بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

تاريخ انتشار : ٣/٧/١٤٠٠
بايگاني اخبار:ممنوعیت ترانزیت دام زنده از گرجستان
ممنوعیت ترانزیت دام زنده از مبداء کشور گرجستان

بسمه تعالی

    بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای ترانزیتی ( و ادارات کل دامپزشکی استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان)  که در زمینه ترانزیت دام زنده از مبداء کشور گرجستان از مسیر زمینی کشورمان به مقصد سایر کشورهای فعالیت دارند می رساند از تاریخ 1400/07/10 دهم مهرماه یکهزار و چهارصد هجری شمسی،  فرایند ترانزیت هر گونه دام زنده سبک و سنگین از مبداء کشورگرجستان از نظر سازمان دامپزشکی کشور ممنوع و پست های قرنطینه دامپزشکی مستقر در مبادی ورودی استانهای  آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان اجازه ورود چنین محموله هایی را به کشور نخواهند داد. شایان ذکر است از سرگیری این فرایند منوط به پذیرش الزامات بهداشتی قرنطینه ای سازمان دامپزشکی از سوی سرویس دامپزشکی دولتی گرجستان و متعاقباً رعایت مفاد آن توسط شرکت های ترانزیتی خواهد بود.