بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

تاريخ انتشار : ٣/٧/١٤٠٠
اخبار:ممنوعیت ترانزیت دام زنده از گرجستان
ممنوعیت ترانزیت دام زنده از مبداء کشور گرجستان

بسمه تعالی

    بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای ترانزیتی ( و ادارات کل دامپزشکی استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان)  که در زمینه ترانزیت دام زنده از مبداء کشور گرجستان از مسیر زمینی کشورمان به مقصد سایر کشورهای فعالیت دارند می رساند از تاریخ 1400/07/10 دهم مهرماه یکهزار و چهارصد هجری شمسی،  فرایند ترانزیت هر گونه دام زنده سبک و سنگین از مبداء کشورگرجستان از نظر سازمان دامپزشکی کشور ممنوع و پست های قرنطینه دامپزشکی مستقر در مبادی ورودی استانهای  آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان اجازه ورود چنین محموله هایی را به کشور نخواهند داد. شایان ذکر است از سرگیری این فرایند منوط به پذیرش الزامات بهداشتی قرنطینه ای سازمان دامپزشکی از سوی سرویس دامپزشکی دولتی گرجستان و متعاقباً رعایت مفاد آن توسط شرکت های ترانزیتی خواهد بود.