 اردبيل اردبیل کشتارگاه مرغ سامیان
47 اردبيل مشکین شهر كشتارگاه شرکت سیمرغ مشگین شهر
48 اردبيل اردبیل كشتارگاه مجتمع صنعتی گوشت اردبیل
49 اصفهان اصفهان - سيمرغ (واحد شماره 2 اصفهان)-بسته بندي
50 اصفهان کاشان ( پروتئين مطهر طباطبايي نيا)-بسته بندي
51 اصفهان اصفهان -بسته بندي- پشتيباني امور دام سردخانه مشكات
52 اصفهان اصفهان ( آقاي بهادراني (بعثت اسپاداانا- بسته بندي
53 اصفهان اصفهان ( بسته بندي- باني پروتئين صبا (مهيارگوشت سابق
54 اصفهان اصفهان آقاي جبار خوش اندام (خزر)-بسته بندي
55 اصفهان اصفهان آقاي حسين كنعاني هرندي-بسته بندي
56 اصفهان اصفهان آقاي حيدري زاده (شيلان كيش)-بسته بندي
57 اصفهان اصفهان آقاي محسن صابري-بسته بندي
58 اصفهان اصفهان آقاي مسعود صباغ تركان-بسته بندي
59 اصفهان اصفهان ابراهيم سليماني-بسته بندي
60 اصفهان گلپایگان ابوطالب موسي خاني-پرورش ماهي
61 اصفهان گلپایگان اتحادیه مرکزنیوان نار-سردخانه
62 اصفهان شاهين شهر و ميمه اتحاديه تعاوني روستائي برخوار و ميمه-سردخانه
63 اصفهان اردستان اتحاديه شرکتهاي تعاوني اردستان-سردخانه
64 اصفهان اصفهان احمد احمدي-كارخانه خوراك
65 اصفهان اصفهان اصغر حاج هاشمي-كارخانه خوراك
66 اصفهان اصفهان بسته بندی محسن خامه ای-بسته بندي
67 اصفهان اصفهان بسته بندی مصيب قاسمی -بسته بندي
68 اصفهان اصفهان بسته بندي- فراورده هاي پروتئيني ايران (راك)
69 اصفهان اصفهان پارسائيان (پاكيزه غزال)-بسته بندي
70 اصفهان اصفهان حسين تقيان بلاني-سردخانه
71 اصفهان نائین حسين دهقاني کدنوئيه-بسته بندي
72 اصفهان اصفهان حسين عليخاصي حبيب آبادي-سردخانه
73 اصفهان نجف آباد حميد رضا حمله داری-بسته بندي
74 اصفهان فلاورجان دستچين عالي-كارخانه خوراك دام
75 اصفهان نجف آباد زيبا نور سپاهان (زهرا كرباسي )-بسته بندي
76 اصفهان فلاورجان سپيدگوشت ماكيان-كشتارگاه
77 اصفهان اصفهان سردخانه- پرورش گوسفند گاوخوني ورزنه
78 اصفهان گلپایگان سردخانه- تعاونی روستایی مرکززرنجان
79 اصفهان گلپایگان سردخانه- تعاونی روستایی مرکزسعید آباد
80 اصفهان گلپایگان سردخانه- تعاونی روستایی مرکزشماره 2
81 اصفهان گلپایگان سردخانه- تعاونی روستایی مرکزکنجدجان شماره2
82 اصفهان فریدن سردخانه- خدمات دامپروري انصار فريدن
83 اصفهان فریدون شهر سردخانه- فلاحت زاگرس فريدونشهر
84 اصفهان فریدون شهر سردخانه- كشاورزي دامداران فريدونشهر
85 اصفهان فلاورجان سردخانه- گاوداران انعام فلاورجان
86 اصفهان گلپایگان سردخانه-تعاونی روستایی مرکزگوگدشماره2
87 اصفهان گلپایگان سردخانه-تعاونی روستایی مرکزنیوان سوق
88 اصفهان گلپایگان سردخانه -تعاونی روستایی مرکزکنجدجان شماره1
89 اصفهان فلاورجان سردخانه زاينده رود ( داديان)-بسته بندي
90 اصفهان اصفهان سيد محمد رضا تولائي زوارئي-سردخانه
91 اصفهان اصفهان شرکت استک-سردخانه
92 اصفهان نجف آباد شرکت اشكان دانه-كارخانه خوراك
93 اصفهان کاشان شرکت برفک-سردخانه
94 اصفهان اصفهان شرکت پاکيزه مرغ اصفهان-كشتارگاه
95 اصفهان شاهين شهر و ميمه شرکت تعاونی توليدی كسري-كارخانه خوراك
96 اصفهان دهاقان شرکت تعاونی گاوداران دهاقان -سردخانه
97 اصفهان اصفهان شرکت توشه ماهی نیروزا-كارخانه خوراك
98 اصفهان شاهين شهر و ميمه شرکت توليدی بهارش-كارخانه خوراك
99 اصفهان اصفهان شرکت زيبا مرغ-كشتارگاه
100 اصفهان نجف آباد شرکت ساينامرغ سپاهان-كشتارگاه
101 اصفهان نجف آباد شرکت سردخانه اميرآباد-بسته بندي
102 اصفهان شاهين شهر و ميمه شرکت صنايع غذايي دلپسند (مجيد سلامت-بسته بندي
103 اصفهان شهرضا شرکت گاوداران شهرضا-سردخانه
104 اصفهان نجف آباد شرکت متحد کارا-بسته بندي
105 اصفهان اصفهان شركت اصفهان مرغ-كشتارگاه
106 اصفهان مبارکه شركت اصفهان مكمل-كارخانه خوراك
107 اصفهان اصفهان شركت بهار گوشت سپاهان-بسته بندي
108 اصفهان اصفهان شركت تعاوني توليد كنسرو مركز(كنسرو ماهي
109 اصفهان اصفهان شركت تعاوني روستائي ميلاد-سردخانه
110 اصفهان شهرضا شركت چاودانه-كارخانه خوراك دام
111 اصفهان اردستان شركت رشد طيور زواره-خوراك دام
112 اصفهان شاهين شهر و ميمه شركت ريز دانه-كارخانه خوراك
113 اصفهان شاهين شهر و ميمه شركت زمهرير-بسته بندي
114 اصفهان اصفهان شركت زيتون سپاهان-بسته بندي
115 اصفهان اصفهان شركت سپيدمرغ-كشتارگاه
116 اصفهان اصفهان شركت صنعتي مرغ هما-كشتارگاه
117 اصفهان اصفهان شركت گاوداران اصفهان-سردخانه
118 اصفهان اصفهان شركت مانامرغ اصفهان-كشتارگاه
119 اصفهان نجف آباد شركت مرغ لاچين-كشتارگاه
120 اصفهان شهرضا شركت مرغداران شهرضا و حومه-كشتارگاه
121 اصفهان شاهين شهر و ميمه شركت مكانيزاسيون فلاحت-سردخانه
122 اصفهان کاشان شركت مه درياي جنوب-بسته بندي
123 اصفهان شهرضا شريف زاده (سردخانه و بسته بندي قائم)-بسته بندي
124 اصفهان زرین شهر شهرداري زرين شهر-كشتارگاه
125 اصفهان فلاورجان عبدالحميد هاديان لارگاني-تخم چشم زده
126 اصفهان خمینی شهر عبدالعلي اميني-بسته بندي
127 اصفهان خمینی شهر عبدالعلي اميني-بسته بندي
128 اصفهان خمینی شهر علی طاهری-كارخانه خوراك
129 اصفهان نجف آباد علي پزشكي-بسته بندي
130 اصفهان گلپایگان علي پيروي-بسته بندي
131 اصفهان اصفهان علي شفيعي نيك آبادي-كارخانه خوراك
132 اصفهان اصفهان غلامرضا شيران-بسته بندي
133 اصفهان فریدن غلامعلی سليمانی دارانی -سردخانه
134 اصفهان اصفهان قاسمي (پامچال آسيا)-بسته بندي
135 اصفهان گلپایگان کشتارگاه طيور زرين گلپايگان-كشتارگاه
136 اصفهان اصفهان كشتارگاه- پشتيباني امور دام استان اصفهان
137 اصفهان نجف آباد كشتارگاه- کشتارگاه سپيدگوشت دانيال
138 اصفهان اصفهان كشتارگاه- کشتارگاه صنعتي طيور سمانه
139 اصفهان برخوار و میمه ( شاهين شهر ) كشتارگاه -شرکت سپاهان مرغ
140 اصفهان فلاورجان محسن اعظم پناه-سردخانه
141 اصفهان فلاورجان محسن سيديوسفي-سردخانه
142 اصفهان اصفهان محسن محسني هماگراني-كارخانه خوراك
143 اصفهان خمینی شهر محمد قربانيان فروشاني-بسته بندي
144 اصفهان فلاورجان محمد گل سفيدي-سردخانه
145 اصفهان اصفهان محمد هادي مولنجاني-سردخانه
146 اصفهان خمینی شهر محمدرضا حيدري فروشاني-سردخانه
147 اصفهان برخوار و میمه ( شاهين شهر ) مصطفي داوري-سردخانه
148 اصفهان نجف آباد ناصر چهارده معصوم-بسته بندي
149 ايلام ایلام بسته بندی کوثر
150 ايلام دهلران بسته بندی مهرداداحمدی
151 ايلام شیروان چارداول کارخانه خوراک دام ایلام عشایر
152 ايلام دره شهر کارخانه خوراک دام تعاونی 1869
153 ايلام ایوان کارخانه خوراک دام تعاونی 449
154 ايلام شیروان چارداول کارخانه خوراک دام تعاونی96
155 ايلام ایوان کارخانه خوراک دام دام وطیورشمس
156 ايلام شیروان چارداول کارخانه خوراک دام رشدکار
157 ايلام ایلام کارخانه خوراک دام شرکت زاگرس دانه
158 ايلام ایوان کشتارگاه طیورسپیدمرغ مانشت
159 ايلام دره شهر كشتارگاه طيور شیرایرج زینی وند
160 ايلام شیروان چارداول مركزجمع آوری شیربهرام مرادی
161 ايلام ایوان مركزجمع آوری شیرتعاونی گاوداران
162 ايلام آبدانان مركزجمع آوری شیرعارف صیدمیرزایی
163 ايلام دهلران مركزجمع آوری شیرعظیم دستبرد
164 ايلام ایلام مركزجمع آوری شیرعلیدادبشارتی
165 ايلام دره شهر مركزجمع آوری شیرمحمدرضاحسین زاده
166 ايلام دره شهر مركزجمع آوری شیرمحمدکریم فاضلی
167 ايلام شیروان چارداول مركزجمع آوری شیرنصرت اله بابایی
168 ايلام دهلران مركزجمع آوری شیرنظرعبدالهی
169 بوشهر بوشهر خوراك ابزيان وطيور
170 بوشهر دیر عمل اوري وبسته بندي ماهي وميگو
171 بوشهر دیر عمل اوري وبسته بندي ماهي وميگو
172 بوشهر دیر عمل اوري وبسته بندي ماهي وميگو
173 بوشهر دیر عمل اوري وبسته بندي ماهي وميگو
174 بوشهر دیر عمل اوري وبسته بندي ماهي وميگو
175 بوشهر دیر عمل اوري وبسته بندي ماهي وميگو
176 بوشهر کنگان عمل اوري وبسته بندي ماهي وميگو
177 بوشهر تنگستان فراوري وقطعه بندي ماهيان خوراكي
178 بوشهر تنگستان فراوري وقطعه بندي ماهيان خوراكي
179 بوشهر تنگستان فراوري وقطعه بندي ماهيان خوراكي
180 بوشهر تنگستان فراوري وقطعه بندي ماهيان خوراكي
181 بوشهر تنگستان فراوري وقطعه بندي ماهيان خوراكي
182 بوشهر بوشهر قطعه بندي گوشت تازه
183 بوشهر بوشهر قطعه بندي وبسته بندي
184 بوشهر دشتستان قطعه بندي وبسته بندي
185 تهران تهران اتحاديه دامداران استان تهران بسته بندي ( ملاصدرا)
186 تهران کرج بسته بندی تخم مرغ شربت اوغلی
187 تهران تهران بسته بندي آبی پروتئین
188 تهران کرج بسته بندي آذین اشتهارد
189 تهران نظرآباد بسته بندي افتخار
190 تهران ری بسته بندي باغ رضوان(آلایش)
191 تهران ری بسته بندي بایرام اکبری
192 تهران ری بسته بندي بسیم گوشت
193 تهران تهران بسته بندي به پروتئین
194 تهران اسلام شهر بسته بندي بهنام پروتئین پارسیان
195 تهران تهران بسته بندي پارت پروتئین آسیا
196 تهران رباط کریم بسته بندي پارس پروتئین آرین
197 تهران رباط کریم بسته بندي پامچال آسیا
198 تهران رباط کریم بسته بندي جهان کیانمهر رباط
199 تهران نظرآباد بسته بندي جیکاونگ بهاری
200 تهران شمیرانات بسته بندي خرچنگ دراز شركت سون ديز تريد
201 تهران تهران بسته بندي خلیج نوین
202 تهران ری بسته بندي دام آلایش
203 تهران ری بسته بندي رادین پروتئین
204 تهران رباط کریم بسته بندي روناک(سراج)
205 تهران ری بسته بندي ری تیهو
206 تهران تهران بسته بندي زر پروتئین
207 تهران ری بسته بندي زربال طیور
208 تهران تهران بسته بندي زرین پروتئین شرق
209 تهران کرج بسته بندي زرین گوشت جم
210 تهران ری بسته بندي سامان والا
211 تهران نظرآباد بسته بندي سفره رنگین دری(مارین)
212 تهران دماوند بسته بندي سفید گوشت هامون
213 تهران دماوند بسته بندي شرق
214 تهران تهران بسته بندي شركت تعاونی مصرف سپه
215 تهران نظرآباد بسته بندي صنایع برتر آتی
216 تهران نظرآباد بسته بندي کرج گلگوشت
217 تهران فیروزکوه بسته بندي گيلاگوشت
218 تهران کرج بسته بندي ماهي (خرچنگ دراز)میکال ماهی
219 تهران ری بسته بندي معین پروتئین
220 تهران تهران بسته بندي مه پروتئین
221 تهران رباط کریم بسته بندي مه گوشت
222 تهران ری بسته بندي مهیا پروتئین
223 تهران تهران بسته بندي ناب نوین
224 تهران کرج بسته بندي نامور
225 تهران شهریار بسته بندي و سردخانه اطعمه پارس
226 تهران ری بسته بندي هانی
227 تهران ری بسته بندي یوسف زاده
228 تهران تهران پایانه ماهی بعثت
229 تهران تهران پایانه مرغ بهمن
230 تهران اسلام شهر پايانه توزيع فروشگاه اتکا
231 تهران اسلام شهر پايانه توزيع فروشگاه فرهنگیان
232 تهران هشتگرد-ساوجبلاغ پايانه توزيع مرغ و گوشت کوهستان
233 تهران تهران پايانه توزيع مواد غذایی نقش جهان(پسر خاله)
234 تهران فیروزکوه پرورش ماهی جمشید
235 تهران فیروزکوه پرورش ماهي .سید حیدر دریاباری
236 تهران فیروزکوه پرورش ماهي احمد رشیدی
237 تهران فیروزکوه پرورش ماهي اردشیر ملا جعفری
238 تهران فیروزکوه پرورش ماهي اکبر بهرامی فر
239 تهران فیروزکوه پرورش ماهي بهمن
240 تهران فیروزکوه پرورش ماهي حسن مبيني
241 تهران فیروزکوه پرورش ماهي خانم روحی زاده
242 تهران فیروزکوه پرورش ماهي دکتر روح اللهی
243 تهران فیروزکوه پرورش ماهي دکتر طباطبایی
244 تهران فیروزکوه پرورش ماهي سالمون مهر پرور
245 تهران فیروزکوه پرورش ماهي سبز دشت
246 تهران فیروزکوه پرورش ماهي سید احمد حسینی
247 تهران فیروزکوه پرورش ماهي سید حمید شهری
248 تهران فيروزكوه پرورش ماهي شرکت تهران قزل آلا
249 تهران فیروزکوه پرورش ماهي علی صالحی
250 تهران ورامین پرورش ماهي کشت و صنعت ورامین
251 تهران فیروزکوه پرورش ماهي محسن حسنی
252 تهران فیروزکوه پرورش ماهي مسعود مشکایی
253 تهران فیروزکوه پرورش ماهي مهدی رستمی
254 تهران فیروزکوه پرورش ماهي مهندس حجازی
255 تهران فیروزکوه پرورش ماهي نصرالله دریاباری
256 تهران تهران خوراک دام تلاونگ
257 تهران کرج خوراک دام کرج
258 تهران کرج خوراك دام آهنگی
259 تهران کرج خوراك دام بهپرور
260 تهران کرج خوراك دام غفاری
261 تهران نظرآباد سپهر صدف آسیا(بسته بندی پای مرغ)
262 تهران تهران سردخانه آزادی
263 تهران شهریار سردخانه استقلال
264 تهران تهران سردخانه برادران پزشکی
265 تهران کرج سردخانه بعثت
266 تهران شهریار سردخانه پیچک
267 تهران شهریار سردخانه ترابری کاروان
268 تهران اسلام شهر سردخانه تکنوفودز(برادران)
269 تهران تهران سردخانه تهران پارس
270 تهران شهریار سردخانه تيشتر صنعت بين الملل
271 تهران ری سردخانه جباریان
272 تهران تهران سردخانه دنا
273 تهران ری سردخانه رازی
274 تهران شهریار سردخانه شهید فصیحی
275 تهران شهریار سردخانه شهید کرمی
276 تهران اسلام شهر سردخانه شهيدامین زاده
277 تهران تهران سردخانه صنف چلوکبابی و چلوخورش تهران
278 تهران اسلام شهر سردخانه گلنام
279 تهران تهران سردخانه هشتم شهریور
280 تهران شهریار شركت سهامي عام پيچك - تن ماهي
281 تهران ری شركت مجتمع دامداري بيجين
282 تهران تهران فرآورده گوشتي خورد و خوراک
283 تهران پاکدشت فرآورده گوشتي زربال پروتئین کاسپین
284 تهران رباط کریم فرآورده هاي گوشتي ارشاک پروتئین
285 تهران شمیرانات فرآورده هاي گوشتي شركت صدف( همبرگر)
286 تهران اسلام شهر فرآورده هاي گوشتي صنایع غذایی 777
287 تهران کرج فراورده هاي گوشتي آ ندره
288 تهران دماوند فراورده هاي گوشتي آرمن
289 تهران نظرآباد فراورده هاي گوشتي بیتا پروتئین
290 تهران پاکدشت فراورده هاي گوشتي پرتو پروتئین شرق
291 تهران پاکدشت فراورده هاي گوشتي تورنگ 2000
292 تهران دماوند فراورده هاي گوشتي جبال
293 تهران رباط کریم فراورده هاي گوشتي رباط
294 تهران کرج فراورده هاي گوشتي رسپینا
295 تهران نظرآباد فراورده هاي گوشتي ساتگین
296 تهران پاکدشت فراورده هاي گوشتي سفید گوشت پارس جهان
297 تهران اسلام شهر فراورده هاي گوشتي سولیکو
298 تهران کرج فراورده هاي گوشتي طلوع 202
299 تهران کرج فراورده هاي گوشتي فرزام
300 تهران تهران فراورده هاي گوشتي گوشتیران
301 تهران اسلام شهر فراورده هاي گوشتي مفیدان
302 تهران تهران فراورده هاي گوشتي میثاق
303 تهران تهران فراورده هاي گوشتي ناصح پارس
304 تهران تهران فراورده هاي گوشتي همبرگر مام
305 تهران کرج فراورده هاي گوشتي یکرنگ
306 تهران دماوند کارگاه پرورش ماهیان زینتی آبعلی
307 تهران دماوند کارگاه پرورش ماهیان زینتی رودهن
308 تهران تهران كارخانه خوراک دام پارس
309 تهران شهریار كارخانه شير ایران چوگل(به تک)
310 تهران اسلام شهر كارخانه شير بستنی میهن
311 تهران پاکدشت كارخانه شير چوهش
312 تهران پاکدشت كارخانه شير زالی
313 تهران پاکدشت كارخانه شيرشاد
314 تهران پاکدشت كارخانه شيرفیلستان
315 تهران تهران كارگاه پرورش ماهي زينتي ایران آکواریوم
316 تهران تهران كارگاه پرورش ماهي زينتي ماهیران
317 تهران ری كشتاركاه طيور ری تیهو
318 تهران ری كشتارگاه دام (صرفا گاو) خانلق (زر گوشت)
319 تهران ری كشتارگاه دام احسان
320 تهران ری كشتارگاه دام بسیم گوشت
321 تهران ورامین كشتارگاه دام بهین(خورین)
322 تهران ری كشتارگاه دام پوریای شرق
323 تهران شهریار كشتارگاه دام دام پاک
324 تهران ری كشتارگاه دام سامان گوشت آسیا
325 تهران رباط کریم كشتارگاه دام غزال گوشت یاشار
326 تهران کرج كشتارگاه دام کرج راک
327 تهران رباط کریم كشتارگاه دام میثم
328 تهران شهریار كشتارگاه طیور ایران طیطو
329 تهران شهریار كشتارگاه طیور پرنده پرداز
330 تهران پاکدشت كشتارگاه طیور شرق
331 تهران اسلام شهر كشتارگاه طيور ایران بورچین
332 تهران ری كشتارگاه طيور ایران تیهو
333 تهران ری كشتارگاه طيور برادران خلج
334 تهران کرج كشتارگاه طيور بهمرغ
335 تهران ری كشتارگاه طيور رجبی
336 تهران ری كشتارگاه طيور زربال طیور
337 تهران دماوند كشتارگاه طيور زرران
338 تهران کرج كشتارگاه طيور زیتونکار
339 تهران هشتگرد-ساوجبلاغ كشتارگاه طيور کردان
340 تهران پاکدشت كشتارگاه طيور هدهد شرق
341 تهران ورامین كشتارگاه طيورپرناز طیور
342 تهران هشتگرد-ساوجبلاغ كشتارگاه طيورتلاش گستر
343 تهران ری كشتارگاه طيورتهران ماکیان الوان
344 تهران ری كشتارگاه طيورجوانبخت
345 تهران ورامین كشتارگاه طيورزرین طیور
346 تهران هشتگرد-ساوجبلاغ كشتارگاه طيورسپید پر
347 تهران کرج كشتارگاه طيورققنوس پران
348 تهران شهریار كشتارگاه طيورکوشانفر
349 تهران پاکدشت كشتارگاه طيورگلزار میهن مسعود
350 تهران دماوند گاوداري شيري اسماعيل حنيفي
351 تهران اسلام شهر مرکز سورت روده دی پوست
352 تهران ری ميدان دام سامان دام
353 چهارمحال و بختياري شهرکرد بسته بندي-سيد محمد سيدي
354 چهارمحال و بختياري شهرکرد بسته بندي-كيمياي جهانبين
355 چهارمحال و بختياري لردگان تعاوني 199 لردگان- خوراك دام وطيور وآبزيان
356 چهارمحال و بختياري فارسان تعاوني روستائي جونقان - آزادي- جمع آوري شير
357 چهارمحال و بختياري بروجن تعاوني روستائي گندمان- مركزجمع آوري شير
358 چهارمحال و بختياري شهرکرد جمع آوري شير آقاي گرداسب هاشمي
359 چهارمحال و بختياري شهرکرد جمع آوري شير آقاي محسن عليدوستي
360 چهارمحال و بختياري شهرکرد رشد دانه- خوراك آبزيان
361 چهارمحال و بختياري شهرکرد شركت تعاوني گاوداران- مركز جمع آوري شير
362 چهارمحال و بختياري بروجن شركت طلا سبزان بروجن- خوراك دام وطيوروآبزي
363 چهارمحال و بختياري شهرکرد شركت فرادانه- خوراك دام وطيور وآبزيان
364 چهارمحال و بختياري شهرکرد شركت كيان قزل- بسته بندي
365 چهارمحال و بختياري شهرکرد فرارشد زاگرس- كنسانتره طيور
366 چهارمحال و بختياري شهرکرد مركز جمع آوري آقاي حسين عليدوستي
367 چهارمحال و بختياري فارسان مركز جمع آوري شير آقاي ا... مراد رحيمي
368 چهارمحال و بختياري فارسان مركز جمع آوري شير آقاي احمد محمودي
369 چهارمحال و بختياري فارسان مركز جمع آوري شير آقاي برجعلي امامي
370 چهارمحال و بختياري فارسان مركز جمع آوري شير آقاي پژمان احمدي
371 چهارمحال و بختياري بروجن مركز جمع آوري شير آقاي سعيد دهقان
372 چهارمحال و بختياري فارسان مركز جمع آوري شير آقاي سيد سعادت ا.. هاشمي
373 چهارمحال و بختياري شهرکرد مركز جمع آوري شير آقاي عليداد حيدري
374 چهارمحال و بختياري لردگان مركز جمع آوري شير آقاي قاسمعلي قاسمي
375 چهارمحال و بختياري شهرکرد مركز جمع آوري شير آقاي كيامرث خدادوستان
376 چهارمحال و بختياري شهرکرد مركز جمع اوري شير آقاي علي حيدري
377 چهارمحال و بختياري شهرکرد مركز جمع اوري شير آقاي لطيف علي بابائي
378 خراسان جنوبي بیرجند بسته بندی تخم مرغ پورشمسیان
379 خراسان جنوبي بیرجند بسته بندی عسل یوسفی فر
380 خراسان جنوبي بیرجند خوراک دام سپید دانه
381 خراسان جنوبي بیرجند خوراک دام شركت دان و علوفه
382 خراسان جنوبي فردوس خوراک دام نمونه اسلامیه
383 خراسان جنوبي قائن خوراک دام هریسه
384 خراسان جنوبي بیرجند کشتار گاه طیورشرکت فروزان
385 خراسان جنوبي قائن کشتار گاه طیورقاین طیور
386 خراسان جنوبي بیرجند کشتارگاه طیورخاور پیشه
387 خراسان جنوبي بیرجند مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان-جوجه يكروزه
388 خراسان رضوي بردسکن شركت ديزباد-تخم مرغ نطفه دار
389 خراسان رضوي مشهد شركت ديزباد (تخم مرغ نطفه دار)
390 خراسان رضوي مشهد شركت ديزباد (جوجه يكروزه)
391 خراسان رضوي مشهد شركت سيف سيستاني (تخم مرغ نطفه دار رنگي)
392 خراسان رضوي قوچان شركت سيمرغ-تخم مرغ نطفه دار
393 خراسان رضوي قوچان شركت سيمرغ -جوجه يكروزه
394 خراسان رضوي قوچان شركت سيمرغ -وجه يكروزه
395 خراسان رضوي چناران شركت گلبهار طوس-تخم مرغ نطفه دار
396 خراسان رضوي فریمان شركت گلبهار طوس-جوجه يك روزه
397 خراسان رضوي مشهد شركت محمد علي مقيمي (تخم مرغ نطفه دار رنگي)
398 خراسان رضوي فریمان شركت مرغ مادر فريمان-تخم مرغ نطفه دار
399 خراسان رضوي فریمان شركت مرغ مادر فريمان-جوجه يك روزه
400 خراسان رضوي گناباد شركت مرغ مادر كوثر بيدخت (تخم مرغ نطفه دار)
401 خراسان رضوي چناران شركت مرغداران توس-تخم مرغ نطفه دار
402 خراسان رضوي چناران شركت مرغداران توس -جوجه يك روزه
403 خراسان رضوي چناران شركت مرغك-تخم مرغ نطفه دار
404 خراسان رضوي طرقبه و شانديز شركت مرغك (جوجه يكروزه)
405 خراسان رضوي مشهد شركت مشهد جوجه (تخم مرغ نطفه دار)
406 خراسان رضوي مشهد شركت مشهد جوجه (جوجه يكروزه)
407 خراسان رضوي فریمان شركت نگين جوجه-تخم مرغ نطفه دار
408 خراسان رضوي سبزوار مرغ مادر جاجرمي-تخم مرغ نطفه دار وجوجه
409 خراسان رضوي مشهد مركز بسته بندي تخم مرغ پيشرو
410 خراسان رضوي مشهد مركز بسته بندي تخم مرغ توكا طلايي پاژ
411 خراسان رضوي مشهد مركز بسته بندي تخم مرغ خليل طلوع خراسانيان محبوب
412 خراسان رضوي مشهد مركز بسته بندي تخم مرغ رافتي
413 خراسان رضوي قوچان مركز بسته بندي تخم مرغ سيمرغ
414 خراسان رضوي مشهد مركز بسته بندي تخم مرغ شركت درساپارس طوس
415 خراسان رضوي مشهد مركز بسته بندي تخم مرغ شركت همگام
416 خراسان رضوي مشهد مركز پخش بهداشتي تخم مرغ موسوي
417 خراسان رضوي قوچان مزرعه مرغ تخمگذار سيمرغ
418 خراسان شمالي بجنورد بسته بندی تعاونی صاحب الزمان(عج)
419 خراسان شمالي فاروج بسته بندي تعاونی مشاهیر فاروج
420 خراسان شمالي بجنورد خوراک دام دولت محمد اسفندیاری
421 خراسان شمالي بجنورد کشتارگاه دام پشتیباني امور دام كشور
422 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیربیک دردی بهادری
423 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرتاج محمد وحدانی
424 خراسان شمالي شیروان مركزجمع اوری شیرتعاونی جلگه سبز
425 خراسان شمالي فاروج مركزجمع اوری شیرتعاونی صبحدوش
426 خراسان شمالي جاجرم مركزجمع اوری شیرتعاونی کوهدشت گرمه
427 خراسان شمالي شیروان مركزجمع اوری شیرتعاونی گلواز سینان
428 خراسان شمالي شیروان مركزجمع اوری شیرتعاونی مرز نشینان
429 خراسان شمالي شیروان مركزجمع اوری شیرتعاونی مروارید سبز
430 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرحسام یزدانی
431 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرحسین جهانی
432 خراسان شمالي مانه و سملقان مركزجمع اوری شیررسول شرافتی
433 خراسان شمالي مانه وسملقان مركزجمع اوری شیررضا الهامی
434 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیررمضانعلی امانی
435 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرسهراب گریوانی
436 خراسان شمالي اسفراین مركزجمع اوری شیرشرکت تعاونی دامداران
437 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرشرکت تعاونی سجاد
438 خراسان شمالي اسفراین مركزجمع اوری شیرشرکت تعاونی صفی اباد
439 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرشرکت تعاونی فجر
440 خراسان شمالي اسفراین مركزجمع اوری شیرشرکت تعاونی گاوداران
441 خراسان شمالي اسفراین مركزجمع اوری شیرشرکت تعاونی یاسمن
442 خراسان شمالي فاروج مركزجمع اوری شیرعزیز گلستانی
443 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرعلی اکبر یزدانی
444 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرعلی بیدکی
445 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرعلی خسروی
446 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرمجتبی گریوانی
447 خراسان شمالي بجنورد مركزجمع اوری شیرمحمد رضا صادقی
448 خراسان شمالي شیروان مركزجمع اوری شیرهادی رضائیان
449 خراسان شمالي فاروج مركزجمع اوری شيرناهید داوطلب
450 خوزستان اهواز سردخانه کارون-بسته بندی و سردخانه
451 خوزستان بهبهان شرکت آویژه پروتیین جنوب- بسته بندي
452 خوزستان اهواز شرکت بهمن خوزستان-بسته بندی
453 خوزستان ماهشهر شرکت پرطاووس ماهشهر- بسته بندي
454 خوزستان آبادان شرکت پژند آبادان- بسته بندي
455 خوزستان آبادان شرکت تابان میگو-بسته بندی
456 خوزستان آبادان شرکت تبرید محاسب-بسته بندي
457 خوزستان خرمشهر شرکت خرم شط- بسته بندي
458 خوزستان شوشتر شرکت خوراک دام کارون
459 خوزستان بهبهان شرکت خوشخوراک بهبهان- - بسته بندي
460 خوزستان دزفول شرکت دزپویان جنوب- بسته بندي
461 خوزستان اهواز شرکت سیرنگ ماکیان-بسته بندی
462 خوزستان هندیجان شرکت شادچین خوزستان- بسته بندي
463 خوزستان خرمشهر شرکت شیلان گستر جنوب- بسته بندي
464 خوزستان آبادان شرکت صیادی بهمنشیر-بسته بندي
465 خوزستان هندیجان شرکت صید صنعتی سرپایان- بسته بندي
466 خوزستان آبادان شرکت فرآوری ماهی و میگو مرجان-بسته بندي
467 خوزستان شوش شرکت کشت و صنعت هفت تپه- خوراك دام
468 خوزستان اهواز شرکت کشتارگاه البرز
469 خوزستان دزفول شرکت کشتارگاه طیور مرغداران شمال
470 خوزستان اهواز شرکت گوشت خلیج فارس- بسته بندی
471 خوزستان بهبهان شرکت مهر ارجان گوشت بهبهان-بسته بندي
472 خوزستان آبادان شرکت میگوی کارون خوزستان-بسته بندي
473 خوزستان آبادان شرکت نگین آبزیان اروند- بسته بندي
474 خوزستان اهواز شرکت نیکا گوشت البرز-بسته بندی
475 خوزستان دزفول غلامحسین ترابی برزگر-بسته بندي
476 خوزستان بهبهان فرشاد قوام الدینی-بسته بندي
477 خوزستان ایذه کشتارگاه صنعتی طيور آنزان
478 خوزستان رامهرمز كشتارگاه شرکت امین طیور
479 خوزستان رامهرمز كشتارگاه طيور خدمات تولیدکنندگان مرغداران
480 خوزستان دزفول كشتارگاه طيور شکراله هدایت
481 خوزستان بهبهان كشتارگاه طيور شیرین مرغ
482 خوزستان مسجد سلیمان كشتارگاه طيور مجید ذوالفقاری
483 خوزستان آبادان گمرك-جهت صادرات به خارج كشور
484 خوزستان اهواز محسن کفیل-بسته بندي
485 خوزستان هندیجان محمد علی محمدی نژاد-بسته بندي
486 زنجان زنجان شركت آذرهنگ- سورت روده
487 زنجان خرم دره شركت بسته بندي پريا پروتئين
488 زنجان خرم دره شركت پرطلاي هيدج- كشتارگاه طيور
489 زنجان ابهر شركت پروار نوين تهران- خوراك دام
490 زنجان ابهر شركت تعاوني كشتارگاه صنعتي طيور زنجان
491 زنجان زنجان شركت خرم پي پروتئين- بسته بندي
492 زنجان زنجان شركت دامپروران زنجان- خوراك دام
493 زنجان زنجان شركت فرآورده هاي پروتئيني بردياي زنجان - بسته بندي
494 زنجان ابهر شركت كشتارگاه صنعتي آنديا- كشتارگاه طيور
495 زنجان زنجان شركت كشتارگاه صنعتي صبا مرغ زنجان
496 زنجان خرم دره شركت نوين پروار ايرانيان - كارخانه خوراك دام
497 زنجان خرم دره كشتارگاه صنعتي زرين بال خرم
498 زنجان زنجان مرتضي شفيعي- كشتارگاه دام
499 سمنان گرمسار سرخانه تعاونی گاوداران - جمع آوري شير
500 سمنان شاهرود شرکت اطلس دهکده شرق-قطعه بندي مرغ
501 سمنان دامغان شرکت بالچین- كشتارگاه طيور
502 سمنان سمنان شرکت پاژن سفیت- توليد كرك ومو
503 سمنان گرمسار شرکت تعاونی ایوان چکاوکك -كشتارگاه طيور
504 سمنان گرمسار شرکت تلادم - توليد تخم مرغ مايع
505 سمنان گرمسار شرکت میلاد نور - كارگاه بسته بندي مرغ
506 سمنان گرمسار کارگاه بسته بندی حمد الله ميرزائي- قطعه بندي مرغ
507 سيستان و بلوچستان سراوان آقای محمود عیسی زهی جمع آوري شير
508 سيستان و بلوچستان زابل بسته بندي گوشت قرمز آقای مهدی اربابی زابلی
509 سيستان و بلوچستان زابل بسته بندي گوشت قرمزآقای حسین زهروزایی
510 سيستان و بلوچستان چابهار بسته بندي گوشت قرمزآقای محمدحسین رئیسی
511 سيستان و بلوچستان چابهار بسته بندي ماهي آقای دادرحمن بادروزه
512 سيستان و بلوچستان ایرانشهر بسته بندي ماهي وميگو آقای احمدرضا حجت پناه
513 سيستان و بلوچستان زاهدان خانم سیما شهرکی - بسته بندي گوشت قرمز
514 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت بریس برودت- بسته بندي ماهي وميگو
515 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت پارس مهر - بسته بندي گوشت قرمز
516 سيستان و بلوچستان زابل شرکت پشتیبانی امور دام - كشتارگاه دام
517 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت پگاه صدف طلایی - بسته بندي گوشت قرمز
518 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت تابان دریا- بسته بندي ماهي وميگو
519 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت تازه آبزی - بسته بندي گوشت قرمز
520 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت جهان ستاره - بسته بندي ماهي
521 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت چیلان- خوراك دام وطيور
522 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت چیله- خوراك طيور
523 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت خدمات مهندسی کشاورزی حمید-خوراك دام
524 سيستان و بلوچستان زابل شرکت خوراک دام 1333 هراتی
525 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت دریای نیلگون چابهار- بسته بندي ماهي وميگو
526 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت دولفین پسابندر بسته بندي فرآورده هاي گوشت
527 سيستان و بلوچستان زهک شرکت راوک سیستان - چرم وسالامبور
528 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت زاهدان کویر - خوراك دام
529 سيستان و بلوچستان زابل شرکت صنایع غذایی آریان- بسته بندي گوشت قرمز
530 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت صنایع غذایی آرین گوشت جنوب - بسته بندي
531 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت صنایع غذایی بزرگمهر زاهدان- كشتارگاه دام
532 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت صید آزما- بسته بندي ماهي وميگو
533 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت فرآورده های دریایی چابهار - خوراك طيور
534 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت فرآورده های گوشتی بلوچستان بسته بندي
535 سيستان و بلوچستان کنارک شرکت کنارک برودت- قطعه بندي ماهي خوراكي
536 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت گواوا- بسته بندي فرآورده هاي گوشتي
537 سيستان و بلوچستان کنارک شرکت ماران بسته بندي ماهي
538 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت ماکیان منطقه آزاد چابهار- بسته بندي گوشت
539 سيستان و بلوچستان کنارک شرکت مکران - بسته بندي گوشت قرمز
540 سيستان و بلوچستان چابهار شرکت مه دریای خلیج- بسته بندي ماهي وميگو
541 سيستان و بلوچستان خاش شرکت میلاد خاش - كشتارگاه دام وبسته بندي
542 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت نسیم احمر- بسته بندي گوشت قرمز
543 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت نسیم زاهدان - بسته بندي گوشت قرمز
544 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت نسیم طیور - كشتارگاه طيور
545 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت نور - بسته بندي گوشت قرمز
546 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت هامون تباهه - بسته بندي گوشت قرمز
547 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت هامون تباهه - بسته بندي گوشت قرمز
548 سيستان و بلوچستان زاهدان شرکت هامون گوشت - بسته بندي گوشت قرمز
549 سيستان و بلوچستان سراوان شرکت همسو ایرانیان - بسته بندي گوشت قرمز
550 سيستان و بلوچستان خاش شركت ميلاد خاش-كشتارگاه
551 سيستان و بلوچستان سراوان كارخانه خوراك دام آقای عبدالخالق شهنوازی
552 سيستان و بلوچستان زابل كارخانه خوراك دام آقای محمود عیسی زهی
553 سيستان و بلوچستان کنارک كشتارگاه صنعتي دام آقای واحدبخش پارسا
554 سيستان و بلوچستان زابل مركز جمع اوري شيرآقای جمشید حسن پور
555 فارس شیراز آريا سام-سردخانه
556 فارس سپیدان اتحاد آبزیان فارس - بسته بندی ماهی
557 فارس مرودشت استخر مرغ - کشتارگاه
558 فارس شیراز بال پا - کشتارگاه طیور
559 فارس شیراز بنياني- سردخانه
560 فارس شیراز بینظیر مهرنوش - بسته بندی گوشت
561 فارس شیراز پاسارگادمرغ - کشتارگاه طیور
562 فارس شیراز زرین مرغ - کشتارگاه طیور
563 فارس کازرون سپیدمرغ احسان - کشتارگاه طیور
564 فارس شیراز ستاره یخی آسیا - بسته بندی گوشت
565 فارس شیراز سردخاانه فرا آريا فارس
566 فارس شیراز سردخانه باقر مير عباس
567 فارس کازرون سردخانه برادران پدرام
568 فارس شیراز سردخانه تبريد كالا
569 فارس شیراز سردخانه دهنو- رجبي
570 فارس شیراز سردخانه شركت طوبي
571 فارس شیراز سردخانه شهيد كاظمي
572 فارس جهرم سیمرغ جهرم - کشتارگاه طیور
573 فارس شیراز شرکت بریتا - بسته بندی گوشت
574 فارس شیراز شرکت تحسین - بسته بندی گوشت
575 فارس شیراز شرکت چیک - جوجه یکروزه
576 فارس شیراز شرکت سالامون - بسته بندی گوشت
577 فارس شیراز شرکت صدک - بسته بندی گوشت
578 فارس داراب شرکت طیور درنا- کشتارگاه طیور
579 فارس شیراز شرکت فرآورده های گوشتی
580 فارس شیراز شرکت فرآورده های گوشتی دمس
581 فارس شیراز شرکت نوشین - بسته بندی گوشت
582 فارس شیراز شرکت ورزندیان - ماهیان آکواریومی
583 فارس شیراز شیراز گوشت - بسته بندی
584 فارس شیراز شیراز ماکیان - بسته بندی گوشت
585 فارس شیراز شیراز ماکیان - بسته بندی گوشت
586 فارس شیراز شیراز مرغ - کشتارگاه
587 فارس شیراز فاخته شهر سبز - بسته بندی گوشت
588 فارس شیراز فارس ماکیان - کشتارگاه طیور
589 فارس سپیدان فرآورده های گوشتی شام شام
590 فارس ممسنی کشتارگاه طیور ممسنی
591 فارس شیراز کمند پارس - بسته بندی گوشت
592 فارس لامرد کوثر مرغ - کشتارگاه
593 فارس شیراز کیان مرغ - کشتارگاه
594 فارس سپیدان كشت و صنعت پارسي رنگ - بسته بندي تخم مرغ
595 فارس شیراز مجتمع طیور فارس - جوجه یکروزه
596 فارس شیراز مرغ تک - کشتارگاه طیور
597 قزوين بوئین زهرا حمیدرضا حاجی- كارخانه خوراك دام
598 قزوين البرز سید حامد سید جوادی- بسته بندي
599 قزوين البرز شرکت آریان صنعت رفیع- بسته بندي
600 قزوين البرز شرکت اریش البرز- بسته بندي
601 قزوين بوئین زهرا شرکت پویندگان راد- بسته بندي
602 قزوين آبیک شرکت توران پارمیس- بسته بندي
603 قزوين البرز شرکت ژلاتین حلال - كارخانه
604 قزوين بوئین زهرا شرکت سپید بال میعاد- كشتارگاه
605 قزوين بوئین زهرا شرکت سرخه سوخت نوا- كارخانه
606 قزوين قزوین شرکت شیر پگاه- جمع آوري شير
607 قزوين تاکستان شرکت قزوین مرغ- كشتارگاه
608 قزوين آبیک شرکت کشت وصنعت زیاران طالقان- كارخانه
609 قزوين البرز شرکت گوشت ارشیا- بسته بندي
610 قزوين آبیک شرکت گوشت زیاران- كشتارگاه
611 قزوين قزوین شرکت گوهر طیور البرز- كشتارگاه
612 قزوين بوئین زهرا شرکت مجد فراگستر کاسپین- كارگاه
613 قزوين البرز شرکت مرغک آبی- بسته بندي
614 قزوين آبیک شرکت میلاد گوشت قشلاق- بسته بندي
615 قزوين بوئین زهرا شرکت نفیس دام بهاران- ميدان دام
616 قزوين بوئین زهرا شرکت وحدت یوسف آبگرم- كشتارگاه
617 قزوين قزوین شرکت همیار قزوین- جمع آوري شير
618 قزوين بوئین زهرا قاسم نقدلو- جمع آوري شير
619 قزوين بوئین زهرا کشتارگاه قزوین دشت بره
620 قزوين تاکستان مهر شیر دشتابی- جمع آوري شير
621 قزوين البرز نجعلی حبیبی- جمع آوري شير
622 قم قم اتحاديه مرغداران استان قم
623 كردستان مریوان احمد آذري -جمع آوري شير
624 كردستان سنندج امجد سهراب نزاد- جمع آوري شير
625 كردستان کامیاران ايرج هوائي-جمع آوري شير
626 كردستان کامیاران با تماني- جمع آوري شير
627 كردستان سقز بسته بندي حسن مقدم
628 كردستان سقز بسته بندي فروتن
629 كردستان سقز بسته بندي كوهزادي
630 كردستان کامیاران پيرمغاني- جمع آوري شير
631 كردستان کامیاران تعاوني 349-جمع آوري شير
632 كردستان دهگلان تعاوني گاوداران- جمع آوري شير
633 كردستان بیجار جباري- جمع آوري شير
634 كردستان سقز جعفر حمه درويشي - جمع آوري شير
635 كردستان دهگلان حبيب اله ساعد موچشي- جمع آوري شير
636 كردستان دیواندره حيب اله نوري - جمع آوري شير
637 كردستان دهگلان خوراك دام وطيور آبشار
638 كردستان سنندج خوراك دام وطيور جيكدانه
639 كردستان دهگلان خوراك دام وطيور ليلاخ
640 كردستان دهگلان رستمي - جمع آوري شير
641 كردستان دهگلان رستمي - جمع آوري شير
642 كردستان سنندج سعيد احمدي- جمع آوري شير
643 كردستان دیواندره سيوان نصري - تهيه وتوزيع
644 كردستان دیواندره سيوان نصري - تهيه وتوزيع
645 كردستان بیجار شيخ بشارت - جمع اوري شير
646 كردستان کامیاران صالح ساعد موچشي- جمع آوري شير
647 كردستان سقز صيادت- پاستوريزاسيون كود مرغي
648 كردستان قروه ضيائي- جمع آوري شير
649 كردستان مریوان طاهر پرويزي- جمع آوري شير
650 كردستان سنندج علي كرمي- جمع آوري شير
651 كردستان مریوان كشتارگاه زريبار
652 كردستان بانه كشتارگاه شاهين پر غرب بانه
653 كردستان سنندج كشتارگاه مرغ پر
654 كردستان دهگلان ليلاخ -جمع آوري شير
655 كردستان دیواندره محمد حسين صيادي- تهيه وتوزيع
656 كردستان دیواندره محمد طالشي - جمع آوري شير
657 كردستان سقز محمد مدين- جمع آوري شير
658 كردستان سقز مركز جمع آوري صاحب- جمع آوري شير
659 كردستان کامیاران مولود ساعد موچش-جمع آوري شير
660 كردستان بیجار ميدان دام بيجار
661 كردستان بانه ميدان دام كوخان
662 كردستان قروه نا مور- جمع آوري شير
663 كردستان دیواندره ناصر باويسي- جمع آوري شير
664 كردستان بانه هيمن ويسي- جمع آوري شير
665 كرمان کرمان بسته بندی 110- بسته بندي مرغ وگوشت
666 كرمان رفسنجان بسته بندی کرمان باله بسته بندي ماهي منجمد
667 كرمان کرمان بسته بندی مسعود خلیلی زاده- بسته بندي ماهي
668 كرمان رفسنجان بسته بندی نگین پسته- بسته بندي گوشت قرمز
669 كرمان بردسیر بسته بندی هنگام پروتیئن- بسته بندي ماهي
670 كرمان رفسنجان شرکت تعاونی گاوداران- خوراك دام
671 كرمان کرمان شرکت تعاونی مرغداران- كشتارگاه طيور
672 كرمان کرمان شرکت خوراک دام و طیور توان مهر
673 كرمان کرمان شرکت خوراکساز- خوراك دام وطيور
674 كرمان کرمان شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان- جوجه كشي
675 كرمان کرمان کشتارگاه طیور اسلام کیش
676 كرمان رفسنجان کشتارگاه طیور ایثار
677 كرمان سیرجان کشتارگاه طیور سیرجان مرغ
678 كرمان کرمان کشتارگاه طيورکویر کرمان
679 كرمان کرمان کشتارگاه کرمان طیور
680 كرمان کرمان كارخانه جوجه كشي ماهان - جوجه كشي
681 كرمانشاه صحنه اقبال حیدری-مركز جمع آوري شير
682 كرمانشاه ثلاث باباجانی امین مرادی-مركز جمع اوري شير
683 كرمانشاه کرمانشاه بهاران زاگرس-كشتارگاه طيور
684 كرمانشاه سرپل ذهاب بهروز پیری-مركز جمع آوري شير
685 كرمانشاه کرمانشاه بیستون دانه-خوراك دام
686 كرمانشاه سنقر پنجعلی شاهملکی-مركز جمع آوري شير
687 كرمانشاه گیلان غرب پیمان رمضانی-مركز جمع اوري شير
688 كرمانشاه هرسین تعاونی 1741-مركز جمع اوري شير
689 كرمانشاه اسلام آباد غرب تعاونی 2094 پرطلایی-كشتارگاه طيور
690 كرمانشاه سنقر تعاونی دامداران-مركز جمع آوري شير
691 كرمانشاه صحنه تعاونی دامداران-مركز جمع آوري شير
692 كرمانشاه سنقر جلال الدین راجی-مركز جمع آوري شير
693 كرمانشاه صحنه جلیل حسینی-مركز جمع اوري شير
694 كرمانشاه کرمانشاه جوجه كشي غدير- جوجه يكروزه
695 كرمانشاه ثلاث باباجانی حبیب ویسی-مركز جمع آوري شير
696 كرمانشاه کنگاور حسن اکبر آبادی-مركز جمع آوري شير
697 كرمانشاه اسلام آباد غرب دان آوران بیستون-خوراك دام و طيور
698 كرمانشاه کنگاور دانه های پارس غرب-خوراك دام
699 كرمانشاه کرمانشاه دانه های غرب-خوراك دام و طيور
700 كرمانشاه روانسر زاگرس-كشتارگاه طيور
701 كرمانشاه کنگاور سید احمد زمانی-مركز جمع آوري شير
702 كرمانشاه گیلان غرب سیروس حیدری-مركز جمع اوري شير
703 كرمانشاه اسلام آباد غرب سیروس شهبازی-مركز جمع آوري شير
704 كرمانشاه روانسر شرکت خوراک دام روانسر-خوراك دام
705 كرمانشاه کرمانشاه شرکت گل دانه -خوراك دام
706 كرمانشاه سنقر شرکت مرغاب-كشتارگاه طيور
707 كرمانشاه قصرشیرین شرکت یاران قصر-بسته بندي
708 كرمانشاه کرمانشاه شركت طيور بهاران- جوجه يكروزه
709 كرمانشاه اسلام آباد غرب شهرام بابویی-مركز جمع اوري شير
710 كرمانشاه کنگاور شیر قلی جاردولی-كشتارگاه طيور
711 كرمانشاه کرمانشاه صادق فاضلی-مركز جمع آوري شير
712 كرمانشاه سنقر عبدالمجید شریفی-مركز جمع آوري شير
713 كرمانشاه صحنه عبدالمجید صبور-مركز جمع آوري شير
714 كرمانشاه سنقر عزیز همتی-مركز جمع آوري شير
715 كرمانشاه کرمانشاه علی اشرف مظفری-مركز جمع آوري شير
716 كرمانشاه اسلام آباد غرب علی بیگزاده-مركز جمع آوري شير
717 كرمانشاه هرسین علی صفر خسروی-مركز جمع آوري شير
718 كرمانشاه کرمانشاه غرب دانه-خوراك دام
719 كرمانشاه کنگاور فخر الدین طاهرآبادی-خوراك دام
720 كرمانشاه کرمانشاه فریبرز قاسمی-مركز جمع آوري شير
721 كرمانشاه اسلام آباد غرب فریدون الهی-مركز جمع آوري شير
722 كرمانشاه دالاهو کامبیز شیر خانی-مركز جمع اوري شير
723 كرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه دانه-خوراك دام
724 كرمانشاه گیلان غرب کیوان یاوری-مركز جمع آوري شير
725 كرمانشاه هرسین مجتمع کشت و صنعت بیستون-خوراك دام و طيور
726 كرمانشاه سنقر محبعلی شریفی-مركز جمع آوري شير
727 كرمانشاه اسلام آباد غرب محسن کریمی-مركز جمع آوري شير
728 كرمانشاه اسلام آباد غرب مراد رستمی-مركز جمع آوري شير
729 كرمانشاه کرمانشاه مظفر شعبانی-مركز جمع آوري شير
730 كرمانشاه هرسین موسی بیگی-خوراك دام
731 كرمانشاه اسلام آباد غرب مهدی کشتمند-مركز جمع اوري شير
732 كرمانشاه اسلام آباد غرب نصرت اله زاهدی نیا-مركز جمع اوري شير
733 كرمانشاه روانسر نعمت اله پور فتح الهی-مركز جمع اوري شيير
734 كرمانشاه هرسین همایون اویسی-مركز جمع اوري شير
735 كرمانشاه هرسین ید اله کهتری-مركز جمع آوري شير
736 كرمانشاه گیلان غرب یوسف آبی-مركز جمع اوري شير
737 كهکيلويه و بويراحمد بویراحمد پشتیبانی امور دام - كشتارگاه
738 كهکيلويه و بويراحمد بویراحمد تعاونی 354- كشتارگاه طيور وبسته بندي
739 كهکيلويه و بويراحمد گچساران سید محسن مهجور- كشتارگاه طيور وبسته بندي
740 گلستان گنبد کاووس ارگاه بسته بندي شركت امل زر ماهي
741 گلستان آق قلا بسته بندي تخم مرغ مزرعه نمونه
742 گلستان آق قلا خوراك دام شركت پگاه جهان نما
743 گلستان آق قلا خوراك دام وطيور مزرعه نمونه ارتش
744 گلستان رامیان شتارگاه طيور شركت طيور جنگل دلند
745 گلستان آق قلا شركت آرين رشد كار-توليد كنسانتره طيور
746 گلستان آق قلا شركت پيگير- جوجه كشي
747 گلستان گنبد کاووس شركت سرزمين طلايي شرق- پودر صدف
748 گلستان بندر ترکمن شركت كيانيان شمال- فرآوري ماهي وميگو
749 گلستان بندر ترکمن شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي-خاويار
750 گلستان گنبد کاووس شركت ماكيان مهر-جوجه كشي
751 گلستان آق قلا شركت مزرعه نمونه-جوجه كشي
752 گلستان بندر ترکمن صيدگاه چالاشت- صيد ماهيان خاوياري
753 گلستان بندر ترکمن صيدگاه فريد پاك-عمل آوري وبسته بندي خاويار
754 گلستان بندر ترکمن صيدگاه ميان قلعه - عمل آوري وبسته بندي خاويار
755 گلستان بندر ترکمن كارگاه فرآوري خاويار صيدگاه چالاشت
756 گلستان گرگان كشتارگاه طيور آقاي علي احمدي
757 گلستان مینودشت كشتارگاه طيور پر طلا - دوگلي
758 گلستان کردکوی كشتارگاه طيور پيگير
759 گلستان بندر گز كشتارگاه طيور سحر مرغ كردان
760 گلستان گرگان كشتارگاه طيور شركت تلاونگ خزر
761 گلستان کردکوی كشتارگاه طيور شركت سفيد زربال گلستان
762 گلستان گرگان كشتارگاه طيور شركت مرغ حق گويان
763 گلستان آق قلا كشتارگاه طيور مزرعه نمونه
764 گلستان گرگان مركز تحقيقات ميگو گميشان - توليد لارو ميگو
765 گيلان آستانه آرد ماهی خزر- خوراك دام
766 گيلان رشت ارکانی- بسته بندي
767 گيلان املش تعاونی دامداران املش-خوراك دام
768 گيلان رضوان شهر حسینی نژاد-بسته بندي
769 گيلان انزلی حسيني نژاد - بسته بندي
770 گيلان رشت خوراک دام اتحاد گیلان
771 گيلان رشت خوراک دام گیلان
772 گيلان رشت خوراک دام وحدت-خوراك دام
773 گيلان انزلی ديو شلي- بسته بندي
774 گيلان آستانه سعید گراکویی-كشتارگاه
775 گيلان انزلی سید اصغر سیدی-قطعه بندي
776 گيلان آستانه شجاع پور-خوراك دام
777 گيلان رودسر شرکت تعاونی خوراک دام
778 گيلان انزلی شرکت مادر تخصصی-بسته بندي
779 گيلان رشت شرکت مادر تخصصی-بسته بندي
780 گيلان صومعه سرا شرکت مهرگان خزر- خوراك دام
781 گيلان رضوان شهر فضل الله بهفرد-بسته بندي
782 گيلان رودبار کشاورزی تولیدی لوشان- خوراك دام
783 گيلان رشت کشاورزی دامپروری سفیدرود-خوراك دام
784 گيلان رشت کشتارگاه نمونه گیلان
785 گيلان انزلی مرکز ملی فراوری آبزیان- بسته بندي
786 گيلان آستانه مسعود کارگر- بسته بندي
787 مازندران بابلسر ابزیان ساحل- خوراك دام وآبزيان
788 مازندران قائم شهر امیرحسین رمضانی-كشتارگاه طيور
789 مازندران ساری خوراک دام گلناز ساری- خوراك دام
790 مازندران ساری خوراک دام مازندان- خوراك دام وآبزيان
791 مازندران ساری سردخانه سام ساری- سردخانه
792 مازندران ساری سردخانه لاکدشتی- سردخانه
793 مازندران بابلسر سردخانه نگهداری وبازبینی خاویار
794 مازندران بابلسر شرکت اتحادخزر- پودر وروغن ماهي
795 مازندران بابلسر شرکت اداک سبز -قطعه بندي مرغ وماهي
796 مازندران آمل شرکت ارس بازار- كنسانتره طيور
797 مازندران آمل شرکت اطعمه پارس- بسته بندي پاي مرغ
798 مازندران آمل شرکت امل رشدساز- پودر چربي وروغن گياهي
799 مازندران آمل شرکت امل طیور- كشتارگاه
800 مازندران آمل شرکت بریان گوشت- قطعه بندي گوشت
801 مازندران بابل شرکت بهگوشت بابل- قطعه بندي گوشت
802 مازندران بابلسر شرکت تعاونی 581- پودر وروغن ماهي
803 مازندران بابلسر شرکت تعاونی شهیدپوررمضان- پودر وروغن ماهي
804 مازندران آمل شرکت داروگ امل(شرکت فیله امل)- قطعه بندي
805 مازندران بابلسر شرکت دریایی بابلسر- قطعه بندي مرغ
806 مازندران بابل شرکت زرین بالان شمال- خوراك دام وطيور
807 مازندران بابل شرکت زریوران بابل- قطعه بندي گوشت
808 مازندران ساری شرکت ساری دان- خوراك دام وآبزيان
809 مازندران ساری شرکت شیمی الایش شمال- روغن گياهي
810 مازندران بابلسر شرکت فراورده های دریایی تلاجی- قطعه بندي ماهي
811 مازندران بابلسر شرکت فراورده های گوشتی ارویی- قطعه بندي ميگو
812 مازندران آمل شرکت قرقاول امل- بسته بندي
813 مازندران بابلسر شرکت کیان ماهی خزر- بسته بندي وعمل آوري ماهي
814 مازندران ساری شرکت کیلکا پودر تهران- پودر ماهي
815 مازندران آمل شرکت نیک بسته- قطعه بندي مرغ وماهي
816 مازندران تنکابن شركت مرغ اجداد زربال- جوجه يكروزه
817 مازندران نوشهر شركت نوشهرماكيان - جوجه يكروزه
818 مازندران تنکابن صنایع بسته بندی قرقاول خزر- بسته بندي گوشت
819 مازندران آمل فراورده گوشتی امل (کاله)- بسته وقطعه بندي
820 مازندران آمل فراورده های گوشتی فواد امل- قطعه بندي مرغ
821 مازندران قائم شهر قدیر گلی- كنسانتره طيور
822 مازندران ساری کارگاه قطعه بندی بالق ساری- بسته بندي
823 مازندران ساری کارگاه قطعه بندی یزدانی-بسته بندي
824 مازندران ساری کشتارگاه دام صنعتی گوشت شرق مازندران
825 مازندران نور کشتارگاه زربال- كشتارگاه مرغ
826 مازندران تنکابن کشتارگاه سیرنگ- كشتارگاه مرغ
827 مازندران بابل کشتارگاه صنعتی دام طبرستان
828 مازندران ساری کشتارگاه صنعتی مرغ دربال
829 مازندران آمل کشتارگاه طیورپرسفید امل
830 مازندران نوشهر کشتارگاه مرغ طلایی نوشهر
831 مازندران بابلسر مدیریت امورماهیان خاویاری- قطعه بندي خاويار
832 مرکزي خمین - جمع آوري شير-اسماعیل صادقی
833 مرکزي اراک - جمع آوري شير -محمد داود آبادی
834 مرکزي خمین جمع آوري شير- غلامرضا فریدونی
835 مرکزي ساوه جمع آوري شير-اسماعیل قنبری
836 مرکزي خمین جمع آوري شير-پیروزخسروی
837 مرکزي ساوه جمع آوري شير-فتح علی راستگو
838 مرکزي شازند جمع آوري شير-فرزادصفدری
839 مرکزي شازند جمع آوري شير-نصرت ا.. میرسمعیی
840 مرکزي اراک جمع آوري شيرعلی اکبرخان بابائی
841 مرکزي ساوه چرم افق- سالامبور
842 مرکزي خمین روح ا.. غلامی- بسته بندي عسل
843 مرکزي خمین شرکت آلیاژهای فلزی- كنسانتره دام
844 مرکزي ساوه شرکت آویژه دارو- كنسانتره طيور
845 مرکزي اراک شرکت اراک پروتئین- بسته بندي ماهي
846 مرکزي خمین شرکت بهاران گوشت- بسته بندي گوشت قرمز وسفيد
847 مرکزي محلات شرکت تعاونی دامداران محلات- جمع آوري شير
848 مرکزي اراک شرکت جوان دارو- كمسانتره طيور
849 مرکزي دلیجان شرکت درنا مرغ- كشتارگاه طيور
850 مرکزي ساوه شرکت سپید بال- كشتارگاه طيور
851 مرکزي دلیجان شرکت سولار مرغ- كشتارگاه طيور
852 مرکزي دلیجان شرکت سیمرغ دلیجان-كشتارگاه طيور
853 مرکزي اراک شرکت سیمیا پروتئین بسته بندي گوشت قرمزوسفيد
854 مرکزي ساوه شرکت سیمین بال- كشتارگاه طيور
855 مرکزي ساوه شرکت شاهین بال- كشتارگاه طيور
856 مرکزي دلیجان شرکت شهروز- بسته بندي گوشت قرمز وسفيد
857 مرکزي خمین شرکت عسل گلستان- بسته بندي عسل
858 مرکزي زرندیه شرکت فریورزرند- كنسانتره طيور
859 مرکزي محلات شرکت گلبارشیمی - كنسانتره طيور
860 مرکزي دلیجان شرکت مرواریددلیجان-بسته بندي مرغ
861 مرکزي خمین كشتارگاه طيور جعفرشیرشاهی
862 مرکزي شازند كشتارگاه طيور شرکت درسا مرغ
863 مرکزي اراک كشتارگاه طيور محرابعلی رنجبر
864 مرکزي اراک كشتارگاه طيورسیدحسن حسینی
865 مرکزي محلات ماهي زينتي -محمد شاهرخی
866 مرکزي اراک محسن یارمحمدی- بسته بندي تخم مرغ
867 هرمزگان بندرعباس آبدشت-فرآوري آبزيان
868 هرمزگان بندرعباس آرتا پرو تئین-بسته بندي گوشت
869 هرمزگان بندرعباس اسما ک-فرآوري آبزيان
870 هرمزگان میناب اکیبا-انجماد و نگهداري ماهي
871 هرمزگان بندرعباس بندر طیور -كشتارگاه طيور
872 هرمزگان میناب پودر ماهی سیریک-خوراك
873 هرمزگان بندرعباس ت . خلیج فارس-فرآوري آبزيان
874 هرمزگان بندرعباس جنوب-پودر ماهي
875 هرمزگان میناب جهانشیل-فرآوري
876 هرمزگان لنگه حبیب بر کوهی-انجماد
877 هرمزگان بستک حسن محمدپور-كارخانه خوراك دام و طيور
878 هرمزگان بندرعباس در توجان -كشتارگاه طيور
879 هرمزگان میناب دریا گستران هرمز-فرآوري
880 هرمزگان میناب دریا گستران هرمز-فرآوري آبزيان
881 هرمزگان میناب دهکده میگو-فرآوري
882 هرمزگان میناب دهکده میگو-فرآوري آبزيان
883 هرمزگان بندرعباس سر چیل-پودر ماهي
884 هرمزگان بندرعباس سیف دانه -كشتارگاه طيور
885 هرمزگان جاسک شرکت پودران جاسك-پودر ماهي
886 هرمزگان لنگه شرکت زرافشان جنوب-بسته بندي
887 هرمزگان جاسک شرکت فرآورده هاي دريايي ارس-پودر ماهي
888 هرمزگان جاسک شرکت فن آوران جاسك-پودر ماهي
889 هرمزگان لنگه شرکت لنگه تاک-بسته بندي
890 هرمزگان جاسک شركت شیلاتي جاسك-كارگاه بسته بندي
891 هرمزگان جاسک شركت فرآوران دريا-كارگاه بسته بندي
892 هرمزگان میناب صبا صید-انجماد و نگهدازي ماهي
893 هرمزگان بستک طلايي كوخرد-كشتارگاه صنعتي طيور
894 هرمزگان بندرعباس عباس زاده -بسته بندي گوشت
895 هرمزگان میناب علی سالاری-انجماد و نگهداري ماهي
896 هرمزگان بندرعباس ف. شیلاتی -فرآوري آبزيان
897 هرمزگان بندرعباس قهرمان خلیج-فرآوري آيزيان
898 هرمزگان بندرعباس کار آمد پروتئین-فرآوري آبزيان
899 هرمزگان میناب مروارید سفید-انجماد و نگهداري ماهي
900 هرمزگان بندرعباس مستعان-فرآوري آبزيان
901 هرمزگان بندرعباس هرمز دام-خوراك دام
902 هرمزگان بندرعباس هرمز دانه-خوراك دام
903 همدان بهار امین-كارگاه بسته بندي
904 همدان تویسرکان بوبره دشت تویسرکان-كارگاه بسته بندي
905 همدان بهار پروتئین دانه-كارخانه خوراك دام
906 همدان نهاوند تعاونی روستایی نهاوند-سردخانه
907 همدان رزن تولیدی صنعتی الوند فوژان-كشتارگاه
908 همدان کبودرآهنگ جعفر عباسی-كارگاه بسته بندي
909 همدان اسدآباد خوراک اسدآباد جلگه-كارخانه
910 همدان ملایر خوراک سامن دان-كارخانه
911 همدان همدان دلفین غرب - حضرتی-كارگاه بسته بندي
912 همدان نهاوند دولتی نهاوند-سردخانه
913 همدان نهاوند ستاره طیور فیروزان-كشتارگاه
914 همدان نهاوند سردخانه خصوصی زاگرس برودت-سردخانه
915 همدان کبودرآهنگ سید مجید معینی-كارخانه خوراك دام
916 همدان همدان شرکت آریان پارس-كارگاه بسته بندي
917 همدان همدان شرکت آریان پارس-كشتارگاه بوقلمون
918 همدان نهاوند شرکت پاک دانه-كارخانه خوراك دام
919 همدان همدان شرکت پگاه سحر-كشتارگاه دام
920 همدان کبودرآهنگ شرکت چاق و چله-كارخانه خوراك دام
921 همدان نهاوند شرکت دانه طلایی-كارخانه خوراك دام
922 همدان نهاوند شرکت دانه های غرب-كارخانه خوراك دام
923 همدان همدان شركت ماكان پروتئين غرب-كارگاه بسته بندي
924 همدان بهار شهبازپرواراکباتان-كارگاه بسته بندي
925 همدان بهار صالح آباد-كشتارگاه دام
926 همدان همدان عباس نوروزی-كارگاه بسته بندي
927 همدان نهاوند علی اصغر ذوالفقاری-كشتارگاه
928 همدان کبودرآهنگ غروب طلایی-كشتارگاه دام
929 همدان ملایر فربه گستر-كارخانه
930 همدان ملایر کشتارگاه دام شیرین دشت-كشتارگاه
931 همدان همدان کشتارگاه طیور جهان آباد-كشتارگاه طيور
932 همدان اسدآباد کشتارگاه طیور نجفی-كشتارگاه طيور
933 همدان ملایر کشتارگاه طیورملایر-كشتارگاه طيور
934 همدان همدان كارگاه بسته بندي- مروارید سفید گلبرگ
935 همدان تویسرکان كشتارگاه-ولی مراد عبدالمالکی
936 همدان بهار گوشت آوران-كشتارگاه طيور
937 همدان تویسرکان محسن نادری-كشتارگاه
938 همدان نهاوند مصطفی پیرزادی-كشتارگاه
939 همدان بهار مهدی رحمانی پاکروان-كارگاه بسته بندي
940 همدان بهار نوشاد-سردخانه
941 همدان همدان یارمراد مرادی-كارگاه بسته بندي
942 يزد یزد ابوالفضل منتظري-بسته بندي
943 يزد اردکان اسماعيل شاكر اردكاني-بسته بندي
944 يزد ابرکوه اكبري-كشتارگاه
945 يزد طبس بسته بندي- كشاور زي ودامپروري نخل طلائي
946 يزد اردکان حبيب ا.. مصدق-بسته بندي
947 يزد یزد سعيد كلانتر زاده-بسته بندي
948 يزد صدوق سليمي-تبديل ضايعات
949 يزد اردکان شركت اطعمه پارس-بسته بندي
950 يزد میبد شركت بلدرچين ميبد-بسته بندي
951 يزد میبد شركت پامچال ميبد- بسته بندي
952 يزد صدوق شركت پرناز-كشتارگاه
953 يزد صدوق شركت تعاوني مرغداران-كشتارگاه
954 يزد میبد شركت جمالمهر-بسته بندي
955 يزد یزد شركت دهكده-بسته بندي
956 يزد میبد شركت زربال-كشتارگاه
957 يزد میبد شركت شفق طلائي-بسته بندي
958 يزد صدوق شركت فرآوري مواد پروتئيني يزد-كشتارگاه
959 يزد یزد شركت گوشت يزد-بسته بندي
960 يزد تفت شركت گوشتشيركوه -بسته بندي
961 يزد صدوق شركت مرغان كوير-بسته بندي
962 يزد صدوق شركت يزد طيور-كشتارگاه
963 يزد صدوق شكرا.... نبيان-بسته بندي
964 يزد صدوق صادقي-تبديل ضايعات
965 يزد ابرکوه علي روحي-بسته بندي
966 يزد مهریز عليرضا نمرودي-بسته بندي
967 يزد یزد عليرضا نمرودي-بسته بندي
968 يزد ابرکوه كشتارگاه دام-كشتارگاه
969 يزد