بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

تاريخ انتشار : ١١/٦/١٤٠٠
Non-Iranian Establishments:Russian Approved Establishments For Poultry Meat
Russian Approved Establishments For Poultry Meat

بسمه تعالی 

بدینوسیله به اطلاع شرکت های وارد کننده و ادارات کل دامپزشکی استان های مرزهای ورودی و دخیل در فرایند واردات / ترخیص بهداشتی می رساند لیست کشتارگاه های مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور جهت تولید گوشت منجمد مرغ در کشور روسیه به شرح لیست پیوستی می باشد. 

شایان ذکر است در صورت اضافه شدن یا حذف شدن هر واحد در لیست مذکور، به روزرسانی صورت می پذیرد.


فايل ضميمه pdf