بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز بهداشتی واردات گوشت مرغ منجمد

Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat

Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Turkey List For Poultry Meat

قابل توجه رانندگان خودرو

Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan

عدم نیاز به ارایه تعهد نامه محضری برای شرکت ها

تاريخ انتشار : ٢٢/٤/١٤٠٠
Non-Iranian Establishments:Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat
Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع شرکت های وارد کننده و ادارات کل دامپزشکی استان های مرزهای ورودی و دخیل در فرایند واردات / ترخیص بهداشتی می رساند لیست کشتارگاه های مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور جهت تولید گوشت منجمد مرغ در کشور  برزیل به شرح لیست پیوستی می باشد. 

شایان ذکر است در صورت اضافه شدن یا حذف شدن هر واحد در لیست مذکور، به روزرسانی صورت می پذیرد.

همچنین کلیه کشتارگاه های برزیل که دارای EC CODE ( مجاز به صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ) هستند، مورد تایید سازمان دامپزشکی جهت تولید محموله گوشت منجمد مرغ برای کشورمان می باشند.


فايل ضميمه pdf